0898 582 084

Възстановяване с поставяне на зъбен имплант

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 24/09/2022

Клиничен случай на поставяне на зъбен имплант на зъб 36.

Поставяне на зъбен имплант в дентална клиника СМ-Дентал консулт и протезиране с циркониева коронка. Разглеждаме процесът по поставяне на зъбен имплант от приемане на пациента до изписването му от клиниката.

Подготовка за поставяне на зъбен имплант.

След първоначално снетата анамнеза и направените параклинични и клинични изследвания се изготви лечебен план за поставяне на зъбен имплант на вече екстрахиран долен ляв шести зъб. Бяха проведени всички необходими изследвания на пациента преди операцията за поставяне на зъбен имплант.

Първоначално бе снета анамнеза и бе направен основен цялостен преглед на пациента. Беше измерена степента на орална хигиена, наличието на кариеси или друг вид патология в устната кухина. Изготви се първичен план на лечение и на пациента бе направен триизмерен скенер- CBCT.

След разглеждане на скенера и анализ се представи готовият план на лечение на пациента , който включваше поставяне на итра осален зъбен имплант на мястото на липсващият зъб. Зъбният имплант от образната диагностика и предварителният план на лечение щеше да се постави в здрава твърда кост което и се случи в последствие.

Протезирането на денталният имплант беше отложено протезиране. След тримесечно изчакване съответният имплант беше надстроен първо с гингивоформер в последствие с абатмънт и накрая протезирането завърши с коронка от цирконий или т.нар литиев дисиликат. Нека разгледаме малко по-подробно:

 Клинично поставяне на зъбен имплант:

В дентална клиника СМ-Дентал консулт всички хирургични манипулации включително и поставянето на зъбни импланти се извършва в нашата дентална операционна зала. Всяка хирургична манипулация се извършва при пълна стерилност, което е основен плюс за добрият изход от лечението.

Поставяне на анестезия / упойка/.

След предварително тестване за наличие на алергия към местни анестетици и консултация със специалист алерголог на пациента бе поставена локална проводна анестезия. Чрез нея се обезболи мястото на поставяне на зъбния имплант и пациента се чувстваше комфортно и спокойно по време на манипулацията.

Поставяне на импланта.

След поставяне на упойката и времето за нейното първоначално действие се пристъпи към същинската част по поставянето на зъбния имплант. Методът на поставяне беше избран предварително да бъде без разрези и шевове за по-голям комфорт на самият пациент. Това е т.нар трансмукозно поставяне.

Последва пробиване на самата кортикална кост на долната челюст с помощта в специални дрилове. Това оформяне на коста се извършва много внимателно и прецизно за да се получи добър резултат за имплантологичното лечение. Последователно се смениха три фрези за да се достигне до желаният диаметър на импланта.

Последва оглед на самата костна структура и всички необходими проверки за оформяне на имплантното ложе в съответната костна структура. Последва завиване – поставяне на зъбният имплант със съответният носач и неговото инициално завиване в костта до 30 нютона.

Последваха контролни рентгенови снимки на пациента и контролни прегледи в рамките на няколко дни за да се увери екипът на денталната клиника в доброто възстановяване на пациента. Времетраенето на самата манипулация отне около 15 мин. на нашите специалисти.

Протезиране на зъбния имплант.

След известен период от време около 3 месеца се предприе процедура по протезиране на самият имплант. Първоначално се оформиха меките тъкани около вече интегрираният в костта имплант. Това се случи с помощта на т.нар гингивоформер.

Последва надстройване на импланта с фабричен абатмънт / надстройка /, която впоследствие се индивидуализира специално за даденият клиничен случай. След надстройването се прибегна до вземане на отпечатък за изработване на циркониева коронка върху импланта.

След като всички тестове и проби бяха завършени с две клинични посещения коронката от цирконии се ажустира и адаптира след, което беше залепена със специален цимент за цирконий.

поставяне на зъбен имплант и циркониева коронка

поставяне на зъбен имплант и циркониева коронка

На пациента беше направена контролна рентгенова снимка.  На нея  се видя зоната на адаптация между самият имплант, абатмънт и циркониевата коронка. На пациента бяха дадени подробни инструкции как да се грижи в къщи за новият си имплант и как да поддържа една добра орална хигиена.

Случаят търпи проследяване с времето и в самата статия ще бъдат добавени още снимки.  След като се проследи клиничният случай през 6 12 24 месеца ще се довави още описание за него. След протезирането пациента се чувства добре и съобщи че е възстановил изцяло дъвкателната си функция и естетиката на съзъбието си.

Екипът на дентална клиника СМ-Дентал консулт е на ваше разположение и с удоволствие може да сподели опитът си знанията си за запазване и подобряване на Вашето здраве и самочувствие.