0898 582 084

Стерилност и дезинфекция

Как се поддържа стерилността и дезинфекцията в дентална клиника СМ Дентал консулт?

поддържане на стерилност на инструментите в денталната клиника.

Стерилизация на инструментите в дентална клика СМ Дентал консулт.

Стерилността и дезинфекцията в дентална клиника СМ Дентал консулт са в основата на нашата политика за сигурност при провеждането на висококачествено лечение.  Стерилизацията и дезинфекцията са два основни и може би едни от най-важните процеси осъществявани в денталната клиника или кабинет. Това са процесите, които отговарят за неразпространение на патогените и инфекциите. Стерилността и дезинфекцията в дентална клиника СМ Дентал консулт се подържа от високо квалифициран екип. За целта сме инвестирали в различи уреди и модерни препарати за осигуряване на максимална стерилност и дезинфекция.

Какви са приоритетите при поддържането на стерилност и дезинфекция в денталната клиника?

В дентална клиника СМ Дентал консулт основен приоритет е поддържането на изключително чиста и стерилна обстановка. Стерилността и дезинфекцията в денталната клиника са два основни приоритета за изпълнението на всяка манипулация. Приоритетът в денталната клиника е превенция на инфекциозните и заразни заболявания. Поради тази ни отговорност към вас ние сме инвестирали в създаването на една чиста и лишена от възможности за вътреболнични инфекции среда. За да поддържаме висок стандарт ние създахме протоколи за правилна стерилизация и дезинфекция.

Какви са процесите на почистване в дентална клиника СМ Дентал консулт?

В дентална клиника СМ Дентал консулт спазваме стриктен протокол на почистване и обеззаразяване. Това се прави с цел превенция на трансмисията на инфекция от един пациент на друг или от пациент към персонала на денталната клиника или обратното. За отлична стерилност и дезинфекция в дентална клиника СМ Дентал консулт се използват съвреминни дезинфектанти и препарати.

Преди посещението на даден пациент в денталния кабинет, биват почиствани с дезинфектант всички повърхности и машини, които може да имат достъп с пациента. Всички инструменти, които имат отношение към лечението на пациента са или за еднократна употреба или са абсолютно стерилни, което гарантира високото качество на работа в дентална клиника СМ Дентал консулт. Другите процеси на почистване и превенция в денталната клиника са много и в настоящата статия ще ги опишем, за да се чувствате спокойни при посещенията си при нас.

Процесите на почистване са: химическа стерилизация на помещенията, светлинна стерилизация, пречистване на въздуха, дезинфекция,UV почистване,пакетиране, стерилизация /автоклавиране/, поддържане на правилна и точна документация, правилно изхвърляне на опасния отпадък.

Грижата за неразпространение на трансмисивни заболявания от страна на пациентите се осъществява чрез други процеси като например: контрол на достъпа на пациентите, правилно снемане на целенасочена анамнеза, провеждане на параклинични изследвания, дезинфекция на самия пациент, грижи за поддържане на цялостна асептика в денталната клиника и операционната й част.

Какви системи за поддържане на стерилност и дезинфекция имате в дентална клиника СМ Дентал Консулт?

Стерилността и дезинфекцията в дентална клиника СМ Дентал консулт се поддържат от различни уреди и системи. За поддържането на уникалната стерилност на помещенията в дентална клиника СМ Дентал консулт спазване изключително стриктни протоколи на работа и пълно обеззаразяване на всички помещения. Използваме разбира се и различни набори от уреди и системи за цялостна дезинфекция. Една от тези системи например е система за вентилация на цялата дентална клиника.

Освен осигурената естествена вентилация на всяко едно помещение в клиниката ние сме се погрижили да направим и изкуствена вентилация, в която сме интегрирали филтри за пречистване на въздуха, за да може всеки един пациент на нашата клиника да бъде сигурен, че въздухът, който диша е чист от финни прахови частици и микроорганизми. Друга важна част в поддържането на стерилните условия в денталната клиника е светлинната стерилизация.

Във всеки един стоматологичен кабинет на денталната клиника са инсталирани най-висок клас бактерицидни лампи, които осигуряват светлинно обеззаразяване на помещенията. Всички подови настилки в денталната клиника са направени от антибактериални повърхности, позволяващи мокро почистване с най-модерните дезинфектанти и системи за почистване. В самите стени на дентална клиника са интегрирани частици непозволяващи развитието на микроорганизми, гъбички и плесени. В санитарно-хигиенните помещения са осигурени двойни вентилации за допълните пречистване на въздуха.

Какви са личните предпазни средства използвани в дентална клиника СМ Дентал консулт?

В нашата дентална клиника се спазва абсолютно стриктен контрол на използването на лични предпазни средства. Всеки един член на персонала използва и прилага личните предпазни средства като маски с най-висока степен на защита от вируси и микроорганизми, най-висок клас ръкавици и задължителните предпазители за очи като очила и шлемове. Всеки един доктор в денталната клиника покрива своята коса с предпазна шапка.

Какво е облеклото на лекаря по дентална медицина в клиника СМ Дентал консулт?

Облеклото на всеки един лекар по дентална медицина в клиника СМ Дентал консулт е от най-висок клас материали и се сменя ежедневно. При доста от денталните процедури се налага да се пази пълна стерилност като например при поставянето на импланти или вадене на зъби, тогава денталният лекар е облечен със стерилен хирургичен екип. Когато се налагат други манипулации наприер почистване на зъбен камък тогава се използват еднократни облекла.

Как се обработват и дезинфекцират инструментите във вашата дентална клиника?

За да се осигори стерилност и дезинфекция в клиника СМ Дентал консулт спазваме стриктен протокол на обработка на инструментите. Ако даденият инструментариум не е за еднократна употреба той подлежи първо на дезинфекция. Това се случва като дадените инструменти се накисват първоначално във ваничка пълна с дезинфекционен разтвор. Те преседяват в този разтвор времето оказано от производителя на препарата.

Следващият етап от обезаразяването на инструментариума е изплакването на инструментите с детергент под течаща топла вода. Последва изчакването / измиването на инструментите / с четка. Това се прави, за да бъдат отстранени евентуално неразтворени остатъци от тъкани, кръв, кост, емайл, дентин и др.

Последва поставянето на инструментите в ензимен препарат за известно време. До тук се проследи процесът по ръчното изчистване или измиване на едрия и дребен инструментариум в денталната клиника. Това се извършва от денталните асистенти или отговорния персонал, при спазване на всички мерки на личната хигиена и използването на лични предпазни средства. Следващите етапи са машинната обработка на целия инструментариум.

  1. Ултразвукова вана. Чрез използване на ултразвукова вана се унищожават огромна част от микроорганизмите и се премахват микроскопичните остатъци от тъкани по инструментариума. Ултразвуковата вана също е пълна с дезинфектант и специален препарат. По този начин инструментите получават двойно почистване едновременно химическо почистване от съответните препарати и механично от ултразвука. Ултразвуковата ваничка предизвиква кавитация на молекулите и има много добър почистващ ефект.
  2. Последва машинно измиване на инструментите, което е на няколко цикъла на изплакване подсушаване и повторно изплакване със съответните дезинфектанти и разтвори. След като бъдат окончателно измити всички инструменти се изсушават и се подготвят за допълнителна обработка, като следва опаковане и автоклавиране ( стерилизация ).

Как опаковате инструментите в СМ Дентал консулт?

За да следваме протокола за стерилността и дезинфикцията в дентална клиника СМ Дентал консулт всички наши инструменти се опаковат и стерилизират. След като са преминали цикъла на измиване инструментите се подлаган на единично опаковане. Всеки комплект инструменти бива опакован в стерилен вакуумно запечатан индивидуален плик. На всеки един плик е отбелязано часът и датата на стерилизация, както и срокът на годност на стерилност. Всяко едно стерилизиране на инструментите може да бъде проследено, тъй като всяко едно включване на автоклава се отбелязва в съответния журнал на автоклава и се нанасят данните и параметрите на машината. Също се отбелязват и условията на стерилизация и типа на инструментите, които подлежат на стерилизация. След като бъдат опаковани инструментите следва процесът по автоклавиране или т.нар стерилизация.

Как се стерилизират инструментите в денталната клиника?

 

автоклав за стерилизация и дезинфекция на инструменти

автоклав тип Б, ултразвукови ванички, опаковъчна машина

 

Всички вече подготвени, измити и дезинфекцирани инструменти са вече опаковани, но не и готови за употреба. Сега следва процесът по тяхното стерилизиране или т.нар автоклавиране. Стерилизирането се извършва в денталната клиника с най-модерен автоклав тип Б. Инструментите се поставят в него и се започва дълъг цикъл на стерилизация. Чрез помощта на вакуум целия наличен въздух от камерата на автоклава се премахва и се започва стерилизация под висока температура.

В автоклава се впръсква пара под силно налягане, което е много високо от 2 до 5 бара, за да бъдат унищожени всякакви вируси, микроорганизми, гъби, приони, както и вещества продукт на техния метаболизъм. Този процес се повтаря в множество цикли като вътрешната температура се сменя няколко пъти в зависимост от използваните програми. След като приключи съответната програма за автоклавиране инструментите се разпределят в съответните зъболекарски кабинети и се зачисляват на дадения зъболекар. Когато бъдат използвани съответния процес се повтаря.

Турбините и машинките в клиниката стерилизират ли се?

 

опаковани индивидуални инструменти

индивидуални стерилни инструменти

За да предпазим нашите пациенти от всякакви инфекциозни агенти ние в клиника СМ Дентал консулт, опаковаме и стерилизираме, дори турбините и обратните наконечници. Всеки пациент получавава абсолютно стерилни и индивидуално опаковани машинки, на които е поставена дата и срок на годност до кога се поддържа стерилността в индивидуалния плик.

Каква е стерилизацията и дезинфексията  в денталната клиника при COVID-19 епидемията?

Епидемията от ковид 19 обхванала целия свят не подмина нито един аспект на нашето ежедневие. За щастие сериозните мерки, които се взимат в денталните клиники и противоепидемичните ежедневни мерки не бяха толкова допълнително утежнени, заради вируса.

Това, което в дентална клиника СМ Дентал консулт се предприема са комплекс от мерки с цел предпазване на заразяване на персонала и предпазване от разпространение на заразата. При прием на пациент се измерва температурата и се снема подробна анамнеза за контактите му със заразени лица или посещението му в райони с повишен риск. За всеки пациент са осигурени предпазни средства и дезинфектанти.

Всеки пациент преди да влезе в зъболекарския кабинет първо почиства ръцете си с вода и сапун, дезинфектант и стрелна кърпа. След сядането си на стола се изжабурква с разтвор на кислородна вода и хлорхексидин. Използването на вътрешни и външни аспирационни уредби намалява изключително много вредните аерозоли, и чрез използването им ние можем много лесно да ги менажираме и премахнем.

Много често се налага с цел предпазване деден лекар по дентална медицина да работи с цялостен защитен костюм. След напускането на пациента съответния зъболекарски кабинет се проветрява естествено или изкуствено, всички повърхности се обеззаразяват и дезинфекцират. С цел намаляването на случайните срещи потоците от пациенти се регулират за да не се случва струпване в приемната. На всеки 3 часа в денталната клиника се прави цялостна дезинфекция.

Как се почистват машините в стоматологична клиника СМ Дентал консулт?

Цялата налична техника в денталната клиника е абсолютно нова и много модерна. Разбира се новата техника е съобразена с условията за изрядна чистота и абсолютна стерилност. Нашите дентални юнити / стоматологични столове/ се управляват изцяло от тъчскринове или жестово, за да няма трансмисии от устата на пациента по различни плотове и повърхности. Всеки стол се измива тотално преди работа и след всеки един пациент. След всеки пациент се промиват и аспирационните системи на денталните юнити с одобрените за това препарати.

Водата, с която работят машините се пречиства от филтри за вода вградени в самата водоснабдителна система на денталната клиника. От друга страна водата, която се използва при дадена манипулация е абсолютно стерилна, защото е дестилирана. Тези мероприятия препятстват развитието на гъбички и плесени по маркучите в машините. След приключване на дневния прием на пациенти всички машини, използвани или не се подлагат на дезинфекция с нужните за това препарати.

Разделно събиране на боклука в денталната клиника случва ли се?

Като всяко лечебно заведение денталната клиника работи с живи хора и генерира биологичен отпадък. Този биологичен отпадък се обезврежда и съхранява по определените от законите и властите начин. Всеки опасен и биологично активен отпадък се съхранява в отделно помещение с ограничен достъп в хладилна камера и се извозва и обезврежда от съответна фирма, с която клиниката има подписан договор. Съвсем отделно се събира и изхвърля битовият отпадък. Разделното събиране на отпадъците се прави с цел не разпространение на зарази и опазване на природата.

Използват ли се еднократни консумативи?

Политиката в дентална клиника СМ Дентал консулт е за използването на колко се може повече еднократни консумативи. Всички еднократни консумативи като: ръкавици, маски, слюносмукатели, лигавници, салфетки, апликатори и какво ли още не се използват само по веднъж и се изхвърлят. Инструменти, които са за многократна употреба се използват, като след всеки пациент се стерилизират повече описаните и приети методи и протоколи.

Колко е важна анамнезата за неразпространение на инфекции и патогени?

Снемането на пълна и точна анамнеза от пациента е в основата на правилното лечение и съставянето на план на лечение. Тя е от съществено значение и за не разпространението на инфекции. Ако даден пациент е с придружаващо заразно заболяване например като хепатит инструментите, с които му се работи се изхвърлят. По този начин се прекъсва всякаква възможност за трансмисия на микроорганизми и вируси.

Колко е важно поддържането на стерилността и дезинфикцията в денталната клиника?

Поддържането на високо ниво на стерилността и дезинфекцията в денталната клиника са изключително важни. Никой не иска да се зарази с нещо докато се лекуваш при зъболекар. За да няма разспространение на зарази и вируси поддържането на изключителна чистота е много важно.