0898 582 084

Пулпит

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 03/08/2011

Какво е пулпит?

Пулпит е най-честото усложнение на кариес. Един нелекуван навреме кариес може да ни създаде множество болки и страдания, когато достигне до живата част на зъба – пулпата. Пулпитът е възпаление на меката част на зъба, намираща се във вътрешността му. Пулпата на зъба е съставена от кръвоносни съдове – артерии, вени и венули, нервни влакна, съединителна тъкан. При всяко възпаление се наблюдава състояние на разширение на кръвоносните съдове, като при зъбите това е хиперемията на зъбната пулпа – хиперемия пулпе. Тъй като емайлът и дентина са твърди тъкани кръвоносните съдове са кръвонапълнени и няма накъде да се разширят, започва болкова симптоматика. Тя е породена от притискането на нервите, от наличните микробиологични токсини отделяни от организмите, навлизащи в пулпата и от имунният отговор на организма. Обикновенно това състояние е свързано с доста болка и се търси помощ от зъболекар по спещност. Болката се наблюдава много често вечерно време след като човек се е преуморил през работният ден.

От какво се причинява пулпита?

Пулпит

Пулпит

Пулпитът се причинява в следствие на нелекуването на кариес. От кариозната кухина към пулпата нахлуват токсини, микроорганизми и хранителни остатъци, които започват дразнене на пулпата. Пулпит може да се развие и в следствие на травма. След удар и фрактуриране на зъб или зъби може да се оголи пулпата и да настане кръвоизлив. Кръвоизлива от зъбната пулпа се нарича “хеморагия пулпе“. Ако не се вземат навременни мерки и се замърси раната се развива пулпит. Съществуват и други възможности за развитието на пулпит, например след не добро изолиране на дентина през неговите каналчета могат да навлязат токсични вещества от фотополимерните пломби и да се развие пулпна инфекция. В литературата са описани и случаи на ретроградни пулпити при хора изпаднали в сепсис, но това са много редки случаи. Основните причинители на пулпита са микроорганизмите.

Какви видове пулпит има?

Основно пулпитите могат да се разделят на два вида: обратими и необратими пулпити. Разликата между тях е, че при обратимите може да се запази виталитета на зъба, докато при необратимите той трябва да се умъртви. Пулпитите също така могат да бъдат серозни и гнойни. Могат да бъдат и частични или тотални, в зависимост от това каква част от зъбната пулпа обхваща възпалителният процес. Също така според времето и симптоматиката, която предизвикват могат да са остри или хронични.

Каква е симптоматиката на пулпита?

Пулпитът започва остро и внезапно. Болката се получава обикновено привечер. Характерна е силна пулсираща болка. Тя може да се разпространява към окото или носа при горни зъби, а при долни към ухото. Болните могат да посочват зъба – източник на болката. Болката се засилва от топлото и се облекчава от студеното. От аналгетици се успокояват за малко, докато пулпита е частичен при преминаването му в тотален гноен, болката става нетърпима и не се повлиява от лекарства.

Как се лекува пулпит?

Пулпит лечение

Пулпит лечение

Всеки вид пулпит терябва да се лекува от зъболекар. Най-адекватното и правилно лечение на пулпит е правилното умъртвяване на болният зъб. При някои видове пулпити има възможност за провеждането на биологично лечение. Умъртвяването на даден зъб се извършва чрез използването на упойка или арсен. В съвременната стоматология се препоръчва т.нар. витална екстирпация, при която се поставя упойка и се изважда нервът на зъба без никаква болка от страна на пациента. Последващите етапи на лечение е правилната обработка на кореновите канали. Тя може да бъде с ръчни или машинни инструменти. Това е един от най-трудоемките етапи на работа за зъболекаря. В този етап работа се извършва много бавно и отговорно. Следва медикаментозно лечение с промиващи разтвори, целящи унищожаването на микроорганизмите в страничните зъбни каналчета. След провеждането на правилно разширение на кореновите канали се прибягва до тяхното запълване. За запълването на каналите се използват силъри и глутаперка. Глутаперката може да бъде под формата на щифтове или да бъде втечнена. Запълването на кореновите канали е важен и съществен етап от лечението на зъба. Края на лечението е направата на качествена пломба.

За профилактиката на пулпитите е важно да се провежда редовнен преглед при зъболекар, отстраняването и лекуването на кариесите още в началните етапи на развитието им.

Възможни ли са усложнения?

Ако един пулпит не се лекува през острата фаза той може да премине в хроничен. Усложнение е когато пулпитът премине в периодонтит – (гранулом) или гангрена. Тяхната еволюция от своя страна може да стигне до образуването на радикуларна киста. Друг проблем е преминаването в абсцес.