0898 582 084

Екип

Какъв е персонала на денталната клиника?

Денталната клиника разполага с изключително добре подготвен персонал. Ние сме  екип от млади специалисти в различните области на денталната медицина и стоматологията. Всеки един от нашите специалисти полага ежемесечни проверки за поддържане на нивото на теоретичните и практични  знания и умения. За да се подържа нивото на екипа всеки един член на персонала на стоматологичната клиника преминава през редица специализации в България и чужбина, както и различни семинари, курсове, лекции, уебинари  и конференции. Екипът в дентална клиника СМ Дентал Консулт постоянно обогатява своите знания освен чрез  посещения на съвременни курсове водени от международно признати специалисти, а и като има постоянен достъп до най-новите публикации и учебници на световно известни имена в денталната медицина и стоматологията. Клиничният и научен опит, който имаме се позовава на утвърдени практики за правилно водене на лечения по световен стандарт.

Д-р Стоян Маринов – биография
(Главен лекар)

д-р Стоян Маринов

д-р Стоян Маринов в дентална клиника СМ Дентал консулт

Доктор Стоян Маринов е български зъболекар, практикуващ в собствената си клиника СМ Дентал Консулт в гр. София.

2010 завършва МУ София

Д-р Маринов завършва висшето си образувание през 2010г. Той е със специалност магистър по дентална медицина. Завършва Медицински Университет, Факултет по Дентална Медицина (ФДМ) София през 2010г. След завършването си започва работа по специалността си. От 2010г до сега се развива в сферата на денталната медицина и зъболечението като непрекъснато усъвършенства своите знания и умения. Още преди да завърши университета д-р Маринов се занимава с научна дейност и е приет в Научната асоциация на студентите по дентална медицина.

 Участва като студент в няколко форума с международно участие.

Сред тях са:

 • първата конференция по лазерна дентална медицина през 2008г, където участва в постерната сесия заедно с доц. Юлия Каменова. Темата на постера е лечение на периапикални лезии с помощта на ниско енергийни лазери. Постерът е оценен високо от международното жури и д-р Маринов печели сертификат за него;
 • През 2008 публикува статия в студентското списание на тема съвременни тенденции при зъбопротезирането с CAD/CAM системи.По това време те са малко познати в нашата страна;
 • През 2009 взима активно участие в организирането на няколко международни конференции, провели се в София на различна тематика от сферата на денталната медицина;
 • От 2010г д-р Маринов е член на Български зъболекарски съюз (БЗС) и взима дейно участие в организираните от тях събития и мероприятия. От 2011 до 2013г. работи и в клиника „Дентал дизайн” в гр. София;
 • През 2011 и 2012г д-р Маринов е назначен за хоноруван асистент в Софийски университет Св. Климент Охридски по специалност здравен и стоматологичен мениджмънт. Той води лекции и упражнения по здравен мениджмънт и управление на държавни и частни стоматологични практики ;
 • От 2010г насам д-р Маринов посещава редица конференции, семинари,форуми и практически курсове с цел повишаване на знанията и уменията си като зъболекар.

Някои от тях са:

 • 1-st International Scientific Congress of Bulgarian Dental Students Scientific Association 19-22.09.2007 hotel Princess Sofia;
 • “What`s Hot & What`s Not in the Contemporary Dentistry”- proff. Marco FERRARI MD, DDS, PhD 04-05.04.2008. На семинара се разглеждат новостите във възстановяването на естетиката на усмивката и предните зъби. Лектор е световно известния италиански зъболекар Марко Ферари. Той показва множество клинични случай на директни композитни възстановявания във фронталната област;
 • 7-th European Dental Students Association Congress 25th-26th 2008 Varna Bulgaria. Д-р Стоян Маринов е съорганизатор на събитието като член на студентската научна асоциация;
 • International Congress on Laser Dentistry, WFLD Introducing Course in Laser Therapy 07-08 November 2008. На форума д-р Маринов представя постер, за който печели награда;

От 2010 година до 2014г допълнителна квалификация на следните теми:

 • БЗС – Съвременни тенденции при употребата на радикуларни щифтове 16.01.2010г доц Радосвета Василева;
 • БЗС – периодонтални заболявания в детската възраст. Характеристика, съобразена с възрастта. Съвременен прочит на казуални и рискови фактори, патогенни механизми и роля на субгингивалния биофилм-30.01.2010г. доц. Мая Рашкова;
 • БЗС – Дентална медицина, основана на доказателствен материал за овладяването на болката 13.02.2010г Доц Юлия Каменова;
 • БЗС – Избелване на витални и невитални зъби – индикации, методи, клиничен протокол 27.02.2010г. доц. д-р Иван Филипов, д.м;
 • БЗС – Директна реконструкция на променените зъбни форми, контури и междузъбни контакти 06.03.2010г. доц. Снежанка Топалова-Пиринска;
 • БЗС – Спешна ендодонтска помощ при лечение на необратими пулпити и остри периодонтити 05.06.2010г. д-р Е. Радева;
 • БЗС – Международен научен симпозиум 16.10.2010-17.10.2010г;
 • Science and Art in Prosthetics and Endodontic” Sofia 16-17.10.2010г;
 • Международен научен конгрес на СПК на БЗС 15-16.10.2011г;
 • Втори научен конгрес на БЗС 13-14 Октомври 2012г;
 • Техника на възстановяването на фронтални зъби д-р Румен Илиев курс 13-14.10.2012г. На курса д-р Стоян Маринов практикува директни възстановявания във фронта. Усвояват се техниките на бондинг възстановяванията и директните фасети;
 • Международен форум по превантивна дентална медицина 23.03.2013г София;
 • Hellenic society of Periodontology 08.03.2014 Sofia
 • Четвърти научен конгрес на СРК на БЗС 22-23.11.2014г София;

2015 година повишаване на квалификацията в следните курсове:

 • Биологично ориентирани методи за обтуриране на коренови канали и модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби първа част 14.03.15 проф. Радосвета Василева дм, практически курс. На курса се разглеждат новите тенденции в съвременното консервативно зъболечение. Показват се техники за машинна обработка на коренови канали. Показват се и се правят новите тенденции в запълването на кореновите канали на зъбите с помощта на топла кондензация и съвременно 3D запълване на кореновите канали;
 • Системи и техники на успешните директни възстановявания при дъвкателни зъби 25.04.2015 проф. Д-р Радосвета Василева, дм, практически курс. На практическия курс се показваха техники и нови тенденции във възстановяването на увредения дъвкателен апарат на дистално разположените зъби;
 • Авангардна машинна обработка на коренови канали – бързи и лесни протоколи за разширение. Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекувани зъби втора част 06.06.2015г проф д-р Радосвета Василева, дм, практически курс. На курса се разгледаха начините за възстановяване на зъбите посредством използването на глас-фибро щифтове. Демонстрираха се методи на използване на глас-фибро влакна в съвременната дентална /стоматологична/ практика;

2016 д-р Маринов посещава и води някои от следните лекции:

 • 6-та Национална конференция на АДМБ 09.04.2016г Стара Загора;
 • 6-та Национална конференция на АДМБ 09.04.2016г Стара Загора д-р Стоян Маринов лектор на тема „Стратегическо управление на денталните практики”. Д-р. Стоян Маринов изнася лекция пред участниците във форума за развитието на съвременните стоматологични практики. Той разкрива рисковете и начините за успешно управление на дентален кабинет в условията на криза.

През 2017 година д-р Маринов посещава няколко форума за повишаване на след дипломната си квалификация

 • На 25-25.02.2017 д-р Стоян Маринов присъства на първата международна конференция по детска стоматология „International dental conference of PEDIATRIC DENTISTRY Sofia 25TH-26TH February 2017.” На нея международни лектори представиха различни клинични случай. Показаха се нови методи на лечение на детски зъби в областта на кореновото лечение, лечението на зъбния кариес и профилактиката на зъбните заболявания. Лекторите на конференцията са: д-р Екатерина Геранина, д-р А. Педро Силва, д-р Цветелина Дучева, д-р М. Долгова.
 • На 18.05.2017г д-р Стоян Маринов взема участие в семинар на тема „ ENDODONTIC SOLUTIONS: strategies for Performing Endodontic Treatment Predictably Profitability and Painlessly”с лектор и водещ д-р Гари Гласман DDS, FRCD(C), d-r Gary Glassman. На форума се разгледаха различни клинични случай на съвременно провеждано ендодонтско лечение. Разгледаха се новите тенденции в зъболечението, в обработката на коренови канали, в иригационния протокол, в запечатването на кореновите канали. Разгледаха се различни протоколи и техники на еднодонтско лечение.

 2018 д-р Стоян Маринов посещава редица мероприятия за повишаване на след дипломната си квалификация:

 • Посещава второто издание на международната конференция по детска стоматология /2ND international conference of PEDIATRIC DENTISTRY/, провела се на 17 и 18 февруари 2018г, организирана от център за след дипломно обучение с представител д-р Цветелина Дучева. На нея вземат участие международни лектори като: д-р Екатерина Геранина, д-р Екатерина Скатова, д-р Олег Ковнатски, д-р Татяна Пешка, д-р Ани Димитрова, д-р Цветелина Дучева. На конференцията се разискваха съвременните методи за лечение на деца под обща наркоза /обща анестезия/. Съвременни методи за лечение на деца с увреждания, като церебрална парализа, даун, слепота, диабет и др. Също се разискваха въпроси за новите методи за лечение на зъбите с незавършено кореново развитие, както и новите методи и техники за детска ендодонтия /лечение на кореновите канали на временни и постоянни зъби/. На втората конференция по детска стоматология се разисква и въпроси за контролиране на поведението на деца изпитващи страх от зъболекар.
 • На 02.06.2018 д-р Стоян Маринов посещава лекциите на д-р Марга Рии /Marga Ree / и д-р Михеле де Клиин /Michiel de Cleen / организирани в интер експо център от МБ Консулт. На лекциите и проведените мастър уърк шопове се разглеждаха различни проблеми в съвременното кореново лечение. Показаха се новите тенденции в съвременната ендодонтия и консервативно зъболечение.
 • На 25.06.2018 е публикувана във вестник „Доктор” нова статия на д-р Стоян Маринов относно диабета , лошият дъх и проблемите на устната кухина, наблюдаващи се при диабетици и хора с бъбречни заболявания. Статията получава голямо одобрение от читателите на вестника и потребителите в интернет.
 • През 07.2018 д-р Стоян Маринов отново бе удостоен с честа да бъде включен в новото издание на класацията на вестник 24 часа:

„ ЛЕКАРИТЕ, НА КОИТО ВЯРВАМЕ 2018”, провеждана по гласуване от пациенти. Д-р Маринов бе един от стоматолозите /зъболекарите/ отново включени за втора поред година на класацията.

 • На 31.08.2018г д-р Стоян Маринов посещава курс по дентална имплантология озаглавен: „Имплантология – от А до Я, протезиране върху импланти- техники на взимане на отпечатък и различни протетични лечения. Избор на подходяща надстройка. Оклузия върху импланти. „ . Курсът беше организиран от фирма ВИЛЕМ и воден от доц. Димитър Филчев. Курса се проведе в Факултет по Дентална Медицина София. На него бяха разгледани различните съвременни аспекти на хирургичния и протетичен протокол за поставяне и надстрояване на зъбни импланти. Показваха се различни случай на зъбопротезно имплантиран, показания, противопоказания, усложнения и грешки при имплантиране. На практическата част от курса участниците поставяха импланти на различни места на фантомни модели взимаха отпечатъци и се учеха как да се справят с различните случаи при имплантиране на импланти.

Доц. д-р Зорница Михайлова – специалист по Орална Хирургия

Доц. Зорница Михайлова

Доц. д-р Зорница Михайлова

Доцент доктор Зорница Михайлова е водещ лекар по дентална медицина в дентална клиника “СМ Дентал Консулт” в гр. София. Тя има призната специалност по „Орална хирургия“ и се занимава с хирургичните манипулации в денталната клиника. Доцент Михайлова е преподавател в Медицински университет София в катедра по Дентална, орална и лицевочелюстна хирургия.

През 2012г д-р Михайлова завършва висшето си образование със степен магистър по дентална медицина във Факултет по дентална медицина, Медицински Университет, гр. София. От тогава работи активно в сферата на денталната медицина и оралната хирургия.

От 2014г д-р Зорница Михайлова е редовен асистент и преподавател към катедра Орална и лицевочелюстна хирургия към Медицински университет, гр. София.

От 2016г до 2019г д-р Михайлова специализира „Орална хирургия“ в Медицински университет София.

През 2018г д-р Михайлова придобива научна степен „доктор по медицина“ по научна специалност „Орална и лицевочелюстна хирургия“ след успешна защита на дисертационен труд на тема „Ефект на PDGF-BB върху стволовоклетъчните свойства и диференциацията на клетки от периодонтален лигамент in vitro“.

Д-р Зорница Михайлова участва в научен екип, изследващ свойствата на стволовите клетки и възможностите за приложението им в денталната медицина

От 2020г Доцент Зорница Михайлова оглавява хирургичното звено на дентална клиника СМ Дентал консулт в София.

От своето завършване до ден днешен доц д-р Зорница Михайлова непрекъснато развива и усъвършенства своите умения и знания, като непрекъснато посещава различни следдипломни курсове, семинари и конференции.

Научни интереси има в областта на оралната и лицевочелюстна хирургия, оралната патология, стволовите клетки, модерното микро хирургично зъболечение.

Доц. Зорница Михайлова има редица научни публикации на теми дентални стволови клетки, орална хирургия, орални лезии и др., в световни престижни научни журнали с висок импакт фактор като Journal of Proteomics, Archives of Oral Biology, Acta Odontologyca Scandinavica и др. Научните трудове са цитирани от голям брой международни автори.

През 2017г доц. Михайлова представя резултати от своите научни изследвания в областта на стволовите клетки на редица научни конференции в България, Англия, САЩ, Канада и др.

Доцент д-р Зорница Михайлова участва и членува в следните асоциации и научни организации:

Български Зъболекарски Съюз;
International Association for Dental Research – Continental European Division;
International Society for Stem Cell Research;

Д-р Йордан Йорданов – Биография

Д-р Йордан Йорданов - Лекар по дентална медицина и орална имплантология

– Лекар по дентална медицина и орална имплантология

Д-р Йорданов е общопрактикуващ лекар по дентална медицина с над 10 годишен стаж и интереси в областта на денталната имплантология. Завършва образованието си в МУ-София през 2010-та и има редица завършени квалификационни курсове в областта на имплантологията, протетичната дентална медицина и функционалната ортодонтия.

 • 3 10  2010 Завършен курс: Временни корони, временни мостове и временни фасети, проведен в рамките на Софийска дентална среща 2010

 • 24 6 2012 Завършен курс по зъбопротезна имплантология – имплантна система Osstem, организиран от Отделение по медицински науки към БАН и фирма Витал ДЕНС.

 • октомври 2013 Завършен курс за работа с имплантологична система ДЕНТАК, организиран от фирма Топ Хоспитал Сървис.

 • 11 3 2017 Завършен курс за работа с имплантна система AB Dental, организиран от СРК на БЗС.

 • 2 9 2017 Завършен курс по ортодонтска миофункционална терапия и работа с миотреньори Myobrace, организиран от фирма Дентаком.

Д-р Йорданов е дългогодишен член на комисията по информация към Български зъболекарски съюз и е участник в Националната среща по проблемите на следдипломното обучение, проведена през юли 2018-та.