0898 582 084

Страх от зъболекар

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 28/02/2013

Защо имам страх от зъболекар?

Всеки един човек изпитва страх от зъболекар. Хиляди хора се ужасяват само от мисълта за зъболекар. Страхът е първично вродено чувство у хората. Паниката, притеснението на малки и големи пациенти от стоматолозите е насаждан с години от общество, медии, филми, познати и близки. Всички сме слушали страшни истории и само при една едничка мисъл пред очите ни изплуват страшни картини. В миналото множество хора са преживявали неприятни усещания свързани с болка и дискомфорт при посещенията си при зъболекар и последващите стоматологични манипулации. В съвременната модерна дентална медицина понятието болка вече не съществува. Страхът може и трябва да бъде преодоляван посредством компетенцията на лекарят по дентална медицина и денталният екип.

Как да се справим с проблемът страх от зъболекар?

При влизането на пациент в кабинета той трябва да е спокоен. Пациента трябва е уверен в компетенцията на специалиста срещу него. От друга страна приятната обстановка и тихата музика в стоматологичният кабинет намаляват чувството за страх и успокояват пациента. Увереността на лекарят по дентална медицина и правилното обяснение на пациента за предстоящите клинични манипулации и правилният план на лечение спомагат много за спокойствието на пациента.

Как да се справим с болката?

Както казах в съвременната стоматология болка няма! В настоящият момент зъболекарите разполагат с огромен арсенал от различни анестетици. Модерните упойки са изключително пречистени и рисковете при тяхното използване сведени до минимум. Преди поставянето на съответна упойка съобразена с общото физическо състояние на пациента се избира възможно най-тънката игла с цел минимално травмиране на тъканите. Упойката е загрята до нормална телесна температура с цел максимален комфорт на пациента. При поставянето ѝ той трябва да е отпуснат и спокоен. Преди поставянето на упойката мястото на убождането се напръсква или намазва със съответен анестетик за максимален комфорт.

Има ли други средства за обезболяване?

Освен широко прилаганите упойки съществуват и други нетрадиционни методи в практиката. Във филмите всички сме виждали лечения на зъбите под пълна анестезия. Това в България все още е слабо разпространено, но все пак го има на определени места. Преминаването на човек под обща упойка крие и своите рискове и трябва да бъде извършено под контрола на опитни анестезиолози и съответните клинични зали. Съществуват и алтернативни методи на обезболяване чрез употребата на лазери. Има кабинети, в които се използват лазери за настъпването на временно обезболяване на дадена област и поставянето в последствие на упойка при необходимост. На притеснителни пациенти могат да бъдат предписани леки транквилианти, с които да намалят притеснението по време на лечението. Най-важното при всяко лечение е спокойствието на пациента и доверието му в зъболекарят.

Как да се избегне страхът от зъболекарят при децата?

Страхът от стоматолога в нашето общество е насаден още от детските ни години. Може би много хора имат спомен за стари машини, болка, лошо миришещи лекарства и др. При постъпването на деца в кабинета трябва да им се обърне необходимото внимание,както на възрастни. Те не трябва да бъдат подценявани и трябва да им се обясни цялото лечение. Първото посещение на дете при зъболекарят не трябва да е по спешност. Детето трябва да е спокойно да влезе да разгледа кабинета да се запознае с лекаря и да го приеме. При работата с деца се използва световно приетият похват „кажи-покажи-направи”. Първото и второто посещение трябва да са формални,за да може детето да приеме обстановката. Може да се наложи направата на въображаема манипулация върху играчка.

На детето се пускат анимации, с които се описва лечението. Важна част от спокойствието на малките пациенти играят родителите. Те трябва да са спокойни, трябва да са предразположили детето за посещението му при зъболекар. Детето не трябва да бъде плашено с думи от типа „ако не си изядеш яденето ще те водим на зъболекар” или „ако не си измиеш зъбите отиваме на зъболекар” . Това са изрази, които травмират детската психика и пораждат изкуствено насаден страх у децата. Те не трябва да се карат да сядат на стола насила. Всяко лечение направено насила от стоматолога и родителя води до страх на детето и последващи проблеми. При започването на лечението детето трябва да е седнало в единият от родителите и да е спокойно. Лечението на едно детско зъбче може да отнема значително време на лекаря. Милото и правилно общуване с децата води до по-добри резултати.