0898 582 084

Запълване на канали

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

Какво представлява запълването на коренови канали?

Запълването на кореновите канали е една от последните стъпки при умъртвяването на даден зъб и провеждането на ендодотското лечение.  Това е лечение на вътрешната част на зъбът и се прилага, когато даден зъб е с патологичен проблем като: пулпит или периодонтит. Това са заболявания, които се развиват вследствие на не лекуван кариес или не правилно лекуван такъв.

С какво се запълват кореновите канали?

В минали времена не се отделяло голямо внимание на корените и каналите на зъбите, но в наши дни това е едно много сериозно звено в стоматологията. Преди десетилетия кореновите канали на зъбите са били запълвани с множество различни материали. Сред тях се откроява запълването на кореновите канали със сребърни щифтове и различни цимети. Това са стари тенденции и в съвременната дентална медицина тези методи имат само историческа стойност.

Запълването на каналите се осъществява с материали, които са инертни или биологически поносими. В миналото са се използвали пасти с мумифициращи сътавки, но в днешно време се предпочита глутаперка. Правилно запълненият коренов канал вещае добра прогноза за лекувания зъб. При запълване на коренов канал или коренови канали при многокоренови зъби зъболекаря трябва да отдели цялото си внимание на тази процедура.

В съвременната стоматология кореновите канали на зъбите се запълват със специални пасти и гутаперкови щифтове. Това са нови видове материали, които много хубаво уплътняват каналите на зъба и не позволяват да има микро просмукване и колонизация на микроорганизми.

Нови методи на запълване на кореновите канали на зъбите са и т.нар топли методи на запълване. При тях се поставя размекната глутаперка директно в кореновите канали на зъбите. По този начин се получава т.нар 3D запълване.

Какво се прави преди запечатване на каналите?

Преди да се затворят кореновите канали е необходимо да е проведено едно добро ендодотско лечение.Запълването е предпоследната терапевтична процедура преди пломбирането на даден зъб. Ако е проведено правилно ендодонтско лечение и съответноят канал е придобил желаната от нас конусовидна форма то запълването му ще стане лесно и бързо.

След обработването на канал със съответни инструменти наречени К-пили и разщирението му до апикалната част следват няколко серии от промивки на съответният канал. Зъболекарят използва за промивка разреден разствор на натриев хипо-хлорид и кислородна вода.

Тези разствори увличат и премахват от канала на зъба замърсяващите частици от замърсяващият слой.След промивките каналите на зъба се подсушават внимателно с хартиени щифтове.След като са максимално сухи и изолирани от оралната среда посредствум кофердам, зъболекаря може да пристъпи към тяхното запълване.Избора на метод за запълване зависи от зъболекаря и анатомията на съответният зъб.

Какви методи на запълване на коренови канали съществуват?

Различните автори по света описват и показват различни методи на запечатване на кореновите канали. Съществуват много методи и техники на запълване на кореновите канали. Такива методи са централна щифтова техника, латерална кондензация, вертикална кондензация, методи на запълване с разтопена гутаперча.

Централна щифтова техника за запълване на коренови канали:

В миналото се е използвала т.нар “централна щифтова техника, при която се ползва паста и  един глутаперков щифт. В наше време се използват техника на латерална кондензация, при която се използва паста наречена сйлър на базата на епоксидни смоли и няколко щифта глутаперка. При този вид техника зъболекаря притиска с помоща на спридер ( специален инструмент) глутаперковите щифтове за да се уплатнят много добре.

Накрая с помоща на нагорещен инструмет или уред глута кът разтопява горният краи на щифтовете. По този начи се усигорява максимална здравина и херетизация на кореновият канал. В настоящият момент има и други видове техники да затваряне на канали.

Латерална кондензация за запълване на коренови канали:

При метода на латерална кондензация каналът или каналите на даденият зъб се запълват с помоща на паста и няколко на брой глута щифтове. Особеноста на този метод е, че тези щифтове се притискат един в друг с помоща на специялен спридър. При този метод на кондензиране на каналите се получава плътно и дълготрайно запълване.

Вертикална кондензация и топли методи на кондензация:

Едните са с вертиклна кондензация, а другите с вкарване на разстопена глутаперка в кореновият канал.При тези машинни методи на запълване се ползват различни уреди, с които се вкарва разтопена глутаперка на порции в каналите и по този начин се получава триизмерно запълване на каналите. Това се получава при добре оформени канали, при които има широки латерални каналчета, в които мовже да влезне съответно материал. Хубавото и правилно запълване на канала се проследява с контролна рентгенография.

Зъболекаря предценява качеството на запълване. Когато канала е хомогенно запълнен без шупли и пациента не изпитва болка и дискомфорт се прибягва до пломбиране на зъба при следващо посещение. Всеки умъртвен зъб е хубаво да е подложен на наблюдение след края на лечението му за да се отхвърлят късни прояви на грануломи, кисти (линк към кисти), кариеси (линк към кариес) по корона на зъба или други патологични единици.

Колко е важно обтурирането на каналите?

Важността на запулванетно на кореновите канали е от изключителна важност за изхода на лечението. Ако каналите не са добре запечатъни има риск от повторна инфекция и нови проблеми със съответния зъб. Ако в каналите има шупли и недостатъчно каналопълнежно може да се развие периодонтит и дори да се стигне до вадене на зъбът.