0898 582 084

Биологично лечение на зъбите

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 12/12/2013

Кога се прилага биологично лечение на зъбите?

Едно от най-широко разпространените стоматологични заболявания е кариесът. Той засяга всички възрасти и хора от всякакъв етнос и пол. Развитието му е бавно и експанзивно със слаба симптоматика. Поради тези причини чвсто се открива в късен стадии. Кариесът освен по ширина се развива и по дълбочината на зъба. След като премине емайло-дентиновата граница, той навлиза в дентина. Дентина е по-слабо минерализирана тъкан от емайла и там кариесът се развива по-бързо.  При бавно протичащите хронични кариеси задълбочаването е по-голямо. Когато се стигне до дълбок кариес лечението на зъбът става по-сложно. Когато се стигне до крайните фази и има болкова симптоматика става въпрос за (caries profundisima), в миналото се е прибягвало до девитализация и умъртвяване на зъба. Когато дебелината на слоя дентин изолиращ нерва на зъба е по малко от 0,5мм и той прозира има данни за провеждане на биологично лечение. Обикновенно през този тънак слои могат да преминат токсични радикали и микроорганизми, които могат  да повлияят подлежащата пулпа. С напредване на науката се откриха съвременни препарати, които позволяват провеждането на лечения запазващи живота на зъбът.

Биологичното лечение е алтернатива пред умъртвяването на зъбите с дълбоки кариеси. Биологичното лечение може да се приложи и тогава, когато е открита пулпната камера. След перфорации на тавана на пулпната камера и след фрактури, при които короната на зъба така е счупена,  че се е открила пулпата (colisio pulpe). Биологичното лечение може да се проведе и при ранните стадии на hyperemia pulpe и при hemoragia pulpe. Тогава успеха на този вид лечение е субективен и зависи от стадият на съответното заболяване.

Има ли възраст за провеждането на биологично лечение?

Биологичното лечение има  по-добри разултати при млади хора. Лечението с такъв метод е приоритет при хората под 35 годишна възрат, тъй като при тях регенеративните способности на клетките на пулпата са по-големи. Тези пациенти трябва да отговарят на някои показатели като подържането на добра орална хигиена. Също така трябва да имат относително кариес резистентно съзъбие.

Как се прави биологично лечение?

Биологично лечеение се прави при млади и здрави пациенти. То се извършва от зъболекар след като са направени съответните ренгенографии и след като пациента е информиран за плюсовете и минусите на лечението. След премахването на размекнатите  кариозни тъкани  от зъболекаря, и се е установи дълбочината на кариеса е необходима внимателна преценка. След нея се определя метода на лечение. Понякога след некротомията ( премахването на патологично променените тъкани) може да настъпи колизио на пулпната камера поради изтъняване на стените. Когато пулпната камера е отворена не повече от 0.5 мм може да се пристъпи към биологично лечение с директно покритие.

При биологичните лечения се прилагат препарати на базата на калциевият хидрооксид Ca(OH)2. Тези препарати стимулират зъбната пулпа да отдели калциеви йони от организма и да затвори изтънялата стена  или перфорацията. Тези препарати могат да са твърди или гелообразни и се втвърдяват много бързо с цел бърза изолация на стерилната пулпа. След поставянето на тези препарати върху тавана на пулпата се изчаква определено време за да се установи дали няма проблеми. При наличие на спонтанна болка, нощна болка или пулсираща болка лечението се компрометира и зъбът трябва да се умъртви. Точно поради този факт биологичното лечение е със съмнителни резултати, въпреки наличието на голям брой успешни лечения.