0898 582 084

Пулпит на млечни зъби

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 20/04/2023

Какво е пулпит на млечни зъби?

Пулпит на млечни зъби е възпалително заболяване на нерва на детските временни / млечни / зъби. Обикновено пулпит на млечни зъби се развива е следствие на нелекуван кариес. Когато кариесът на детските зъби не се лекува навреме той преминава в дълбок кариес, а той в пулпит. Пулпитите на детските зъби може да бъдат остри, които започват внезапно и рязко или хронични, които протичат дълго време. Също така те може да бъдат гнойни пулпити, които се развиват от гноеродни микроорганизми-стрептококи или серозни пулпити, които с течение на времето премиват в гнойни.

пулпит на млечни зъби

пулпит на млечни зъби

Пулпити на млечни зъби може да се класифицират и по други фактори. Например те може да бъдат частични, когато е засегната само коронковата част на зъба или да бъдат тотални когато е инфектиран и коренът на зъба. Пулпита на детските зъби може да бъде причинен не само от кариес, а и от травма на зъба.

Какви са симптомите на пулпита при деца?

При пулпита на временните зъби т.е на млечните зъби симптоматиката може да е различна. Много често заболяването може да протече без симптомно и да се хронифицира, което не е добре, защото прераства в периодонтит на млечен зъб.

В други ситуации пулпита на млечните зъби протича с ясно изразена симптоматика. Водещият симпром е внезапната, остра, силна болка. Това е най-честата причина родителите да водят децата си в денталната клиника. Това е много неправилно защото детето тогава е под стрес и лечението е по-трудно.

В определени случай може да има и различна симптоматика от болката. Може да се наблюдава подуване и зачервяване на венеца около временният зъб. Също може да има подуване на бузата или повишаване на температурата. При тези възпалителни заболявания децата много често вдигат и температура особено ако пулпита на детските зъби премине в периодонтит.

При наличието на т.нар. улцерозен пулпит децата се оплакват от много специфичен симптом. Много често детето казва, че има заклещено парче месо между зъбите. Това е т.нар улцера. Тя представлява фиброзно прорастване на пулпата на млечният зъб.

Пулпит на млечен зъб лечение.

Лечението на пулпита не млечните зъби се изразява в премахване на възпалението.Съществуват няколко вида лечения на пулпитите при деца. Лечението може да е витално или мортално, а също частично или тотално. Обикновено в нашата страна е прието да се прави т.нар бакелитизация.

Лечението на детските зъби крие своите специфики и трябва да се извършва от компетентен зъболекар в дентална клиника. Специалиста трябва да знае първо как да предразположи детето и родители за нужните манипулации. Лечението се отбелязва и, като умъртвяване на млечен зъб. То се извършва в няколко клинични етапа.

Умъртвяване на млечен зъб

Умъртвяване на млечен зъб се извършва в денталният кабинет на няколко етапа.

Първи етап на лечение на пулпит на млечен зъб:

През първия етап се поставя лекарство в млечният зъб за да се спре болката на детето. Даденото лекарство трябва да остане в зъбчето от 24 часа до няколко дни. Това зависи от типът на пулпита и от вида на лекарството. Пулпита на временните зъби може да се лекува и с употребата на упойки, било то локални анестетици или обща упойка. Това зависи от наличието на алергии и поведението на детето.

Втори етап на лечение-бакелитизация:

През вторият етап при умъртвяване на млечен зъб се премахва целият наличен кариес. След това се отваря пулпната камера и се премахва нервът на млечният зъб. Това е абсолютно безболезнена процедура. След като е изваден нерва следва серия от промивки на зъба. Особеноста тук от кореновите /ендодонтски / лечения при възрстните е това, че каналите на млечните зъби не се запълват и не се обработват.

Съществуват методи на обработка на каналите на млечните зъби и тяхното запълване с модерни калциеви препарати. Този тип методи на лечение не са широко популярни в нашата страна, но те могат да се прилат и дават своите резултати.

След като бъдат премахнати нервите и са направени правилните промивки на млечното зъбче се преминава към най-важната част от лечението самата бакетилизация. В миналото са се използвали формалинови препарати. Сега се използват формалин+резорцин и съвремени медикаменти. Лекарствата се смесват и се поставят под формата на паста в само зъбче. Това т.нар медикаментозна вложка коята трябва да остане няколко дни-около 14, 15 дни.

Целта на бакелитизацията като метод за лечение на временни зъби е да мумифицира останалите нерви в кореновите канали на даденият млечен зъб. В същото време тази медикаментозна вложка остава за постоянно в зъбчето и спира развитието на микроорганизмите. По този начин се предпазва зъба от реинфектиране.

Трети етап-пломба на млечен зъб:

Третият клиничен етап е цялостното херметизиране на млечното зъбче с поставянето на пломба. Пломбата на млечният зъб може да бъде направена от глас йономерен цимент или фотополимер. В миналото са се използвали амалгамени пломби, но в нашето съвремие те не се прилагат. В дентална клиника СМ-Дентал консулт ние предлагаме и цветни пломби в най-различни цветове от фотокомпозит /фотополимер/.

Вади ли се нерва на млечен зъб?

Както вече споменахме нервите на млечните зъби се изваждат частично. Премахва се само коронковата част на нерва, а тази в кореновите канали се запазва. Това се прави с цел да се предпази зародиша на постоянният зъб от механично увреждане. Съществуват определени показания, при които се налага и премахването и на кореновата част на нерва.

Какви са усложненията на пулпит на временните зъби?

Ако даден дълбок кариес не се лекува на време и той премине в пулпит може да има сериозни усложнения. Нелекуваният пулпит на млечен зъб може да прерасне в периодонтит или периостит. Това вече са възпалителни заболявания освен на зъба,  но и на периферните тъкани дори на костта. Ако това се случи е проблем защото се налага по-сложно лечение и дори прием на антибиотици.

При нелекуване на пулпит на млечен зъб може да се увреди зародишът на постоянният зъб, което е нежелано. Увреждането може да е хипоминерализация, промяна във формата и цвета на постоянният зъб. Той може да развие кариес или друг вид патология.