0898 582 084

Фасети

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 09/05/2013

Какво са фасети?

Фасети

Фасети

Фасетите са ортопедични конструкции спомагащи за подобряването на естетиката в предните участъци на съзъбието. Общо казано те са керамични блокчета или пластини покриващи предните участъци на зъбите. Те са създадени за подобряване на естетиката на предните видими зъби. Фасетите могат да обхващат освен предните части на дадените зъби и страничните участъци. За да се изработят първо трябва дадените зъби да се изпилят минимално. Изпилява се само част от повърхностният емайл в рамките 0.3-0,7 мм. Изпиляването е много щадящо и само в емайла на зъба.

Кога се поставят фасети

Фасетите се прилагат при следните случаи:

• Когато е налице промяна в цвета на зъбите неповлияващо се на никакъв вид избелване. Това са състояния на флуороза при прекомерен прием на флуоризирана вода или флуорни препарати. При тетрациклинови оцветявания, при които избелването е невъзможно. Прилагт се при наличие на множество пломби по предните повърхности на зъбите.
• При наличие на фрактурирани части от предните зъби могат да се приложат фасети.
• Когато между зъбите има разстояния (диастеми) а на пациентите не им се носят брекети или друг вид ортодонтски апарати.
• При наличие на леки ортодонтски дефекти като малки ротации или скупчени зъби във фронталният участък.
• При несъответствие в размера и формата на зъбите.
• При наличие на хипоплазии и бели петнба по зъбите.

Предимствата на лечението с фасети

Предимствата на лечението с фасети пред другите методи е че е микро инвазивно. Освен това естетиката е на много високо ниво. Тя превъзхожда всички познати други методи за лечение във фронталният сегмент. Алтернативите като бондинг и директни фасети също намиерат широко приложение в практиката. Друг вариант са и металокерамичните корони и мостове при девитализирани фронтални зъби. Недостатъкът при фасетите е тяхната висока цена и недостатъците при циментирането на умъртвени зъби.

Кой изработва фасетите

Фасетите се изработват от зъботехници в зъботехнически лаборатории. Лечението с фасети протича на няколко етапа. Първоначално се прави анализ на цвета и съзъбието. Преценява се вида на зъхапката, типа на мускулатурата на пациента, наличните ортодонтски анумалии. Изготвя се план на лечение. Ако има налични кариеси по твърдите зъбни тъкани те трябва да бъдат премахнати и да са пломбирани. Ако са налице възпалени венечни папили те също трябва да бъдат третирани за да няма никаква инфекция. Предценява се цвета на зъбите и се коментира с пациента какво може да бъде направено. Ако се цели по-светъл цвят е необходимо първо да бъде направено едно добро избелване, защото след циментиране на фасетите те не могат да променят цветът си по никакъв начин. Взимат се първични силиконови отпечатъци от устата на пациента и след отливането им се изготвя анализ. В лабораторията се създава примерен восъчен моделаж на бъдещите фасети. Той се показва на пациента и след удобрение започва поетапното лечение. След като тези неща бъдат оточнени във второто посещение се прибягва към изпиляване на зъбите. То е мимимално и само на предните или и на част от страничните участъци на зъбите, в рамките на емайла на зъба. Това изпиляване не причинява никаква болка на пациента, тъй като се извършва под упойка. Взима се отпечатък от вече изпилениет зъби с висококачествен силикон. Полученият отпечатък се изпраща в лабораторията за изработването на фасетите. На пациента се поставят временни фасети от пластмаса и се насрочва час за следващо посещение. След като бъдат окончателно завършени фасетите се циментират чрез фотополимерни цименти. Преди обаче да се циментират се подлагат на последен анализ за цвят и несъответствия. След залепването им на пациента се дават инструкции как да ги подържа и използва правилно.

Многоетапното лечение с фасети се извършва от зъболекаря, което трябва да е в колаборация с пациента и лабораторията изработваща фасетите. За правилната им употреба пациента трябва да подържа ежедневна добра орална хигиена и да посещава редовно зъболекар за профилактични прегледи.