0898 582 084

Ретинирани зъби

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 27/03/2013

Ретинирани зъби са често наблюдавани в клиничната практика. Най-често това са мъдреци, които не могат да поникнат и остават в костта. Водят до чести възпаления. Възпалението на лигавицата над мъдрец се нарича перикоронарит. Това възпаление е свързано с силни болки от страна на пациентите. Лигавицата се подува и зачервява. Често се наблюдава гнойна инфекция. Болката е силна, постоянна и теглеща.

ретиниран кучешки зъб

ретиниран кучеки зъб в горна челюст

 

 

Може да се наблюдава силно подуване на бузите и околните меки тъкани. Ретинираните зъби могат да се намират в различни позиции в долната и горната челюст. В голям процент от случаите се налага изваждането на тези зъби, което се извършва оперативно под местна упойка.

След мъдреците най-често срещани ретинирани зъби са кучешките зъби и четвъртите зъби / премоларите /.

Какво представляват ретинираните зъби?

Ретинираните зъби са нормални зъби, които задържат своето развитие в костта на горната или долната челюст и не могат да изникнат и да застанат в нормалното си положение. Те могат да бъдат във всякакви позиции спрямо костта и околните меки тъкани. Това състояние се среща доста често в денталната практика и е свързано с определен тип патология.

Кои зъби най-често стават ретинирани

ретиниран мъдрец

ретиниран мъдрец на долна челюст, ретинирани зъби

Зъбите, които най-често са ретинирани и се означават, като ретинирани зъби това са осмите зъби или т.нар мъдреци. Други зъби, които също често остават ретинирани са кучешките зъби. По рядко се наблюдава да останат ретинирани премоларите или резците.

Какви са причините да се ретинират зъбите?

За да остане един зъб ретиниран има множество причини. Една от причините даден зъб да остане скрит в костта е времето му за растеж. Даваме веднага пример с ретинирането на кучешките зъби примерно те поникват на 13 годишна възраст. На тази възраст вече съществува здраво изградена костна структура на челюстите. Тази здрава и плътна кост затруднява пробива на зъба и той може да остане ретиниран и изкривен в костта на горната челюст или небцето.

Друг пример са осмите зъби или така наречени мъдреци. Те се казват мъдреци защото пробивит им е след 18 годишна възраст, когато има здраво формирана кост и много малко пространство за тях. От друга страна тяхното положение е в края на долната или горна челюст , а пред тях вече има формирана зъбна редица.

Други фактори за оставането на даден зъб ретиниран са генетичните фактори, които няма как да бъдат променени. Например ако родителите са имали или имат изкривени или ретинирани зъби шансът децата и те да имат такива е по-голям.

 

Травмите в ранна детска възраст, както и различни възпаления също могат да окажат въздействие върху зъбните зародиши и да се стигне до ретиниране на даден зъб.

Ретинираните зъби движат ли се?

Да ретинираните зъби могат да се движат в етапите на развитието с по няколко микрона. От това движение се образува натиск на костта или на корените на съседните зъби. Това може да доведе до резорбция на корена на съседен зъб и съответно до проблеми.

Какви проблеми предизвикват ретинираните зъби?

Ретинираните зъби могат да предизвикат ред проблеми свързани с нашето орално здраве а и с общото ни здраве също. Ако става въпрос за ретиниран мъдрец например той може да се забива в корените на предходно стоящия седми зъб и с течение на годините да предизвика резорбция на корените в следствие, на което може да се загуби седмия зъб.

Друг често срещан проблем при ретинирани мъдреци е възпалението на меките тъкани около ретинирания зъб наречено перикоронарит. То е неприятно и болезнено състояние, което се означава като проблем при никнене на мъдреци. Това е може би едно от най-честите усложнения, което води пациентите в денталната клиника.

ретинирани мъдреци

ретинирани мъдреци в горна и долна челюст

Друг пример за проблем предизвикан от ретинирани зъби е изкривяването и разместването на съседни зъб, което води до деформиране на захапката и изкривяване на зъбите и зъбните дъги. Това може да доведе до ортодонтски проблем и с течението на времето и до пародонтален такъв.

Често срещан проблем при ретинирани зъби независимо дали са мъдреци или кучешки зъби е образуването на ретенционни или фоликуларни кисти. Те с течение на времето могат да се възпалят и да създадат болка, подуване и проблеми. Не се ли вземат навременни мерки с течението на времето тези кисти могат да стопят околната кост и да създадат доста проблеми.

Когато даден кучеки или друг зъб намиращ се във видимата зона на усмивката остане ретиниран в костта на горната челюст той ще създаде и естетичен проблем. Никой не иска да се усмихва и да има липсващ зъб в усмивката. От друга страна ако даден зъб остане ретиниран ще пречи и на нормалният акт на сдъвкване на храната.

Неприятен и рисков проблем, който могат да причинят ретинираните зъби особено ретинираните мъдреци е счупване на долната челюст. Това би могло да се случи по време на изваждането на такъв ретиниран мъдрец ако самата кост е много тънка, или ако има резорбция на костта.

Как се лекуват ретинираните зъби?

Ретинираните зъби според това къде и как се намират могат да се лекуват по няколко различни начина. Най-консервативният начин за лечение на ретинирани зъби е тяхното изтегляне чрез използването на брекети и последващо ортодонтско лечение на пациента.

 

брекети за изтегляне на ретинирани зъби

Брекети за изтегляне на ретинирани зъби кучешки зъби

Този тип лечение се правят когато даден зъб има перспектива да бъде преместен на правилната му позиция, на която е трябвало да поникне. Този тип лечения на ретинирани зъби се прави най-често на кучешки зъби или на втори горни латерални резци или премолари.

Тези методи на лечение се прилагат при строго определени показания за изтеглянето на зъбът или зъбите от костта. Ортодонтското лечение на ретинирани зъби не се прилага при кътници и мъдреци осен в много специфични случай.

Друг по-широко разпространен начин на лечение на ретинирани зъби и ретинирани мъдреци е тяхното изваждане. Изваждането на ретиниран зъб е сложна и многостъпкова задача и се прави от специалисти орлани хирурзи или лицево-челюстни хирурзи. Изваждането на ретиниран мъдрец или въобще ретиниран зъб си е оперативна интервенция.

При нея се разрязва венеца и под

вадене на зъб

вадене на ретинирани зъби с клещи

лежащата кост и съответният зъб се нарязва на малки фрагменти, а те се вадят един по един.

Този тип операции най-често се налагат да се прилагат при екстракцията на долни мъдреци. При тях наличието на пространство за пробив и работа е силно ограничено. Ваденето на този тип зъби е травмиращо за пациента и обикновено е свързано с постоперативни усложнения.

Този тип оперативни интервенции се извършват под локална анестезия в денталната клиника от екип от специалисти. Преди да се направи такъв тип манипулация разбира се провежда предварителна подготовка на пациента. Съществуват и противопоказания за изваждането на ретиниран зъб.

Съществува ли профилактика за избягването на ретенции?

Профилактични мерки за избягването на ретинирани зъби има но те са силно ограничени в практиката. Една мярка е например ранното ортодонтско лечение. Ако в ранна детска възраст зъбите биват следени и се подредят правилно шансовете да се получи някъде ретиниран зъб са по-малки.

Друга профилактична мярка, която се прилага особено при наличие на ретинирани мъдреци е премахване на зародишите на мъдреците в ранна възраст. Този тип манипулация се нарича гермектомия и се прави от специалисти.

Във вашата дентална клиника занимавате ли се с ретинирани зъби?

Да в денталната клиника се занимаваме изключително сериозно с ретинирани зъби особено с проблемите на ретинираните мъдреци и усложненията, които те правят. Нашият екип от хирурзи се занимава специално с тези проблеми. От друга страна ортодонтски екип от специалисти в дентална клиника осъществява придвижвания и комплексни лечения на пациентите ни.