0898 582 084

Импланти

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

Какво са импланти?

Импланти

Импланти

Имплантите са способи за възстановяване на вече загубен зъб или зъби. Съществуват множество видове имплантологични системи. Всички те има свои плюсове и минуси, както всяко нещо. Изборът на дадена сиситема се прави от стоматолога и пациента. Всичко се съобразява с куп дадености, най-вече с анатомични дадености, брой на възстановими зъби, конструкции и др. Имплантите са изградени от различни материали, има направени от титан, титанови оксиди, полимери, био-керамики, тефлон, различни метали и техните оксиди. Имплантологичната наука е най-бързо развиващият се клас от стоматологията като цяло.

Какви изследвания се правят преди лечението с импланти?

Преди да се пристъпи към едно адекватно лечение било то с импланти или не, първо трябва да се направи един щателен преглед и оценка на съзъбието. Необходимо е да се прцени ситуацията в устата, наличието или липсата на зъби цялостна картина на съзъбието. След огледа е необходим разговор с пациента за всички възможности на неговото лечение и да се избере най-подходящия. Преди започването на процедурите по поставяне на импланти са нужни няколко рентгенографии, за да се преценят наличните костни структори и прилежащи костни кухини, като синусните например дебелината на коста, ходовете на долночелюстния канал, наличието на костните структури. Хубаво е да се направят триизмерни 3D компютърни томографии. Чрез тях се установява големина, дебелина, плътност на наличните кости, дебелините на меките тъкани, ходовете на нерви и кръвоносни съдове. Може по-адекватно да се прецени вида система, която да бъде избрана. Също така може да се прецени колко импланта да бъдат поставени и какъв да бъде оперативният подход при интервенцията. Необходими са и други изследвания от общ характер като тест за алергии, кръв, урина. Необходима е обща преценка на здравето на пациента с цел максимално качество на лечението.

Как се поставят имплантите?

Имплантологичното лечение се състои от няколко етапа. Първо се извършва операция за поставянето на импланта. Тя е строго специфична при всяка отделна система импланти. Общо казано се рефлектира ламбо по определени стандарти. Маркира се и се пробива костта чрез костни фрези. Оформя се легло на импланта.Това става бавно, тъй като костта не бива да бъде загрявана. Съществуват импланти, при които отпилките от изрязаната кост се поставят около импланта за ускоряване на приемането на импланта от организма. Следва поставяне и адаптиране на импланта към това ложе. При поставянето му, той леко се почуква със специално чукче за да влезе на съответното място, което сме създали. Следва затваряне на ламбото и изчакване за настъпване на остеоинтеграцията (срастването на импланта с костта). Това е вторият условно казан етап- интегрирането на имланта и приемането му от орагнизма. Този процес на остеоинтеграция на импланта към организма е дълъг и е с продължителност 3 до 6 месеца. Това е сложен процес на приемане на чуждото тяло от организма. Този период е необходим да бъде изчакан и не трябва да се бърза за да може импланта хубаво да се срастне с организма. Доброто приемане на импланта от страна на организма е гаранция за правилното и добро лечение. При интеграцията е необходимо търпение от страна на пациента и стоматолога.

Последният етап е надграждането на импланта с корона. Тя може да се постави от лекарят, провел операцията по поставянето или от ортопедът. Първоначално в импланта се поставя надстройката на импланта-абатмана. По него се изработва короната и се фиксира. Следва поддържане на импланта с добра орална хигиена и редовни посещения при личният стоматолог.

След поставянето на имланта е необходимо да се посещават чести профилактични прегледи при зъболекаря. Необходимо е щателно почистване на зъбен камък и зъбна плака за да се избегнат всякъкъв вид възпаления, които деистват неблагоприятно на наличието на имплант или импланти. Пациентите с импланти е необходимо да подържат добра орална хигиена и да са мотивирани за запазването на имплантите. Имплантологичното лечение е скъпо и трудно за това зъболекарите и пациентите трябва да са отговори и мотивирани за осъществяването му.