0898 582 084
Featured Image

Гранулом

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 03/10/2011
Какво са грануломите? Грануломите са патологично променени тъкани, в следствие на хронично протичаща инфекция. Това са състояния на усложнение след прекаран и нелекуван пулпит. Може да се наблюдават и при лекуван пулпит, при който не е открит допълнителен коренов канал или не е запълнен даден канал до съответното място. Грануломите могат да се откр
Read More