0898 582 084

Реставрация чрез фасети и циркониеви корони

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 18/05/2021

Реставрация на усмивката на пациет посредствум използване на фасети и циркониеви коронки.

Представяме ви един клиничен случай от дентална клиника СМ Дентал консулт на реставрация на усмивката на млад пациент с помощта на циркониеви коронки и керамични фасети.

циркониеви коронки и порцеланови фасети

възстановяване на фронтални зъби

 

реставрация на предни зъби

изглед на съзъбието преди лечението

Как започна лечението на пациента в денталната клиника?

Първоначално пациента бе приет и извършихме преглед и консултация със специалистите от денталната клиника. Бяха направени серия от фотоснимки за фотодокументацията. Сне се обширна и точна анамнеза. След това се състави план на лечение и лека полека започна неговото изпълнение.

Какво се е случило със зъбите на пациента преди посещението му в нашата дентална клиника?

Преди пациента да бъде приет в денталната клиника, е посещавал друг колега. При прегледа пациента ни разказа, че е имал травма на предните зъби преди години. Наложило се е те да бъдат умъртвени и изгадени чрез прилагането на бондинг техника. Пациента обясни, че не харесва формата и цвета на зъбите си. Също така спомена, че е претърпял и ортодонтско лечение само в горната челюст.

Какво направихте в СМ Дентал консулт преди възстановяването на предните зъби?

Нашият план на лечение включваше цялостна рехабилитация на устата на пациента. При посещението му в денталната клиника и след направения преглед се установи наличието на множество кариеси на зъбите. От направените рентгенографии се разбра, че пациента има гранулом на долен десен пети зъб. Също така се установи и корен на долен ляв пети зъб, който беше изваден. Преди възстановяването с циркониеви коронки и порцеланови фасети устата на пациента беше изцяло санирана.

Всички кариеси бяха отстранени и оправени с фотополимерни пломби. Зъбите, които имаха нужда от ендодонтско лечение и имаха нужда от прелекуване бяха прелекувани и изградени с фиброщифтове и фотополимерни изграждания. Възстановихме грануломите на проблемните зъби и където имаше нужда зъбите бяха облечени в циркониеви коронки.

Преди окончателното изпиляване и вземането на отпечатъци за циркониевите коронки и порцелановите фасети на пациента беше направено професионално офис избелване.

избелване

изолиране преди избелване

избелване преди реставрация

избелване преди рествриране на зъбите

зъбите след избелване

цвят на зъбите след избелване

 

 

 

 

 

По този начин успяхме да постигнем един хубав цвят на зъбите на нашият пациент.

Какви бяха етапите при възстановяването с циркониевите корони и порцелановите фасети?

След избелването и прелекуването на зъбите първоначално направихме временни зъби. Последва изпиляване на вече санираните зъби за циркониеви корони и порцеланови фасети.

Взехме отпечатък от висококачествен силикон спазвайки всички изисквания за вземането на отпечатъци. След това избрахме точния цвят на бъдещите коронки и фасети. На пациента бяха поставени временни зъби. Взетите отпечатъци се изпратиха в зъботехническата лаборатория.

След като бяха направени от зъботехниците двете циркониеви коронки и двете фасети бяха пробвани в устата на пациента. Беше направена проба на т.нар „сурова керамика”. След като не се установиха никакви забележки от пациента и от нашият екип, коронките и фасетите бяха върнати в лабораторията за глазиране.

готова конструкция

порцеланови фаети на латерални резци и циркониеви коронки на централни резци след възстановяване на усмивката

Последния клиничен етап беше по ажустирането и циментирането на вече готовите конструкции. Благодарение на циркониевите коронки и порцелановите фасети нашият пациент получи бирзо своята бяла и красива усмивка.

Вижте още:

Какво е порцеланова коронка?