0898 582 084

Фрактури

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

Фрактурите и травмите на зъбите и меките тъкани в устата са често срещани. Те могат да бъдат причинени от различни фактори като например падане, катастрофа, удар с тъп предмет и др. Фрактурите и травмите съпътстват всички възрасти, но са по-чести в детско юношеската възраст. По статистика те се засягат 20-30% от децата. Травмите се класифицират по следния начин от световната здравна организация (СЗО):

I. Травми на твърдите зъбни тъкани и пулпата
1. Нарушение на коронката
a) Частични фрактури на емайла без загуба на зъбни структури;
b) Неусложнени фрактури на коронката, при които се засягат емайлът и дентинa, но пулпата не е засегната;
c) Усложнени фрактури – засягат се емайла, дентина и пулпата;
2. Неусложнени фрактури на коронката и корена
3. Усложнени фрактури на коронката и корена – засегнати са емайл, дентин, цимент и пулпа
4. Коренови фрактури
a) В шийката
b) В средата ка корена
c) В апикалната 1/3 на корена
II.Травми на пародонта (съпътстват първата група)
1. Контузио
2. Сублуксация – разклащане без разместване
3. Екструзивна луксация – излизане на зъба от алвеолата
4. Интрузивна луксация –набиване на зъба в алвеолата
5. Експулсио – зъбът е извън устата
III. Зъбни травми с травми на костта
1. Пукнатина и фрактура на самата алвеола
2. Разкъсване – оток, кървене, разкъсване на мукозата
3. Контузио – субмукозна хеморагия
4. Абразио на лигавицата.

Симптоматиката често е различна. Налице е болка при дъвчене (за антагонистите) – при засягане на периодонциума. Промяна в оклузията – при костна фрактура с разместване на фрагментите. Реакция на термични дразнители – при засягане на пулпата. При постъпване в денталния кабинет трябва веднага да се изясни дали пациентът е губил съзнание дали има загуба на памет и дали има кръвоизлив. След това се прибягва до процедури, целящи намаляване на шока и спасяването на зъба.