0898 582 084

Клиничен случай на металокерамични корони

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 18/09/2013

Представям следния клиничен случай:

Възстановително лечение на горен фронтален и дистален участък с металокерамични корони на човек на средна възраст. След проведеното терапевтично лечение на зъбната редица на горната челюст се прибегна към изпиляването и подготовката на зъбите за ортопедично лечение посредствoм металокерамична конструкция. Беше проведено и пародонтално насочено лечение с цел запазване на пародонта и премахване на възпаленията. След като зъбите бяха изпилени се сне отпечатък и се изпрати в зъботехническа лаборатория за изработването на съответната конструкция. Бяха създадени восъчни шаблони, чрез които беше коригирана захапката на пациента. Височината на захапката беше коригирана с 2мм. На пациента бяха направени временни зъби от пластмаса. След като конструкциите бяха готови те се поставиха временно в устата на пациента а по-късно и постоянно. Случаят се наблюдава във времето.

Преди лечението

След лечението