0898 582 084

Дистрофия

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

Дистрофия

Дистрофия е регресивно изменение на пулпата вследствие на неправилната обмяна на хранителните вещества. Тя бива хиалинна, мастна, вакуолна, амилоидна и минерална.
Хиалинната дистрофия е резултат от смущение в обмяната на белтъчините. Амилоидната  също е свързана с нарушаване обмяната на белтъците, но амилоидът се отлага под формата на ядки в междуклетъчните пространства, притиска клетките и нарушава трофиката. Мастната дистрофия се характеризира с натрупване на мастни капки в  протоплазмата на клетките. Минералната дистрофия засяга калциевите, фосфатните йони и йоните на микроелементите. Образуват се уплътнения около и в стените на съдовете. Отлагането на минерали се улеснява от предшестваща хиалинна дистрофия.

Дистория на зъбната пулпа може да се наблюдава когато са налице комбинирани заболявания ли така наречените ендо-пародонтални лезии. Когато е налице един пародонтит / пародонтоза / той може да е отговорен за възникването на пулпна дистрофия.

Калциева дистрофия на пулпата

Калциевата дистрофия на пулпата е най-често срещана. При нея се отделя значитело количество калциеви йони в пулпната камера и в кореновите канали. Тя може да се предизвика от външни фактори като например един оклузален травматизъм при едно силно стискане на зъбите или при бруксизъм.

Също така може да се предизвика и от едно персистиращо хронично възпаление на меките тъкани като пародонтозата например. Ако е налици един хронично протичащ кариес също може да дразни дълго време пулпата на зъба и да предизвика този тип заболяване.

Когато настъпи отлагане на калциеви йони в кореновите канали на зъба това може да предизвика облитериране на калите. Това може да доведе до тяхната непроходимост и да опорочи ендоднтското лечение.

Ако отлагането на калциеви йони е в пулпата на зъба може да се формират дентикли. Те може да дадът болкова симптоматика и спонтанна чувствителност към определени дразнители. При наличието на дентикли ендодонтското лечение може да е затруднено.

Симптоми

Този тип заболявани обикновенно протичат без проявата на отчетлитви симптоми. Обикновенно се откриват случайно или след направата на изследване електоро одонто диагностика.

Лечение

Лечението се провежда като стандартно кореново леченеи на зъба. Отстранява се патологично променената тъкан, каналите на зъба се обработват по стандартният протокол за обработка на коренови кнали и се запълват.