0898 582 084

Лазерно лечение

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

Лазерът в стоматологията

Лазерно лечение

Лазерно лечение

До преди няколко близки в миналото години лазерът звучеше като нещо от научнофантастичен филм. Днес обаче лазерите са неоспорим факт и ежедневно се доказват в различните сфери на живота без да се използват като „светлинен меч” или друг вид боеприпас.

Ежедневно лазерът навлиза все повече и повече в модерната дентална практика. Лазерите са открити в края на 60-те години на миналия век и почти мигновенно навлизат в медицината. Най-широко приложение в денталната медицина до момента са намерили нискоенергиините лазери. Те се използват за физиотерапевтични нужди и биостимулация, както и за лазерно лечение.

Чрез прилагането на различни честоти на лазерните лъчи и интензитет се постигат резултати, които с конвенционалното лечение биха отнели месеци лечение. Факт е, че лазерната енергия стимулира организма. Чрез нея се съкръщава периода на зарастване на раните след инцизия или друг вид хирургична намеса.

За какво може да се използва лазерът и лазерното лечение?

Чрез лазерът се намалява болката след проведено кореново лечение. Също така се стимулира растежа на съединителната тъкан и се намалява болката преди интервенция (лазерна аналгезия). Лазерът се прилага при лазерно лечение на кариес , лазерно лечение на пародонтит, заздравяване на рани, физиотерапия след невралгия на даден нерв, обезболяване и др. В модерната практика от няколко години е започнало навлизането на високоинтензитетните лазери.

Чрез тях могат да се извършват безброи маниполации: от лечение на кариес до съвременна онкологична операция. Чрез приложението на тези съвременни технологии в широката практика се намалява значително времето за лечение и неприятни усещания от страна на пациента.  Технологията на лазерното лъчение е открита през 60те години на миналия век. От онази далечна година до сега тази свера на науката се развива с неимоверни темпове. Лазерите в началото на 21-ви век се прилагат в множество сфери на човешката дейност, от грубата и финна металургия до черепно мозъчните опеации. Скоро след откриването им лазерите се внедряват и в денталната медицина и то с доста голям успех. Чрез тях в момента се извършват голям брои лечения на твърдите зъбни тъкани, а също така много операции на меките тъкани- от кюртажи на венечните джобове до финни срезове в хирургията.

Какво в същност е LLLT?

Тази абривиатура означава „Low-Level Laser Therapy” или на чист и разбираем български-„терапия с ниско интензитетен лазер”. За този вид системи е изписано и изговорено много, но това е само началото на нейното опознаване. В руската литература данни за този вид лазери има от 30 години. В Япония и Европа LLLT намират приложение в сферата на денталната медицина от повече 10 години.

Много хора по света биха попитали:
Как и върху какво деистват този вид лазери? С какво се отличава прилагането на тези тежнологии в практиката на денталният лекар? Отживелица ли са или са бъдеще?

На всички тези въпроси има точни и ясни отговори, които са научно и клинически издържани.  LLLT е ниско интензитетен лазер с дължина на вълната 600-750nm. Те действат върху различни органи, системи и клетки на организма. Според досегашните научни изследвания те действат върху: митохондрите; еритроцитите; клетките на съединителната тъкан (остеобласти; фибробласти), епителните клетки, клетките на имунната система. Това лъчение действа върху всички системи на човека.

Почти на всички органи лазерът деиства чрез т.нар. „биостимулация”. При нея се повлиява клетъчната обмяна.Изследвания са показали че червената и инфрачервената светлина излъчвана от лазера влияе върху митохондриалната функция. Чрез стимулирането се повлиява цитохромните системи и извънклетъчните порфирини.

От друга страна се стимулира фосфорилирането на ADF в ATF, чрез което се влияе върху функцията на клетъчните органели. Освен полезното действие тези лазери могат да имат и известна вреда. Те могат да навредят върху зрителният апарат както на зъболекаря така и на пациента. За да се избегне такова увреждане лекарите трябва да са обучени за работа с лазера, да са достатъчно отговорни и винаги да използват защитни очила, както за себе си, така и за пациента.

Каво е приложението на LLLT в стоматологията?

Приложението на LLLT в денталната медицина е намерило широко одобрение от множество специалисти и клиники в ствета. Чрез биостимулацията се повлияват с голям успех гингивитите, пародонталните изменения, афтозните стоматити и зарастването на постоперативните рани. В литературата са описани 152 случая на значително по-бързо заздравяване на постоперативни рани при диабетици.

Също така данните сочат за множество пациенти със стоматит, при които след 4-5 процедури на биостимулация се забелязва видимо оздравяваване. Описани са 3000 пациента, на които е направена лазерна аналгезия.

Интересно е че LLLT може да се прилага и за лечение на синуити, но това лечение е показно само при млади пациенти. Лечението не се прилага при екзацербация. Изследване показва, че при 65 деца на възраст от 6 до 15г продължителна стимулация с лазера намалява болката и оттока при синуита. Приема се, че лазерната стимулация подпомага лечението на това заболяване.

LLLT е показен за намаляване на дискомфорта след екстракции на долни ретинирани трети молари. Чрез екстра орална лазерна акопунктура и итраорални лазерни нагревки се стимулират заздравителните процеси, като се подпомага епителизацията на екстракционната рана. Само след 3 процедури се повлиява общото състояние на пациента.

С приложението на този нискоинтензитетен лазер се намалява в голям процент рискът за постекстракционни инфекции.  За възможностите на тези апарати може да се говори неимоверно много. Приложението им в практиката нараства всекидневно. В бъдеще можем да очакваме използването им да бъде във всеки дентален кабинет. Развитието на науката само ще покаже до къде ще се простре LLLT биостимулацията в денталната практика.