0898 582 084

Профилактика на детските зъби.

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 06/04/2023

Профилактика на детските зъби.

Основното средство за да имат нашите деца красиви и здрави зъби са правилна  профилактика и профилактичните прегледи направени от детски зъболекар  / детски дентален лекар /. Обикновено най-често срещаното заболяване при детските зъби е зъбният кариес, но то може да бъде избегнато с чести профилактични прегледи.

профилактика на детски зъби

профилактика на детски зъби

За да се избегне неговата проява е необходимо да се вземат някой важни мерки от страна на родителите или бъдещите такива. Те трябва да бъдат добре информирани за развитието на своето дете и за това, какво те могат да направят за да расте то здраво и щастливо.

Кога детето трябва да посети зъболекар?

Най-често зъбният кариес при деца се развива в периода около три годишна възраст. През този период детските зъби са най-уязвими от кариес. За разлика от кариесът при възрастните, кариесът при децата се развива много бързо и лесно и това води до усложнения.

Обикновено родителите водят децата си на зъболекар на възраст около три години три години и половина, но това е много не правилно. В тази възраст децата трудно се подлагат на лечение и ако имат кариеси те много бързо и лесно може да прераснат в пулпити и периодонтити на временните зъби.

Ние в дентална клиника СМ- Дентал консулт съветваме нашите пациенти да водят децата си на зъболекар непосредствено след пробива на първият временен / млечен / зъб. Тогава детето не изпитва болка и преживяването в детският дентален кабинет става под формата на игра за него. Така се избягва излишното нагнетяване на страх от зъболекар у децата.

Когато дадено дете постъпи с болки в денталната клиника то е уплашено от новата обстановка с която не е свикнало. При такъв тип посещение по спешност стресът е много голям защото детето не познава стоматологът, средата и манипулациите, които ще се извършват. Това трябва да се избягва.

Кога се започва профилактика на зъбите при деца?

Профилактиката при деца трябва да започне още от най-ранна детска възраст. Това започва с избора на правилен биберон за да се осигури правилното развитие на челюстите.

Още с появата на първите зъби трябва да се предприемат правилните профилактични мероприятия за поддържане на правилна хигиена и предпазване от изкривяване на зъбите.

Защо е важен профилактичният преглед на детските зъби?

Профилактичният преглед на детските зъби е от изключително значение за правилното развитие на детето. Денталните грижи са важна част от развитието на децата. При профилактичен преглед лекарят по дентална медицина дава съвети на родителите как правилно да се грижат за зъбите на детето си.

Всеки стоматолог трябва да обясни на родителите за правилните профилактични грижи за зъбите. Кога и по какъв начи трябва да се мият детските зъби, какви приспособления трябва да се използват за правилна орална хигиена. Кога да се правят профилактични прегледи и да се ходи на зъболекар. Каква правилна хранителна профилактика да се спазва и какви храни не бива да бъдат консумирани.

На рофилактичен преглед може да се установи наличието на начален кариес или наличието на начална патология която може да бъде отстранена бързо и лесно, без да се стига до проблеми и усложнения. Ранната диагностика е много важна за избора на правилен лечебен подход.

Колко често трябва да се посещава стоматолог за профилактичен преглед?

Най-добре е посещенията за профилактичен преглед на деца да стават най-много на 6 месеца. Изчислено е че за 6 месеца може да се развие зъбен кариес и възпаление на венците. Когато детето е малко и няма рискове за развитие на кариес на ранното детство и детето е с кариес резистентно съзъбие профилактичните прегледи може да се извършват на 8 месеца.

Кои са най-честите проблеми на детските / млечните зъби/ ?

Както при възрастната част от населението така и при децата основният проблем на зъбите е зъбният кариес. При децата зъбният кариес е по-специфично заболяване. Когато се развива преди три годишна възраст кариесът на детските зъби се означава като: кариес на ранното детсво или рампантен кариес. Той най-често се предизвиква от неправилно хранене особено нощно хранене.

След три годишна възраст проблемите са кариес на зъбите и различните видове възпаления на венците или на устната кухина. Обикновено причините за това са намалената орална хигиена, не достатъчната профилактика и редовните профилактични прегледи и не на последно място страхът от зъболекар.

При децата със съпътстващи заболявания се забелязва по-висока честота на наличието на кариозни и възпалителни процеси. За това при тях профилактичният контрол да бъде по чест и по стриктен.

Често срещани при детските зъби са и проблемите в следствие на усложненията от кариес-пулпити и периодонтити на временните зъби. Това са възпалителни заболявания на нервите на временните зъби и протичат доста неприятно за децата.

Кои са най-честите профилактични мерки при децата?

При децата съществуват много възможности за профилактика и предотвратяване на появата на заболявания в устата и по зъбите. Още в най-ранна възраст може да се избегнат изкривяванията на зъбите с употребата на профилактични апарати.

Честите профилактични прегледи имат основна цел да научат детето, че посещението при зъболекар не е страшно, а е полезно за тяхното здраве. Също много важна цел е да се научат децата как правилно да поддържат оралната си хигиена.

профилактика да детски зъби полезни храни

профилактика да детски зъби полезни храни

Важен аспект в профилактиката е флуорната профилактиката, която може да е обща флуорна профилактика или локална извършвана от стоматолог в денталната клиника.

Хранителната профилактика е важда за да може да се изградят правилни хранителни навици у детето. То трябва да се научи, кои храни са вредни и кои са полезни за зъбите и здравето.

При по големи деца, когато започне смяната на зъбите е важна силанизацията. Тя също е част от общата профилактика и е много важна за да се предпазят постоянните зъби от развитие на кариес.

Кога трябва да се купи паста и четка за зъби на детето?

Първо зъбите на детето трябва да се мият с напръстник без паста за зъби. Когато изникнат няколко зъба в устата вече може лека полека да се премине към използване на паста и четка съобразена с възрастта на детето.

Най-подходящо е след профилактичен преглед от зъболекар е обучението в орална хигиена да става от специалист. Зъболекарят може да обучи детето и родителите какво и как е необходимо да се прави за добро орално здраве.