0898 582 084

Възстановяване на зъби с циркониеви коронки.

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 12/10/2021

Възстановяване на предни зъби с цирконий.

Клиничен случай на възстановяване на предни зъби с циркониеви коронки. Случаят е представен преди започване на лечението и след възстановяването.

Представяме ви клиничен случай на подмяна на металокерамичен мост във фронталния участък на предни зъби чрез използване на дигитален дизайн на усмивката и циркониеви коронки.

Клиничния случай показва възстановяване на зъби с циркониеви коронки и дизайн на усмивката.

тар металокерамичен мост

стара металокерамика преди лечението и подмяната с циркониеви коронки

Какъв е клиничния случай в началото на лечението?

Става въпрос за клиничен случай на млада жена, на която е направена металокерамична конструкция преди повече от 5 години в фронталните зъби на горна челюст. Младата дама сподели с екипа на денталната клиника свойте притеснения отностно външният си вид и избора на материал.

В първоначалния ни разговор с пациентката се установи, че тя не харесва своите зъби. Пациентката съобщи, че не се харесва как се усмихва. Също така ни сподели, че зъбите й изглеждат „конски“.

Друго оплакване от страна на пациентката към вече поставената конструкция беше свързано с цвета на зъбите и тяхната форма. Пациентката сподели: „докторе зъбите ми са много тъмни, а аз не съм пушач. Не стига, че са ми големи а ми стърчат напред и ме дразнят много.“

Какво се установи от екипа на денталната клиника преди лечението с цирконий?

След снемането на подробна анамнеза се прибегна до направата на няколко рентгенографии. Направени бяха сегментни рентгенови снимки и панорамна рентгенография. След техния анализ се направиха и серия фотографски снимки.

Всички снимки бяха подложени на внимателен анализ и се приложи дигитален дизайн на усмивката за да може нашата пациентка да се види как би изглеждала преди да сме започнали с лечението.

Разкажете какво представлява дигиталния дизайн на усмивката?

Дигиталният дизайн на усмивката е един нов инструмент внедрен в денталната практика през последните години. Това е софтуерен продукт позволяващ на лекаря по дентална медицина и на зъботехникът да могат да прецизират своята работа до съвършенство.

Чрез модерната технология дигиталния дизайн на усмивката помага пациента да може да се види как би изглеждал преди и след лечението си. Пациентът и зъболекарят могат да видят крайния ефект от бъдещото лечение и могат да пресъздадат всеки един етап от него виртуално.

В какво състояние бяха зъбите на пациентката преди лечението с циркониеви коронки?

Преди да се стартира лечението на нашата пациентка ние направихме задълбочен и обстоен преглед. По време на прегледа се установи металокерамична конструкция във фронталният сегмент на горната челюст. Конструкцията беше създадена под неправилен ъгъл и в устата на пациентката изглеждаше „криво“. Зъбите в съответната металокерамична конструкция не бяха направени симетрично и се различаваха по форма и размери.

Установиха се горни четвърти зъби които бяха силно разрушени. Също установихме липсващи 6 ти зъби на горната челюст, а седмите и осмите зъби на пациентката бяха с амалгамени обтурации и вторични кариозни лезии.

От рентгеновите снимки се установи наличието на периапикално изменение на зъб 23.

В долната челюст се установи наличие на металокерамични конструкции в дисталната област с различен цвят от естествените зъби на пациентката. Пародонталното здраве на пациентката също беше засегнато от съответните конструкции на натрупаният зъбен камък и зъбна плака.

Как започна лечението?

Лечението започна първо с приемане на дигиталният дизайн на усмивката от страна на пациентката. Следващият етап беше за подобряване на оралната хигиена и пародонталният статус чрез почистване на зъбен камък и зъбна плака. Зъбите бяха почистени и полирани. С този етап се стартира пародонталното лечение.

Тъй като пациентката искаше да има по-светли и по-малки зъби през следващият етап на лечението екипът на дентална клиника СМ Дентал консулт направи процедура по офис избелване на зъбите на долната челюст на пациентката.

При следващото посещение в денталната клиника на пациентката беше премахнат старият металокерамичен мост на фронталните зъби на горната челюст. Беше направено обследване на подлежащите препарирани зъби.

Където се налагаше старите метални щифтове бяха сменени с щифтове от фибростъкло и съответно изграждане с фотокомпозит. Зъб 23 се установи с хроничен периодонтит и се наложи да се проведе ендодонтско лечение и последващо изграждане.

На пациентката бяха поставени временни зъби докато се извършваха съответните лечения и интервенции.

В последващият етап на лечението зъбите бяха препарирани за отделни циркониеви коронки. Взе се силиконов отпечатък и се започна зъботехническата работа по съответните циркониеви коронки.

След като циркониевите коронки бяха изготвени от зъботехниците и бяха направени съответните проби в устата на пациентката те бяха залепени. Чрез използването на дигиталния дизайн на усмивката и модерните безметални циркониеви коронки нашата пациентка получи така желаната си усмивка.

Как възстановихте зъбите с циркониеви корнки?

 

Завършени циркониеви коронки във фронта

завършени циркониеви корони чрез използване на дизайн на усмивката

Можем да представим снимки на все още незавършеният клиничен слуяай защото предстой лечение и реставрация на зъбите в дисталните участаци на горна челюст и лечение на зъбите в долна челюст.

Клиничният случай продължава развитието си и когато бъде изцяло приключен ще бъдат качени всички материали по него.