0898 582 084

Абсцеси

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 21/03/2013

Какво са абсцесите?

Абсцеси и флегмони са най-често наблюдаваните остри гнойни възпалителни заболявания в лицево-челюстната област. Те възникват под формата на ограничено гнойно възпаление с наличието на кухина изпълнена с гной. За развитието на абсцесите трябва да има входна врата на инфекцията.

Абсцес

абсцес на подчелюстна ложа

Най-често те се получават като усложнение на нелекувани пулпни или периодонтални възпалителни процеси, които от своя страна са усложнение на зъбния кариес. Причините за такива възпаления е смесената микрофлора най-често от стрептоколки и стафилококи. Абсцесите се развиват от периодонтити (грануломи), кисти, алвеолити след екстракция на зъби, усложнения от долни мъдреци, фрактури, остеомиелит, необработени канали на зъби, останали не извадени корени на фрактурирани зъби. За развитието на абсцесите важна роля играе имунитетът на пациента.

Каква е симптоматиката?

Симптомите на абсцесите и флегмоните са ясно изразени. Те протичат остро и са свързани с цялостно неразположение на пациента в следствие на токсичните реакции. Абсцесите започват със силна нестихваща болка. Има отток и зачервяване на тъканите около подутината. Болката ирадира към съседни тъкани и органи към уши, очи и др. Пациентът може да има температура. В зависимост къде е локализиран абцеса може да се наблюдава невъзможност за отваряне на устата. Болки в главата, невъзможност за хранене и преглъщане, обща отпадналост. С течение на времето болният се интоксикира от токсините на инфекцията.

Какво е лечението на абсцесите?

Лечението на абсцеси е хирургично или медикаментозно. Лечението на абсцесите може да се извърши в стоматологичен кабинет, дентална клиника или стационар. Това зависи от вида на абсцеса и от локализацията му.

Лечението може да се извърши от зъболекар консервативно или от зъболекар-хирург или лицево-челюстен хирург. Лечението на абсцес може да е консервативно, хирургично-консервативно, само хирургично. Открива се зъба причинител, разрушеният корен или входната врата за инфекцията, ако абсцесът е от зъбен произход и най-често той се изважда. Ако абсцесът е причинен от мекотъканен проблем се налага отстраняването на патологично промената тъкан.  При по големи абсцеси обхващащи околните тъкани се прави операция, наречена инцизия.

Какво представлява инцизията на абсцес?

При инцизията се разрязва върха на подутината с цел да се евакуира гнойната колекция. Може след инцизията да бъдат поставен дренаж за доизчистване на насъбралата се гной. Първо на пациента се поставя анестезия за да не усеща никаква болка. Следва много внимателно преразяване на тъканите с цел премахване на наличната гной. Прави се промивка на хирургичната рана и се поставя дрен.

Прилага се и антибиотично лечение за преодоляване на инфекцията. Назначава се антипиретично лечение за намаляване на температурата, ако има такава. Доста често леченията на абсцесите и флегмоните се осъществяват в стационарни болнични условия под наблюдението на лицево-челюстни хирурзи или орални хирурзи. В много тежки случай се налага болнично лечение и лечение с щирокоспектъни антибиотици.