0898 582 084

Парафукции какво е това?

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 27/04/2023

Какво са парафункции?

Парафункции или вреден навик се нарича нервно рефлекторна двигателна реакция на лицево челюстните мускули, която се характеризира с продължително редуващо се движение, което не е свързано с дъвкателна или говорна функция. Казано на прост език парафункция е развитието на вреден навик. Веднъж развит вредният навик, трудно може да бъде преодолян. Много често свикваме с този навик /парафункции/, и го приемаме за нормален.

Много хора не знаят, че няколко простички неща, които правим всеки ден може да повлияят зле на наши

парафункции

парафункции

те зъби  и здраве. Парафункциите са неволеви рефлексни състояния на патологично движение на зъбите и челюстите, извън нормаланата функция на дъвчене и говор.

Парафункциите може да доведат до проблеми със здравето на зъбите ни и до проблеми с усмивката и самочувствието ни. Когато едно движение се повтаря многократно, то може да доведе до различни видове увреждания. Обикновено, когато започнат да се забелязват промените и се осъзнае наличието на проблем, вече е късно и трябва да се потърси помощ от зъболекар.

Какво предизвиква парафункциите?

Причините за развитие на парафункции на дъвкателният апарат са много и от най-различно естество. Многократно повтарящото се парафункционално движение може да се провокира от различни дразнители в будно състояние, както и преди, и по време на сън.

Множество автори и изследвания сочат като основен проблем за развитието на този вид патологии наличието на прекомерен стрес. Обикновенно под въздействието на стрес парафункциите се появяват в момента на отпускане на организма т.е при сън и релакс. Когато се установи такъв проблем може да се говори за развитието на бруксомания или бруксизъм.

Вредните навици също може да доведат до развитие на парафункции и последваща патология. При някои заболявания също може да се развият парафункции. Едно такова заболяване е тетанус. При него започва не волево съкращаване на мускулатурата и от там се наблюдава тракане и скърцане със зъбите.

Някои вредни навици се развиват още е ранна детска възраст. Обикновено те се развиват непосредствено след отбиване на бебето от сучене или след премахване на биберона. Примери за такива навици са най-различни.

Като захапване на долната устна или езика, засмукване на бузите, на малки предмети, гризане на нокти и др. Стискането и отпускането на дъвкателните мускули в будно състояние се дължи на стресово състояние , психическо напрежение, умствени или физически усилия у студенти , ученици, състезатели и други хора подложени на стрес.

Парафункции може да се развият от общи и локални фактори. Локалните фактори може да са предизвикани от неправилно направени ортопедични конструкции като отделни коронки, мостове или зъбни протези. Също така може да се предизвикат от неправилни пломби,проблеми в оклузията или ортодонтски аномалии.

Какви навици вредят на зъбите?

Множество различни навици може да навредят на зъбите по най-различен начин такива може да са от ранна възраст като: смучене на пръст, смучене на език, плезене на език смучене на бузите, лапане на ръце.

парафукнции смучене на език

парафукнции смучене на език

Придобити навици може да са в следствие отново на стрес като: гризане на нокти, чукане с нокти или предмети по зъбите, дъвчене на молив или химикалка, стискане на предмети със зъби, късане на конци, пушене на лула и други. Всички те по един или друг начин може да доведат до различен вид патология. Те ще бъдат описани в отделна статия.

До какво води нелекуване на парафункции?

Ако дадена парафункция не се лекува тя може да доведе до различни увреждания на зъбите и меките тъкани. Най-често може да се развие бруксизъм и бруксомания. Освен това може да се стигне до развитие на зъбна абразия и зъбна атриция. Изтриването на емаила може да доведе до развитие на клиновидни дефекти, фрактури на коронките дори до загуба на зъби.

Развитие на свръхчувствителност също се наблюдава при някои пациенти. Проблемите от страна на пародонта също са на лице, защото много често може да се развие в следствие на травмата пародонтит или различни възпаления. От хроничната травма се предизвика исхимия на тъканите и пароднота страда неимоверно много. Също така  може да се стигне до проблеми с лицевата муслкулатура и проблеми със самата темпоро-мандибуларна става.

Къде да се потърси помощ при такива проблеми?

При развитие на парафункции, бруксомания, бруксизъм и при съмнения за зъбна патология трябва да се потърси компетентна помощ от зъболекар в дентална клиника. Необходимо е лекуващият стоматолог да направи задълбочен анализ на захапката, симптомите и оплакванията на пациента за да може да се предприемат адекватни мероприятия за справяне с проблема.