0898 582 084

Защо ми падна пломбата

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 24/05/2013

Защо ми падна пломбата?

Защо ми падна пломбата

Защо ми падна пломбата

Краен етап от лечението на кариозното заболяване е изработването на дадена пломба (обтурация). Всяка една такава конструкция има своя живот и при изчерпването му започват дадени промени в нея. Съществуват определени ситуации когато направена вече пломба на даден зъб пада. Преди да падне дадена пломба се наблюдават съответни промени в нея. В зависимост от материала от които са правени пломбите те са:

Най-често пломбите падат или се счупват, поради неиздържане на дъвкателното налягане. Човек прави около 1000 дъвкателни движения за ден, което прави един огромен брои движения за години. Връзката между зъбът и пломбата може да е различна-механична или химична. При старите пломби ат амалгама или летите пломби връзките са механични. За този вид връзка е необходимо изработването на една макроретенция в зъба, за да може даденият материал да се задържи в изкуствено изработена кухина на зъба. При новите фотополимерни пломби връзката, освен че е микромеханичка тя е и химична. Най-често пломбите падат, поради неиздържане на материала служещ за задържане на пломбата или счупване на самият материал, от който е направена тя. Други причини за падане на пломбите могат да бъдат:

  • Недостатъчно качество на използвания материал;
  • Неправилно изработване;
  • Образуване на вторичен кариес;
  • Неправилни контури на пломбата;
  • Неправилно съпоставяне на контактите между зъбите;
  • Неточно пресъздаване на анатомията на зъба;
  • Свръхнатоварване на пломбата;