0898 582 084

Кореново (ендодонтско) лечение с микроскоп

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 29/11/2023

Кореново (ендодонтско) лечение на зъби под микроскоп:

кореново лечение с дентален микроскоп

кореново лечение с дентален микроскоп

Кореново лечение на зъби с микроскоп, или ендодонтското лечение с микроскоп е един от най-съвременните и правилни начини за възстановяването на функцията и естетиката на зъбите. Употребата на микроскоп спомага на лекарят по дентална медицина / зъболекар / за поставяне на правилна диагноза и правилен начин на лечение на зъбите.

При лечение с помощта на стоматологичен микроскоп лекарят по дентална медицина / зъболекарят /, вижда това което лекува. Микроскопът има много сериозно увеличение до около 23 пъти в сравнение с човешкото око. Това позволява да се провеждат трудни и сложни лечение спокойно и предвидимо.

Какво е кореново лечение на зъбите с микроскоп?

Под изразът „лечение на зъбите с, или под микроскоп“ се има най-често предвид лечение на нервите на зъбите, тест ендодонтско лечение с микроскоп. Но микроскопското лечение в съвременната стоматология може да се приложи в абсолютно всички дялове на денталната медицина. То може да се приложи при:

 • Ендодонтско лечение;

 • Консервативно зъболечение-кариесология;

 • Хирургия;

 • Пародонтология;

 • Протетика;

 • Детска стоматология;

Кога се използва дентален микроскоп?

Съвременните микроскопи се използват от много години в медицината и намират широко приложение в офталмологията, УНГ, неврохирургията и общата хирургия. През последните 10 години широко навлязаха и в денталната медицина, където също намират огромно приложение и улесняват работата на стоматолозите. В същото време повишават прецизността и качеството на предлаганите дентални услуги.

Микроскоп се използва в множество дентални лечения. За някой от тях той се ползва като златен стандарт. Ето няколко примера къде намира приложение.

 дентален микроскоп

дентален микроскоп

Особено място заема използването му в ендодонтията и кореновите лечения. Там денталните микроскопи се използват с предимство. За едно качествено проведено ендодонтско лечение освен микроскоп е необходима и употребата на допълнителна техника като: рентген, апекслокатор, ендомотор, иригационна система, специални инструменти и много добра изолация-кофердам.

Микроскопите в денталната клиника се използват и за диагностициране на фрактури и пукнатини по зъбната коронка и зъбният корен. С тяхна помощ може да се установят и най-малките пукнатини в емайлът или дентина и да се постави много точна диагноза.

Дентален микроскоп се използва и при лечението на кариеси или дълбоки кариеси. С тяхната употреба може много точно да се види поразената от кариозен процес зъбна тъкан. С това увеличение което дава един микроскоп може да се видят най-финните детайли и кариесът да бъде премахнат изцяло.

С помощта на микроскоп може да се проведат и ортопедични процедури като например изпиляването на зъби за коронки или мостове. Чрез употребата на микроскоп може да се направи една много точна препарационна граница, което гарантира стабилитета на бъдещата ортопедична конструкция.

Оперативният дентален микроскоп позволява да се извършват прецизни дентални операции с много висока точност и надеждност. Под увеличение може да се правят процедури от микрохирургия като гингивектомия, гингивопластика или различни видове муко-гингивални процедури. Също може да се правят манипулации като поставяне на зъбни импланти и по-обемни операции в устата и лицево челюстната област.

Какво представлява кореновото лечение?

Кореновото лечение или т.нар ендодонтско лечение е описано в отделна статия, но тук ще се отбележат само основните щрихи на самото лечение. Ендодонтското или кореновото лечение представлява лечение на нервите на зъба-на пулпата. Общо казано кореновото лечение представлява умъртвяване на зъба с цел запазване на функцията му. При този тип се премахва вътрешното съдържание на зъба – нерва. Той има две части пулпна част и коренова част. За да е правилно проведено кореновото лечение е необходимо да бъде премахнато абсолютно всичко и да бъде правилно почистено.

При провеждане на кореново лечение под микроскоп премахването на всички патологично променени тъкани се извършва изключително прецизно при пълна визуализация на работното поле и при абсолютно изолиране на зъба от бактериите и слюнката.

ендодонтско лечение с микроскоп

ендодонтско лечение с микроскоп

Всеки един зъб при всеки един човек има индивидуална и различна анатомия която е неповторима и два еднакви зъба дори при един пациент няма. Поради това денталният микроскоп за кореново лечение помага на лекарят по дентална медицина да визуализира по-добре каналите на съответният зъб.

Кореновото лечение на зъб или ендодонтско лечение има два етапа на лечение единият механичен етап при който се отстранява физически нервът на зъба или разложениете тъкани и остатъци от нерви. Това е механичната обработка на зъба.

Другият етап е химическата обработка, при който каналите се подлагат на щателна дезинфекция и се промиват с различни разтвори за премахване на микроорганизмите и замърсяващият слой от каналите на зъба и пулпната камера.

Във всеки един етап от работа голяма и съществена роля играе употребата на микроскоп. Благодарение на използването му зъболекарят има максимална осветеност и сериозно увеличение на образа. По този начин се прецизира всяко едно действие при ендодонтското лечение.

Предимства на стоматологичното лечение под микроскоп.

Предимствата на лечението с помощта на микроскоп са значителни. Въвеждането на нови технологии в една дентална практика свидетелства за нейната сериозност и стремежът й към предлагането на качествено лечение. Един такъв уред е денталният микроскоп. С негова помощ работа в денталната клиника се улеснява многократно, а качество се повишава.

Освен улеснения за зъболекарите и повишаване на качеството микроскопите предлагат и следните предимства:

 • Улесняват точната и правилна диагностика;

 • Намиране на кариеси в най-ранен стадии, когато може да се лекуват без пломбиране;

 • Направата на микро пломби;

 • Премахване на само поразените от патология тъкани;

 • Запазване на здрави тъкани;

 • Откриване на допълнителни коренови канали;

 • Отстраняване на счупени инструменти;

 • Откриване на пукнатини и перфорации на пода на пулпната камера;

 • Откриване на перфорации на корените и каналите;

 • Много добър визуален контрол на лечението;

 • Провеждане на лечение и релечение на много трудни места в устата;

 • Лечение на кисти и грануломи;

 • Пародонтална микрохирургия;

 • Детайлно изследване на кореновите канали;

 • Възможност за микрохирургия;

Освен всичко това всеки съвременен микроскоп е снабден с видео камери с висока резолюция за да може да се виждат и най-малките детайли. В същото време, това което вижда лекуващият зъболекар може да се

коренови канали с увеличение под микроскоп

коренови канали с увеличение под микроскоп

излъчва на живо за да може да асистентът или медицинската сетра да помага максимално ефективно. Това спомага много и за помощният и обучаващ се персонал на денталната клиника.

Кога се налага кореново лечение с микроскоп /ендодонтско лечение с микроскоп/?

Всяко кореново лечение може да бъде осъществено с помощта на микроскоп, но има няколко показания, при които използването му е задължително. Микроскоп се използва. когато зъбната пулпа е възпалена или умъртвена. То се използва и при някои усложнени случай. Дентален микроскоп се използва при коренови лечения когато:

 • При релечение на коренови канали;

 • При изваждане на счупени инструменти;

 • При байпасиране на сепарирани / счупени / инструменти;

 • При неправилна анатомия, на зъба и корените;

 • При лечение на зъби извън зъбната редица;

 • При наличие на перфорация на кореновите канали;

 • При перфорация на пулпната камера;

 • При запълване на перфорации;

 • Микроскоп се използва при грешен ход на кореновите канали (via falsa);

 • При провеждане на биологично лечение на зъби, при който има директно или индиректно пулпно покритие;

 • При премахване на дентиклини в пулпната камера и кореновите канали;

 • Прохождане на облитерирали коренови канали;

 • При прохождане на коренови канали запълнени с неразтворимо каналопълнежно средство;

 • При наличие на допълнителни коренови канали;

 • Триизмерно запълване на коренови канали- топла кондензация;

 • Запълване не с МТА;

 • Микроскопска ендо пародонтална хирургия;

 • Микроскопска апикална остеотомия;

 • При наличие на травми и пукнатини;

С какво е по различно кореновото лечение на зъби с микроскоп от традиционното?

Кореновото лечение на зъб с микроскоп се различава от традиционното конвенционално лечение по няколко показателя. Лечението с микроскоп допринася за по-ефективното извършване на процедурата. Уредът позволява по добро осветление и по-голямо увеличение. Микроскопът позволява на зъболекаря да види точният проблем и да го отстрани много прецизно.

Ендодонтското лечение под микроскоп има и други особености. Лекарят по дентална медицина и персоналът трябва да са обучени за работа с дентален микроскоп и провеждането на кореново лечение с него. Също за прецизна работа денталната клиника трябва да разполага със съвремени инструменти и качествени материали. Освен това съвременното модерно оборудване е от изключително значение.

Как протича кореновото лечение на зъба с микроскоп?

Кореновото лечение зависи от точната диагноза и плана на лечение. Обикновено лечението се припокрива със стандартното кореново лечение като се спазват няколко вече споменати особености. Необходима е направата на рентгенови снимки за максимална прецизност. Една снимка се прави преди лечението и една след краят му за да се проследи резултатът.

Ако зъбът е разрушен силно се налага да се изградят нови стени на зъбът преди лечението. Това е т.нар „пре едно билд“ за да може самият зъб да бъде добре изолиран от околните тъкани и течности в устната кухина.

Ролята на микроскопа е да улесни самото кореново лечение с помощта на осветление и увеличение. С него се постига по-добър визуален контрол на самото лечение.

Какво се прави след кореново лечение с микроскоп?

След края на ендодонтското лечение зъбът трябва да се изгради или да му се постави пломба. След края на лечението се преценява от зъболекаря дали да се постави допълните радикуларен щифт или пинлей или просто модерна и здрава пломба. Следва проследяване на зъба с помощта на контролни рентгенови снимки през няколко месеца до няколко години.

Боли ли кореновото лечение с микроскоп?

Всяко съвременно кореново лечение е абсолютно безболезнено. С помощта на модерните упойки проблемите с болката и дискомфорта в съвременната дентална медицина е отдавна решен. По време на лечението не се усеща абсолютно нищо и пациента се чувства комфортно и спокойно.

Кореново лечение на зъб с микроскоп цена?

Цената на кореновото лечение под микроскоп е по-висока в сравнение с конвенционалното обикновено ендодонтско лечение. Това е породено от скъпата техника, по-дългото време на самата процедура и по-сериозното обучение на персонала. Въпреки това цената не е толкова висока за качеството, което се постига с употребата на микроскоп.

Изолация при ендодонтско лечение?

За да е качествено едно кореново лечение е необходима добра изолация. Тя се получава с използването на

изолация с кофердам

изолация с кофердам

кофердам за изолиране на оперативното операционно поле. Изолацията с кофердам е важна за да не

попадат замърсени течности в каналите на зъба като слюнка например. Също така пациента да не се дразни от разтворите, с които се промива корено каналната система при ендодонтското лечение.

Изваждане на счупен инструмент в зъб?

Счупването на инструмент в кореновите канали на зъб е едно доста често срещано усложнение при

Сепариран инструмент

Сепариран инструмент

провеждането на кореново -ендодонтско лечение. Когато се случи това усложнение на помощ идва денталният микроскоп. С употребата на микроскоп лесно и бързо може да бъде изваден счупен

канален инструмент. Как протича този вид манипулация ще бъде разгледано в отделна статия за изваждане на инструменти от кореновите канали.

Апикална микрохирургия?

Апикалната микрохирургия е сравнително нов метод за провеждане на микро хирургични манипулации изцяло под микроскопско увеличение. Това е метод за лечение на коренови канали по ретрограден път. Този вид лечение се прилага когато се наблюдават гранулации / грануломи / или непроходими по конвенционален път коренови канали.

Това се случва когато има образувани грануломи под зъби включени в обширни конструкции. Също така при зъби с непроходими коренови канали, наличие на обемни щифтове или пинлей и при зъби запълнени с непроходими цименти. При тези случай класическото ендодонтско лечение не е приложимо по ред причини, като отнемане на огромно количество зъбни тъкани, премахване на клинично издържани конструкции, риск от сепариране на инструменти и възникване на перфорации и фрактури.

Апикалната остеотомия под микроскоп се извършва под анестезия и пациента не усеща абсолютно нищо по време и след процедурата. Процедурата протича в едно посещение и се извършва бързо с помощта на денталният микроскоп. По хирургичен път се прави микро ламбо и се достига до патологично променената тъкан-киста, гранулом или сепариран инструмент. С помощта на микро кюрети се премахва тази тъкан и каналите се запълват с биологичен материал например МТА. На мястото на образувалата се костна кухина може да се постави косто заместител или да се остави да зарастне първично.

Следват няколко микро шева на съответното място. Операцията е много бърза и безболезнена. Поради микрохирургичният метод на работа оздравяването настъпва много бързо в рамките на няколко дни. Тук трябва да подчертаем, че самата операция по апикална остеотомия под микроскоп е абсолютно безкръвна манипулация.

С какви микроскопи разполага денталната клиника?

Дентална клиника СМ Дентал консулт разполага с най-съвременни микроскопи и уреди за увеличение. Благодарение на тях постигаме качество и висок стандарт на предлаганите услуги като кореново лечение, хирургия под микроскоп, пародонтална хирургия и всички процедури и манипулации изискващи увеличение.