0898 582 084

Инлеи

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

Какво са инлеите
Инлеите са т.нар. лети пломби. При този вид конструкции вместо да се прави стандартна пломба от пластичен материал се взима отпечатък и пломбата се изработва извън устата от зъботехник. Този вид пломби имат значителни предимства от страна на качество и възстановяване в оптимална степен на междузъбния контакт и релефа на зъбите. Инлеите се изработват от различни материали: неблагородни метали (зилка), злато, сплави, фотополимер, керамика, цирконий. Изпълнението и направата на инлей е трудоемка и отнема много време на клинициста и зъботехника.

За да се създаде един инлей е необходимо повече време и работа от зъболекаря и от лабораторията. В първият етап от лечението с инлей е  необходимо зъболекаря да премахне кариозната тъкан на кариеса много точно и да достигне до здрави зъбни тъкани. В същото посещение може да се започне изпиляването по определен начин на създалият се кавитет за точно и правилно прилягане на инлея. Взима се силиконов отпечатък и се определя типът на инеля. Изпиляването на зъбните тъкани от страна на зъболекаря зависи от вида на инлея, т.е от какво ще бъде изработен той. След като е снет силиконовият отпечатък той се изпраща в зъботехническата лаборатория където се изработва съответната конструкция. в следващият клиничен етап стоматолога поставя и ажустира инлея в устат на пациента. Ако всичко е точно и зъболекаря и пациента нямат забележки инлея се циментира за зъба. На пациента се дават инструкции за подържане на правилна орална хигиена с цел максимално запазване на инлея в агресивната орална среда.