0898 582 084
Featured Image

Хронични периодонтити

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013
Какво са хронични периодонтити Хроничните периодонтити са изход от острите. Те може да бъдат класифицирани по следният начин: 1. Periodontitis chronica fibrosa 2. Periodontitis chronica granulomatosa progressiva s. diffusa cum/sine fistula 3. Periodontitis chronica localisata Periodontitis chronica fibrosa Симптомите са дискретни и обикновено се от
Read More
Featured Image

Гранулом

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 03/10/2011
Какво е гранулом? Гранулом е патологично променени тъкани, в следствие на хронично протичаща инфекция. Това са състояния на усложнение след прекаран и нелекуван пулпит. Може да се наблюдават и при лекуван пулпит, при който не е открит допълнителен коренов канал или не е запълнен даден канал до съответното място. Грануломите могат да се открият при
Read More