0898 582 084

Коронки

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

Зъбните корони са ортопедични приспособления, заместващи или предпазващи зъбните тъкани. Съществуват временни и постоянни корони. Могат да бъдат естетични или не естетични. Биват изработвани от метал,
злато, метал и пластмаса, метал и керамика, само от керамика. Короните предпазват подлежащият зъб от действието на вредните фактори. Изработват от зъботехници, които използват за направата им инертни или био съвместими материали. Изпиляването на даден зъб за корона се извършва в зъболекарски кабинет от зъболекар/лекар по дентална медицина/. Изпиляването на съответният зъб може да бъде прагово или безпрагово. При безпраговото изпиляване короната навлиза в т.нар биологично пространство между венеца и зъба, при праговото изпиляване тя застава върху праг от здрава зъбна тъкан. За правилното изпълнение на една зъбна корона е нужна прецизност в изпиляването и вземането на отпечатък.