0898 582 084
Featured Image

Хронични периодонтити

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013
Какво са хронични периодонтити Хроничните периодонтити са изход от острите. Те може да бъдат класифицирани по следният начин: 1. Periodontitis chronica fibrosa 2. Periodontitis chronica granulomatosa progressiva s. diffusa cum/sine fistula 3. Periodontitis chronica localisata Periodontitis chronica fibrosa Симптомите са дискретни и обикновено се от
Read More