0898 582 084

Клиновидни дефекти

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

В настоящата статия ще ви разкажем за проблемът клиновидни дефекти на зъбите.Узурите са V-образни врязвания в областта на шийката на зъба (в областта на корена, коронката или около ЕЦГ). Поражда се от механични причини като например неправилно четкане на зъбите.

Узурите са по-изразени по върховата част на зъбните дъги (вестибуларно на кучешките зъби). Освен това при хора, които си четкат зъбите с дясната ръка са по-големи отляво и обратно. Причините са не само локални, но и ендогенни.

клиновиден дефект

клиновидни дефекти на централен и латерален резци

При анамнезата пациентът съобщава за повишена чувствителност, болка при докосване на шийката на зъба, при четкане и от студен въздух. При оглед се установява V-образният дефект. Повърхността видимо е лъскава, блестяща и необичайно твърда за дентин (почти като емайл). Пациентът се оплаква от болка.

Какво са клиновидните дефекти?

Клиновидните дефекти спадат към класът некариозни заболявания на зъбите. Това са заболявания засягащи твърдите зъбни тъкани, но без да има микробно заселване каквото се наблюдава при наличието на кариес. Клиновидните дефекти, са наречени още и цервикални узури и аб фракционни дефекти, които представляват v образни вразвания в шийката на зъба и около венеца.

Къде се развиват най-често клиновидните дефекти?

Клиновидни дефекти може да се развият на много места по-зъбите но най-често се развиват в областта на шийката на зъба. В зависимост от това каква структура засягат клиновидните дефекти могат да засягат различна тъкан.Те могат да бъдат в областта на емайла на шийката, в цимента покриващ корена, или на границата между цимента и емайла.

От какво се развиват клиновидните дефекти?

Клиновидните дефекти се развиват от множество фактури. Общо казано точна причина за появата на клиновидни дефекти още не е установена все още. Различни изследвания показват че даден фактор влияе повече или по-малко в даден момент. Ето няколко основни фактора които влияят за формирането на този тип дефекти на зъбите:

Клиновидните дефекти се развиват най-често в следствие на неправилно миене на зъбите. Когато един пациент си четка зъбите с хоризонтални движения четката за зъби абразира емайла и играе роля подобна на трион който реже дърво.

Друга причина за формирането на клиновидни дефекти е агресивното търкане на зъбите с твърда четка за зъби. Силният натиск и твърдостта на четката са едни от факторите за развитие на клиновидни дефекти.

Дъвкателното налягане също играе основна роля за формирането на узорите и некариозните заболявания. Когато дъвкателното налягане е много голямо напрежението в точката на огъване се позиционира в областта на зъбната шийка. Вследствие на това се получава свръхнапрежение в зъбната шийка и се наблюдават микрофрактури и цепнатини в емайла.

Ортодонтските аномалии също доста често са един от факторите спомагащи формирането на клиновидни дефекти. Веднага можем да дадем пример е един кучешки зъби да кажем които са извън зъбната редица. Те са по изпъкнали и при едно миене на зъбите те се подлагат на по-силен натиск в следствие на което рискът при тях да се развие клиновиден дефект става по-голям.

Наличието на парафункции се определя от много автори като причина за появата на клиновиден дефект на зъбите. Когато един пациент страда от бруксизъм да кажем отново се създават в зъбите зони на свръхнатоварване, което не може да се контролира. Тов води до микропукнатини и разрушаване на емайла.

Ятрогенните ( фактори от страна на лекуващия лекар ) са фактори които са изкуствени. Това са например едни неправилно направени пломби. Неправилно направените пломби на зъбите може да предизвикат не само проблеми със зъбите но и със ставата на челюстта, пародонтални проблем а и общо здравословни.

Кои зъби най-често се засягат от узорите?

Узурите или клиновидните дефекти може да засягат абсолютно всички зъби. Въпреки това те най-често

клиновидни дефекти

клиновидни дефекти на латерален резец и куяешки зъб. горе ляво

засягат предкътниците и кучешките зъби. След тях статистически засягат повече кътниците и резците.

Доста често клиновидните дефекти се съчетават и с наличието на зъбна абразия или други кариозни или не кариозни заболявания на зъбите. Също така много често узорите се наблюдават и при наличието на гингивални рецесии.

Кои хора страдат от клиновидни дефекти?

Всеки един човек може да страда от развитие на клиновидни дефекти и некариозни заболявания на зъбите. Интересен факт е че не само хората страдат от този вид патология но и голяма част от животните особено преживните животни.

Интересно е че при десничари зъбите са поразени повече от дясната страна. Това е така защото се оказва по голям натиск от страната на активната ръка.

Клиновидните дефекти може да засегнат пациентите във всяка възраст. Доста често се наблюдават при млади хора и хора на средна възраст. При деца не се наблюдават.

Също така хората консумиращи повече цитрусови сокове и по голямо количество зеленчуци и храни с фибри развиват по-често този тип дефекти. Това се дължи на намаляването на минерализацията на зъбите от киселините в плодовете и зеленчуците.

Каква е симптоматиката на тези проблеми?

Симптомите на цервикалните узори не са много изразени. Основния симптом при тях е нарушената естетика. Пациентите обикновено се оплакват от „дупчица в основата на зъбите“ или изтриване в основата.

Друг симптом освен нарущената естетика е спорадичната болка. Пациентите много често се оплакват от чувство на болка при консумиране на студени храни и напитки. Болката е рязка сякаш от ток.

Болката също така може да се проявява и при консумиране на сладки или солени храни. Болката може да се появи и при миенето и четкането на зъбите. Това е симптомът, който кара много често пациентите да търсят помощт в денталната клиника.

Ако големината на клиновиден дефект е голяма и има силно изразена деструкция на тъкани и процеса е напреднал в някой случай може да се стигне и до развитие на пулпит със засягане на нервите на зъба. Този ти усложнения са неприятни и изискват допълнително старание от зъболекаря.

Лекуват ли се узорите?

Да узорите и клиновидните дефекти се лекуват. Лечението им зависи според степента им на развитие. Ако са в начална фаза те могат да бъдат излекувани консервативно. Първоначално пациентът трябва да коригира начинът си на миене и четкане на зъбите. Трябва да избягва хоризонталните движения.

Ако клиновидните дефекти позволяват може да се приложи метод на реминерализация чрез ползването на флуорни лакове и други различни материали и лекарства.

Ако пациента страда от бруксизъм или парафункции е необходимо да се изработи силиконова шина против бруксизъм.

Ако съществуват неправилно направени обтурации те трябва да бъдат подменени с нови. Ако има неправилно направени коронки или мостове те трябва да бъдат подменени.

Когато клиновидния дефект се забелязва и е в стадии на кавитация т.е вече се е образувал е необходимо да се лекува подобно на леяението на кариесът. Тогава се прави пломба от високо естетични фотополимерни на съответното място и се решава проблемът с естетиката и чувствителността.

В клиника СМ Дентал Консулт лекувате ли узори?

Да в денталната клиника се извършва лечение и профилактика на некариозните заболявания на зъбите каквито са клиновидните дефекти. Когато се налага нашият висококвалифициран екип прилага нужното лечение или комплекс от профилактични мерки за решаване на проблемите.