0898 582 084

Възстановяване на предни зъби с циркониеви коронки.

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 12/10/2021

Представяме ви клиничен случай на подмяна на металокерамичен мост във фронталния участък на предни зъби чрез използване на дигитален дизайн на усмивката и циркониеви коронки.

тар металокерамичен мост

стара металокерамика преди лечението и подмяната с циркониеви коронки

Какъв е клиничния случай в началото на лечението?

Става въпрос за клиничен случай на млада жена, на която е направена металокерамична конструкция преди повече от 5 години в фронталните зъби на горна челюст. Младата дама сподели с екипа на денталната клиника свойте притеснения отностно външният си вид и избора на материал.

В първоначалния ни разговор с пациентката се установи, че тя не харесва своите зъби. Пациентката съобщи, че не се харесва как се усмихва. Също така ни сподели, че зъбите й изглеждат „конски“.

Друго оплакване от страна на пациентката към вече поставената конструкция беше свързано с цвета на зъбите и тяхната форма. Пациентката сподели: „докторе зъбите ми са много тъмни, а аз не съм пушач. Не стига, че са ми големи а ми стърчат напред и ме дразнят много.“

Какво се установи от екипа на денталната клиника преди лечението с циркониеви коронки?

След снемането на подробна анамнеза се прибегна до направата на няколко рентгенографии. Направени бяха сегментни рентгенови снимки и панорамна рентгенография. След техния анализ се направиха и серия фотографски снимки.

Всички снимки бяха подложени на внимателен анализ и се приложи дигитален дизайн на усмивката за да може нашата пациентка да се види как би изглеждала преди да сме започнали с лечението.

Разкажете какво представлява дигиталния дизайн на усмивката?

Дигиталният дизайн на усмивката е един нов инструмент внедрен в денталната практика през последните години. Това е софтуерен продукт позволяващ на лекаря по дентална медицина и на зъботехникът да могат да прецизират своята работа до съвършенство.

Чрез модерната технология дигиталния дизайн на усмивката помага пациента да може да се види как би изглеждал преди и след лечението си. Пациентът и зъболекарят могат да видят крайния ефект от бъдещото лечение и могат да пресъздадат всеки един етап от него виртуално.

В какво състояние бяха зъбите на пациентката преди лечението с циркониеви коронки?

Преди да се стартира лечението на нашата пациентка ние направихме задълбочен и обстоен преглед. По време на прегледа се установи металокерамична конструкция във фронталният сегмент на горната челюст. Конструкцията беше създадена под неправилен ъгъл и в устата на пациентката изглеждаше „криво“. Зъбите в съответната металокерамична конструкция не бяха направени симетрично и се различаваха по форма и размери.

Установиха се горни четвърти зъби които бяха силно разрушени. Също установихме липсващи 6 ти зъби на горната челюст, а седмите и осмите зъби на пациентката бяха с амалгамени обтурации и вторични кариозни лезии.

От рентгеновите снимки се установи наличието на периапикално изменение на зъб 23.

В долната челюст се установи наличие на металокерамични конструкции в дисталната област с различен цвят от естествените зъби на пациентката. Пародонталното здраве на пациентката също беше засегнато от съответните конструкции на натрупаният зъбен камък и зъбна плака.

Как започна лечението?

Лечението започна първо с приемане на дигиталният дизайн на усмивката от страна на пациентката. Следващият етап беше за подобряване на оралната хигиена и пародонталният статус чрез почистване на зъбен камък и зъбна плака. Зъбите бяха почистени и полирани. С този етап се стартира пародонталното лечение.

Тъй като пациентката искаше да има по-светли и по-малки зъби през следващият етап на лечението екипът на дентална клиника СМ Дентал консулт направи процедура по офис избелване на зъбите на долната челюст на пациентката.

При следващото посещение в денталната клиника на пациентката беше премахнат старият металокерамичен мост на фронталните зъби на горната челюст. Беше направено обследване на подлежащите препарирани зъби.

Където се налагаше старите метални щифтове бяха сменени с щифтове от фибростъкло и съответно изграждане с фотокомпозит. Зъб 23 се установи с хроничен периодонтит и се наложи да се проведе ендодонтско лечение и последващо изграждане.

На пациентката бяха поставени временни зъби докато се извършваха съответните лечения и интервенции.

В последващият етап на лечението зъбите бяха препарирани за отделни циркониеви коронки. Взе се силиконов отпечатък и се започна зъботехническата работа по съответните циркониеви коронки.

След като циркониевите коронки бяха изготвени от зъботехниците и бяха направени съответните проби в устата на пациентката те бяха залепени. Чрез използването на дигиталния дизайн на усмивката и модерните безметални циркониеви коронки нашата пациентка получи така желаната си усмивка.

Как завъшите клиничния случай?

 

Завършени циркониеви коронки във фронта

завършени циркониеви корони ярез използване на дизайн на усмивката

Можем да представим снимки на все още незавършеният клиничен слуяай защото предстой лечение и реставрация на зъбите в дисталните участаци на горна челюст и лечение на зъбите в долна челюст.

Клиничният случай продължава развитието си и когато бъде изцяло приключен ще бъдат качени всички материали по него.