0898 582 084

Ранула

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 11/03/2023

Какво в Ранула?

Ранула е термин с, който се означава разновидност на ретенционна киста на слюнчена жлеза. Най-често ранула се образува на подезичната  слюнчена жлеза. Познати са още от древността и оприличавани на мехура на жаба , откъдето идва и названието им от лат. Rana. Ранулата се развива вследствие на запушване на изходният канал на дадена слюнчена жлеза.

ранула

ранула

Поради запушването на изходният канал на жлезата започва събирана на мукус в самата жлеза вследствие, на което се наблюдава подуване под езика най-често. Макроскопски кистата представлява голяма, мека, полупрозрачназ съдържаща мукус подутина, разположена интраорално на пода на устната кухина в областта на сублингвалния вал. Големината й може да достигне няколко сантиметра.

Какво предизвиква ретенционните кисти?

Ретенционните кисти може да се предизвикат от множество фактори. Сред тях са чисто анатомичните дадености и това къде се намират слюнчените жлези. Друг фактор за развитие на една ранула са травмите на самите жлези. Ранулата може да се развие и от наличие на калкулоза / каменна болест на слюнчените жлези / или конкремент.

Какви са симптомите на ранулата?

Симптомите при ранулата са много отчетливи. Поради това тя много лесно се диагностицира в денталнта практика от всеки зъболекар. Най-често пациентите се оплакват от подуване на пода на устната кухина под езика. Симптомите може да варират спрямо развитието на болестта и патологичният процес. Доста често клинично може да се наблюдава зачервява на периферните тъкани около подутината. Пациентите може да се  оплакват от придърпване и опъване в областта на развиващата се кистозна формация. Също така оплакванията може да са свързани със затруднения в подвижността на езика. Това се случва при по-големи формации.

В редки случай може да има намаляване на слюнотока и промяна в консистенцията на самата слюнка. Пациентите рядко се оплакват от болка, но се оплакват от дискомфорт от самото подуване.  Болкова симптоматика може да се наблюдава при стартиране на възпалителител процес.

Каква е честотата и прогресията на заболяването?

Честотата на ранулата както вид кистозна формация е сравнително рядка. Може да се среща във всяка възраст дори и при кърмачета, като при тях се смята за вродено образувание. Еднакво се засягат индивиди от двата пола, като няма по-изразена тенденциозност.

Развитието на ранулата се свързва с дефект на екскреторния канал на подезичната жлеза.  Растежът й е бавен, експанзивен, като избутва бавно периферните тъкани. Обикновено кистата изпълва пространството между долната повърхност на езика и вътрешната повърхност на долната челюст т.е развива се под езика там, където се отварят каналчетата на подезичната слюнчена жлеза. В редки случай може да се разполага и под нивото на мускулатурата на пода на устната кухина.

Обикновено ранула се развива едностранно, но в редки случай може да се развие и двустранно. В много редки случай може да обхване целият под на долната челюст.

Как се диагностицира ранулата?

Диагнозата се поставя лесно по типичната клинична картина в устната кухина и може да бъде поставена от лекар по дентална медицина в денталната клиника. Преди поставянето на диагнозата „ранула“ е необходимо да се направи цялостен преглед и да се снема правилна анамнеза.

Може да се приложат и някой образни изследвания ако има съмнение за спукване на кистата или за пенетрация през пода на устната кухина. Тогава може да се използва ехография или магнитен резонанс, както и сцинтиграфия, която не е много подходяща за този тип кисти.

Диференциална диагноза.

Дигностицирането на ранулата може да бъде диференцирано с мукоцелето. Разликата между двата вида формации е само в локализацията им в устната кухина и в размерите на самите мекотъканни кисти.

Микроскопски ранулата е ограничена от гранулационна тъкан и в този смисъл е идентична по строеж с мукоцелето. Различават се единствено по типът жлези, които засягат.

Как се лекува?

Лечението на ранулата може да се осъществи по няколко начина. Обикновено лечебният подход към този вид кистозни формации е хирургичен. Съществува радикален метод. Той  се изразява в екстирпация на кистата и слюнчената жлеза под локална, а в някои случай и под обща анестезия . Много автори обаче не препоръчват радикалната екстирпация на кистата с жлезата , поради технически трудности.

Друг метод на лечение е дрениране на самата киста в устната кухина. При този тип на лечение се създава широката комуникация на кистата с устата. Това предпазва от рецидив, а с течение на времето формацията инволюира свива се и се резорбира от организма. Този метод не води до функционални смущения.

Каква е профилактиката?

Профилактиката се изразява в чести посещения за контролни прегледи в денталната клиника. Също така хора с високи нива на калций и склонни да развиват камъни е редно да бъдат по-често консултирани от лекуващият ги зъболекар.