0898 582 084
Featured Image

Гингивални рецесии

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 19/04/2013
Гингивалните рецесии са често срещани нозологични единици в устата на пациентите. Те представляват отдръпване на венеца и подлежащата кост от корена на зъба. След отдръпването на венеца започва да се вижда повърхността на корена. Кореновата повърхност е лъскава и гладка. Гингивалните рецесии могат да засегнат всеки един зъб от устата на пациентите,
Read More