0898 582 084

Операция на зъб или мъдрец

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 02/11/2023

Кога се први операция на зъб?

Най-честата причина за направата на операция на зъб е премахването т.е екстракцията на даден зъб. Операция на зъб се прави най-много за вадене на ретинирани мъдреци. Освен за вадене на мъдреци операции се правят и по повод много други патологии в устната кухина.

Стоматологични операции се правят когато става въпрос за премахване на кисти от зъбен произход т.е кисти на твърдите тъкани. Например на радикуларна или резидуална киста.  Също така операции в денталната практика се правят и при премахване на кисти на меките тъкани и на малките слюнчени жлези-ретенционни кисти.

операция на зъб

операция на зъб

Операции на зъби се извършват и при наличие на различни периодонтити, като например при гранулом. Тогава тези операции се наричат апикална остеотомия. Операция може да се направи и при наличие на възпалителни процеси особено, когато те са гнойни възпаления- тогава се правят различни видове инцизии и интервенции.

Операции се правят когато е необходимо да се евакуира гноен ексудат при наличие на абсцеси или флегмони. Тогава се правят инцизии от специалистите по орална хирургия или лицево челюстна хирургия в денталната клиника.

Голям раздел в денталната медицина в последните години са пародонталните оперции и пародонталната хирургия. Те се занимават с проблемите свързани с пародонта като операции по косто заместване / присаждане на кост /, различните гингивектомии, гингивопластики, мекотъканни присадки и различните видове кюретажи.

Разбира се освен изброените дотук операции в денталната медицина съществувам още много видове оперативни интервенции. Съществуват различни заболявания налагащи хирургична намеса и лечение от специалист.

Какви са индикациите за операция на зъб?

Съществуват различни примери за нуждата от оперативно премахване на зъб. За жалост това се налага да се случи когато зъбите са до толкова увредени,че вече не подлежат на лечение и не могат да се спасят. Ето и най-честите индикации за операция на зъб:

 • Ретинирани мъдреци;
 • Кисти– мекотъканни и костни кисти от зъбен произход;
 • Зъби поразени от много дълбоки кариеси по корена на самите зъби;
 • Фрактурирани зъби;
 • Сепарирани зъби или силно разрушени.;
 • Наличие на зъбни грануломи;
 • Остри възпалителни процеси;
 • Абсцеси;
 • Флегмони;
 • Останали зъбни корени;
 • Зъби с огнищни възпаления, при които не може да се проведе лечение-грануломи;
 • Свръхбройни зъби;
 • Оперативно вадена на зъби по ортодонтски показания;
 • Специфични операции в устната кухина извършвани в болница;

Как протичат операциите по изваждане на зъб?

Операциите по изваждане на зъб са планови операции, въпреки, че има и операции по спешност. Преди да се направи дадена манипулация първо е необходимо да има преглед и консултация с лекуващият зъболекар в денталната клиника.

След снемане на щателна анамнеза и анализ на съответните образни изследвания се изготвя подробен план на лечение. В него се описват всички рискове, ползи и негативи, които може да се случат ако не се направят правилните процедури. След обсъждане с пациента се уточнява и финансовият план на съответното лечение. Когато всичко е одобрено от пациента се назначава час за съответната манипулация.

Операцията по изваждане на ретиниран мъдрец започва с приемане на пациента в денталната операционна зала с която разполага денталната клиника. Следва поставяне на анестезия. Когато пациента е упоен се прави микроскопичен разрез на лигавицата и се оформя ламбо.

Следва луксиране на проблемният зъб с помощта на инструменти наречени лостове. В някой случай се налага ретинираният мъдрец да бъде срязан на две или повече парченца за да се извадят по единични за да не се причинява травма на тъканите. След като зъбът се разклати следва неговото отстраняване.

След екстракцията на зъба следва щателна ревизия на раната и костната алвеола. Прави се промивка с физиологичен разтвор или антибиотик. Лекуващият зъболекар преценява има ли нужда от хемостаза и допълнителни лекарства. Прави се кюретаж след което ламбото се адаптира и се парвият съответният брой шевове.

Когато приключи операцията по вадене на зъб на пациента се назначава антимикробна терапия с антибиотици и лекарства. Изписват се нестероидни противовъзпалителни средства, пробиотици, хепатопротектори и съответните нужни лекарства за даденият клиничен случай. Пациента се инструктира какво да прави след вадене на зъб и се обяснява как да поддържа оралната си хигиена. Следва контролен час за преглед и наблюдение на възстановяването му.

Боли ли по време на операцията?

По време на оперативната интервенция пациента не усеща никаква болка, тъй като е под местна анестезия. Усещането е само на натиск и на вибрация, защото този тип усещания изчезват само при обща анестезия. По време на зашиването на оперативната рана също не се усеща болка.

Използвате ли обща упойка за вадене на зъб?

В дентална клиника  СМ-Дентал консулт не използваме обща упойка за вадене на зъб. Въвеждането на пациента в обща анестезия е сложен процес, който изисква да се прави от добре обучен анестезиолог. Общата анестезия крие своите рискове и не е безвредна, както се смята от много хора.

Негативи на общата анестезия:

Въвеждането на пациента в обща анестезия не е проста работа и не е редно да се прави само за да се извади или оправи един единствен зъб. Подробностите за общата анестезия както и за локалните анестетици са разгледани подробно в статията ни за упойките. Ние не употребяваме обща упойка поради няколко причини:

 • Общата анестезия не е безвредна за организма. Тя може да доведе до различни видове усложнения и да отключи различни състояния, за които пациента не знае. Такива рискове при локалната анестезия са в пъти по-малки.
 • Въвеждането на пациента под обща анестезия или модерната седация е скъп и сложен процес извършван от екип от анестезиолози и реаниматори. За да се вкара пациента под обща анестезия се изискват специални умения и високо специализирана техника.
 • Излизането от седация е по-неприятно за самият пациент в сравнение с излизането от местна анестезия. След обща упойка може да има световъртеж, гадене и повръщане, главоболие, загуба на пространствена ориентация и множество други усложнения.

Каква упойка се използва  при манипулациите?

В зависимост от обема на самата процедура се поставят точно определени локални упойки. Да вземем например едно оперативно вадене на мъдрец. При него се поставя локална анестезия само в зоната на мястото където ще се вади съответният зъб. Пациента усеща цялостно изтръпване на дадената област и по време на операцията за премахване на зъба не усеща болка.

Болка след операция на зъб има ли?

Болка след операция по вадене на зъб може да има, но това зависи от съответният клиничен случай и от това как е протекла самата операция и интервенция. При по-усложнени екстракции и при силно ретинирани зъби може да има чувствителност и болка след операцията. За да се премахне този дискомфорт се изписват съответните медикаменти.

Махане на конци след операция по вадене на мъдрец , кога се случва?

Махане на конците след вадене на мъдрец се прави 7 до 10 дни след самата процедура. Това е индивидуално от гледна точка на засегнатите тъкани и от гледна точка на обемът на самата операция и големината на разрезът. Конците трябва да се махнат внимателно и прецизно от лекуващият зъболекар и наличната раничка да се обработи правилно. Това се прави с цел да не се замърси и да се развие вторична инфекция.

Ако е налице една инфекция след ваденето на мъдреца или даденият зъб се налага специална обработка на раната. Правят се серия от промивки с определени разтвори и се поставят съответните лекарства според случаят. В някой случай се налага да се прави и допълнителна ревизия на самата рана.

Как се чувстват пациентите след операция по премахване на мъдрец или операция на зъб?

Всеки пациент е индивидуален и при всеки усещанията са различни. Ако операцията по вадене на мъдрец или вадене на зъб е протекла лесно пациентите не нарушават ежедневните си дейности. Ако всичко е наред пациентите могат да са работоспособни и активни. Разбира се при пациенти, които извършват по-сериозна физическа работа се препоръчва един два дни покой.

Също това го препоръчваме на пациенти, които работата им е свързана с говорене, тежък труд, медийни изяви. При такива пациенти е необходим известен период на почивка. Разбира се след всяка операция на зъб може да възникне усложнение, независимо дали е протекла леко и или не.

Инструкциите дадени от зъболекаря са много важни и е необходимо да се спазват от страна на пациентите. Много често при  пушачи не спазват периода дадени им от лекуващият зъболекар без цигара. При тх много по-лесно и бързо се развива възпаление на самата екстракционна рана наречено алвеолит.

Как се храни пациента след оперативно вадене на зъб или операция?

Храненето не е проблем. По принцип хранене не бива да има първите няколко часа, до преминаване на ефекта от упойката. След това всеки пациент ако няма някакви болки или други проблеми  може да си премине към нормален хранителен режим. Препоръчително е обаче през първите 5-6 дни пациентът да не консумира много горещи храни и напитки, а също и твърди и груби храни.

Ние препоръчване да се консумират течно-кашави храни. Това се прави с цел да не се замърси оперативната рана, а също и да не се дразни от остри ръбчета и груба храна. Ако оперативната рана е спокойна и не се дразни от неправилни храни и напитки, тя бързо зараства.

Какво се случва след оперативно изваждане на мъдрец или зъб?

След всяка оперативна намеса  дентална клиника СМ Дентал консулт информираме пациента устно и писмено какво трябва да прави за да се възстанови максимално бързо. В дадени случай се налага и прием на антибиотик и болкоуспокояващи. Когато има нужда на пациента се изписват съответните лекарства. След оперативната намеса е необходимо пациента да посети денталната клиника в рамките на два три дни за контролен преглед и евентуална промивка и оглед на хирургическата рана.

При по-сериозни манипулации на пациентите се препоръчва покой с избягване на сериозни натоварвания. Спазване на правилен хранителен режим и добра орална хигиена е много важно за бързото възстановяване от съответната операция.

Какви операции извършвате в денталната клиника?

Дентална клиника СМ Дентал консулт разполага със специализирана операционна зала за дентални операции и операции изцяло в устната кухина. Нашият екип от високо специализирани хирурзи извършва пълен набор от оперативни интервенции.