0898 582 084

Лечение на детски зъби

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 26/04/2023

Лечение на детски зъби.

Лечение на детски зъби се прави от всеки зъболекар занимаващ се с деца. Много родители не зная, че детските зъби се лекуват подобно на постоянните. Временните т.е млечните зъби на децата са малко по особени от постоянните зъби. Те са с по ниска степен на минерализация и имат големи, широки пулпни камери. Млечните зъби са нежни и финни и за това развиват много лесно кариес.

лечение на детски зъби

лечение на детски зъби

Когато кариесът на млечните зъби е в ранна възраст под три години се означава като: рампантен кариес или кариес на ранното детство.

Ако ранният кариес на млечните зъби не се лекува, той прераства в дълбок кариес, а той от своя страна в пулпит на млечният зъб. Всяко едно усложнение на кариесът е съпроводено с болка и неприятни усещания за детето.

Лекуват ли се детските зъби?

Да детските времени млечни зъби се лекуват. Фактът, че тези зъби се сменят в ранните години от живота ни не означава, че те не развиват характерната за възрастта и времето патология. Млечните зъби също, както постояните зъби развиват кариес, пулпити и периодонтите. Децките зъби също както и при възрастните болят и то също доста силно, особено когато се развива пулпит или периодонтит.

Защо се провежда лечение на детски зъби?

Лечение на детски зъби се провежда поради различни фактори. Първо лечение се провежда защото млечните зъби болят, а това не е добре за децата. Второ когато е налице възпаление на нервът на зъба т.е когато се е развил пулпит или периодонтит може да се засегне общото здравословно състояние на детето. Трето и то много важно нещо е това, че разваленият млечени зъб може да увреди зародиша на постоянният зъб.

Когато в устата на детето има млечни зъби, които са с кариеси и не са лекувани, а в същото време започне пробивът на постоянните зъби, то последните много лесно ще се заразят от тези кариеси. Не можем да очакваме, че ако имаме развалени зъби в контакт с ново появилите се здрави зъби / които още не са достатъчно твърди /, няма да се увредят от кариеса.

Основната цел на лечението на млечните зъби е да се осигури  правилното прорастване на здрави и функционални постоянни зъби. Освен кариес постояните зъби може да се увредят и други  патологии свързани с млечните зъби. Например ако млечните зъби развият пулпити или периодонтоти, те могат да увредят зародишите на постоянните зъби и те да поникнат с проблеми. Уврежданията може да са най-различни като: аномалии в цвета, размера, формата на коронката, хипоминерализации, хипоплазии, кариеси и други.

Как се лекуват млечните зъби?

Ако е налице само  развитие на кариес, той се лекува с поставяне на пломба на съответният зъб. Пломните на млечни зъби може да са направени от фотополимер или глас-йономерен цимент. Ако даден млечен зъб развие друг вид патология като възпалителен процес на нерва на зъба, тогава се провежда кореново лечение и зъбчето се умъртвява. Леченията на детските зъби са най-различни и имат по-специфични особености отколкото леченията на постояните зъби.

Лазерно лечение на детски зъби.

Голяма част от децата се страхуват да ходят на зъболекар. Това се обуславя от вроден и наложен страх, което е една от грешките на родителите. Обикновено децата се плашат от обстановката в денталната клиника, от самите зъболекари и от шума на машините. За да няма шум от машините в денталната практика са въведени лазери за лечение на детски зъби.

Това са високоенергийните водни лазери с помощта, на които буквално се изгаря кариозната маса  от зъбчето. Чрез използването на лазар се намалява шумът от една страна, а от друга не се усеща вибрация и натиск, както е при конвенционално лечение с употребата на машинка. Лечението с лазер е ниско инвазивна процедура поради това е широко разпространено в детската стоматология.

Какво може да се лекува с лазер?

В детската дентална медицина с лазер може да се лекуват кариеси на млечни и постоянни зъби. Също така може да се лекуват различни възпалителни процеси. С помощта на лазер може да се осъществи стерилизация на пулпната камера при лечение на пулпит  на канали при лечение на периодонтит. Лазер също се прилага и при лечение на възпалителни заболявания на меките тъкани. При силанизация той се използва за обеззаразяване на фисурите на зъбите.

Лечение на деца под пълна упойка?

Ние като зъболекари в дентална клиника СМ-Дентал Консулт не препоръчваме да се лекуват децата под обща анестезия. Тя крие своите рискове, поради това опитваме лечение с конвенционалните методи на лечение. Разбира се при силно негативни деца или деца със съпътстващи проблеми е показно използване на обща анестезия в съответното лечебно заведение.

Какво да правят родителите за да не се стига до лечение?

Това което трябва да се прави от всеки родител за да не се стига до лечение на зъбите въобще е профилактиката. Тя включва множество средства и методи за профилактика най-вече на кариеса, което е основното и най-често срещано заболяване в детските усти. Родителите трябва да водят своите деца на зъболекар за редовни профилактични прегледи.

Не пренебрегвайте хигиената.

Една от основните профилактични дейности е поддържането на една добра лична хигиена. Когато родителите заведат детето в денталната клиника е задължително да попита лекуващият ги зъболекар как да поддържат хигиената на детето. Тя трябва да се поддържа всеки ден непосредствено след поникването на първият зъб.

Проблем ли биберонът?

Бибероните са една от залъгалките, които най често водят до проблеми със зъбите и захапката на децата. В отделна статия ще бъде описана най-подробно до какво може да доведе неправилната употреба на бибероните и как те могат да изкривят захапката на детето.