0898 582 084

Остър гноен пулпит на зъб 14 (pulpitis acuta purulenta dents 14).

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 08/02/2013

Клиничен случаи на остър гноен пулпит на зъб 24 (pulpitis acuta purulenta dents 24).

Пациентката доиде по спешност в денталната ни клиника с неспиращи остри нощни болки в областа на горните леви предкътници. Тя беше изплашена и притеснена, защото болката не се повлиявала от аналгетици. След проведеният от нас обстоен преглед установихме че болката идва от зъб 24 първият горен ляв премолар. На него се наблюдаваше голям дълбок кариозен дефект. При сондиране се усещаше дълбока мека кариозна маса. Информирахме пациентката за начина на провеждане на лечението. Започнахме след поставянето на анестезия. Пациентката съобщи, че веднага е усетила облекчение. След премахването на кариозната материя се отвори пулпната камера. От нея изтекоха 1 – 2 капки кръвно гноест секрет. Започна правилно и точно екстирпиране на пулпното и канално съдържимо. Каналите на зъбът бяха обработени до нужната дължина и обилно промити с водороден пероксид и натриев-хипохлорид. На следващото посещение пациентката обясни чв болка и дискомфорт вече няма никакви. Пристъпихме към запълването на кореновите канали посредствум силър и глутаперка. Използвахме кондензационен метод-латерална кондензация. На направената рентгенография се виждаше правилно запълнени коренови канали. Следваше възстановяване на зъба с пломба от фотополимер. Направи се анализ на цевета и послоино естетическо изграждане,  след  което  зъбът придоби естественият си вид.

Преди лечението

След лечението

]