0898 582 084

Остър гноен пулпит на зъб 14 (pulpitis acuta purulenta dents 14).

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 08/02/2013

Клиничен случаи на остър гноен пулпит на зъб 24 (pulpitis acuta purulenta dents 24).

В настоятащата статия ще разгледаме клиничен случай на пациент със заболяването: остър гноен пулпит. Острият гноен пулпит е едно от спешните състояния в денталната медицина. Клинично това е остро гнойно възпаление на пулпата на зъба явяващото се като усложнение на не лекуван кариес.

Пациентката доиде по спешност в денталната ни клиника с неспиращи остри нощни болки в областа на горните леви предкътници. Тя беше изплашена и притеснена, защото болката не се повлиявала от аналгетици.

След проведеният от нас обстоен преглед установихме че болката идва от зъб 24 първият горен ляв премолар. На него се наблюдаваше голям дълбок кариозен дефект. При сондиране се усещаше дълбока мека кариозна маса. Информирахме пациентката за начина на провеждане на лечението. Бе необходиму да се проведе стандартно ендоднтско  / кореноево / лечение на зъб 24.

Обезболяване:

Тъй като острър гноен пулпит е възпаление на нерва на зъба протичащо с много сериозна болка се налага първо пациента да е добре обезболен. За целта се налага използване на местен анестетик- упойка. Лечението започна след поставянето на анестезия. Пациентката съобщи, че веднага е усетила облекчение.

Провеждане на ендодонтско лечение на зъб 24.

След премахването на кариозната материя се отвори пулпната камера. От нея изтекоха 1 – 2 капки кръвно гноест секрет. Започна правилно и точно екстирпиране на пулпното и канално съдържимо. Провежане на кореновото лечение се извършва в няколко поредни посещения в денталната клиника.

Каналите на зъбът бяха обработени до нужната дължина и обилно промити с водороден пероксид и натриев-хипохлорид. На следващото посещение пациентката обясни, че болка и дискомфорт вече няма никакви. Каналите на зъба бяха ревизирани и обилно промите със съответните разтвори за тотална дезинфекция. Постави се медикаментозна вложка в кореновите канали на съответният зъб.

На следващото посещение в денталната клиника пристъпихме към запълването на кореновите канали посредствум силър и глутаперка. Използвахме кондензационен метод-латерална кондензация. На направената рентгенография се виждаше правилно запълнени коренови канали.

Следваше възстановяване на зъба с пломба от фотополимер. Направи се анализ на цевета и послоино естетическо изграждане,  след  което  зъбът придоби естественият си вид. Пациентката се информира за това, че зъбът е необходимо да бъде следен и наблюдаван през годините Клиничният случай е в процес на наблюдение 10-та година и до настоящит момен не развива рецидивиращ патологичен процес.

Преди лечението

След лечението