0898 582 084
Featured Image

Пулпит на млечни зъби

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 20/04/2023
Какво е пулпит на млечни зъби? Пулпит на млечни зъби е възпалително заболяване на нерва на детските временни / млечни / зъби. Обикновено пулпит на млечни зъби се развива е следствие на нелекуван кариес. Когато кариесът на детските зъби не се лекува навреме той преминава в дълбок кариес, а той в пулпит. Пулпитите на детските […]
Read More
Featured Image

Профилактика на детските зъби.

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 06/04/2023
Профилактика на детските зъби. Основното средство за да имат нашите деца красиви и здрави зъби са правилна  профилактика и профилактичните прегледи направени от детски зъболекар  / детски дентален лекар /. Обикновено най-често срещаното заболяване при детските зъби е зъбният кариес, но то може да бъде избегнато с чести профилактични прегледи. За да
Read More