0898 582 084

Подмяна на металокерамика с цирконий

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 21/04/2023
подмяна на металокерамика с цирконий

подмяна на металокерамика с цирконий

Подмяна на металокерамичен мост с цирконий

Представяме на вашето внимание клиничен случай на подмяна на стар металокерамичен мост с  коронки направени от цирконий. В настоящата статия ще ви покажем целият процес на премахването на старите металокерамични коронки, вземането на отпечатъци, изработването и поставянето на нови циркониеви коронки.

Представяне на клиничният случай:

Пациетнтът първоначално бе приет в дентална клиника СМ-Дентал Консулт за преглед и консултация. Първоначално бе снет цялостен и подробен оразлен статус и се попълниха съответните медицински документи. Снесе подробна анамнеза и се установиха наличните проблеми със зъбите и венците.

Оплаквания на пациента:

Оплакванията на пациента бяха свързани с наличното възпаление на венците на предните горни зъби-гингивит предизвикан от ятрогенни фактори. Той бе предизвикан от наличието на стари металокерамични коронки, които имаха налични луфтове между самата коронка и зъба. Това водеше до събиране на зъбна плака и развитието на възпаление.

подмяна на металокерамика с цирконий преди лечението

подмяна на металокерамика с цирконий преди лечението

Другото водещо оплакване от пациента бе свързано с външният вид на металокерамичният мост. Пациента не бе удовлетворен от естетиката на направената преди години металокерамична конструкция. Той имаше оплаквания от вида, размерите и цвета на моста.

План на лечение

След консултация със специалистите в дентална клиника СМ-Дентал Консулт се направи цялостна панорамна снимка /ортопантомография/ на двете челюсти на пациента. Бе необходимо да се огледа наличието на проблемни зони и развитието на допълнита патология. След анализ на снимката се предложи план на лечение.

Планът на лечение включва първоначално цялостно саниране на проблемните зони, а именно стартиране с цялостна пародонтална терапия за премахване на наличното гингивално заболяване. Стартира с цялостно почистване на зъбният камък и зъбната плаката, инструкции за поддържане на правилна орална хигиена.

В плана на лечение бе заложено старият металокерамичен мост да бъде подменен с отделни коронки от цирконий. Първоначално се направиха фотографски снимки и се взеха първоначални силиконови отпечатъци за анализ на захапката и за първична документация. На пациента се направи дигитален дизайн на усмивката и му се показа подробен 3D модел на бъдещите зъби.

На наличната ортопантомография се откри и зона в областта на 6 и 7 молар с наличие на големи периапикални лезии, които не подлежат на лечение поради много голямата костна загуба. Във втората фаза на лечение тези зъби ще бъдат премахнати по хирургичен път. Те ще бъдат подробно описни в друга статия.

Подмяна на металокерамичният мост с коронки от цирконий:

След като бяха създадени временни конструкции от високоякостна пластмаса се пристъпи към срязването и премахването на старата металокерамика. Тя беше внимателно отстранена от устата на пациента. Последва провеждането на две ендодонтски /коренови / лечения на два от зъбите в горен фронт. След запълване на кореновите канали се направиха рентгенови снимки и зъбите бяха изградени с помощта на щифтове от фибростъкло и високоякостен фотополимер.

подмяна на металокерамика с цирконий след лечението

подмяна на металокерамика с цирконий след лечението

След приключване на тези манипулации последва препариране / изпиляване / на зъбите за единични циркониеви коронки. След изпиляването се сне силиконов отпечатък и се ажустираха и поставиха временни зъби. На пациента се избра подходящ цвят на бъдещите циркониеви зъби.

Последва още една пародонтална процедура по почистване на устната кухина от зъбен камък и зъбна плака. Взетите силиконови отпечатъци се изпратиха в зъботехническата лаборатория.

Вторият клиничен етап представлява проба на неглазирани циркониеви коронки. През него се обърна внимание на размерът, формата, дизайнът и цвета на зъбите. Обърна се внимание на апроксималните контакти и оклузалните контакти и на тези с антагонистите. След като се установи, че новите циркониеви зъби отговарят на всички изисквания за качество се върнаха в зъботехническата лаборатория за финален етап.

Залепване на циркониевите зъби.

Последният финален клиничен етап бе за залепване на готовият цирконий. Зъбните пънчта бяха изолирани, дезинфекцирани и обработени по съответният протокол. Последва залепване на циркониевите коронки с цимент за цирконии. Последва обучение на пациента как да поддържа своите зъби в домашни условия и какви грижи да прави за тях. След приключването на този етап от лечението нашият пациент имаше красиви нови циркониеви зъби с, които излзна щастлив от денталната клиника. Следва изпълнение на следващите етапи от плана на лечение.

След като бъде цялостно решен клиничният случай ще бъде качен за да се види цялостното решаване на проблемите в устната кухина на пациента.