0898 582 084

CAD/CAM технологии

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 25/03/2013

CAD/CAM технологии в стоматологията

CadCam

CadCam

Никой не си е представял, че една коронка може да стане за по малко от час. В нашето забързано ежедневие времето не достига на никого, а що се отнася за зъболекаря подходящо време няма. Чрез новата технология с абревиатура CAD-CAM времето за създаване на една коронка, мост или инлей се съкращава неимоверно. Тези технология намира широко приложение в протетичната стоматология. Първите CAD/CAM машини се създават преди 20 години и всекидневно се обновяват.

CAD-CAM в стоматологията.

Техният външен вид и най-вече възможности се променят с течение на годините.Съвременните системи се състоят от няколко основни части: скенер или интра орална камера; процесор (централен информационен блок); монитор; резервоар за вода; шлифовачна машина.Предимството на тази технология е, че изработването на конструкциите мостове и коронки става бързо и изключително точно. Чрез интра оралната камера се заснема съзъбието на пациента и зъбното пънче след което образът се проектира върху монитора. При липсата на камера се излива гипсов модел от висококачествен гипс.

Този модел се поставя в скенера където с помощта на лазер се сканира модела. Целият процес трае 8 сек. След това на контролният екран се вижда крайният образ. Виждат се контактните точки оклузално; апроксималните контакти; зъбните екватори и всички анатомични особености на един зъб. По-нататък може да се покажат зоните, подложени на по-голямо дъвкателно налягане и движенията на конструкцията в устната кухина при акта на дъвчене. През цялото време зъбът може да бъде гледан от която страна искаме. След сканирането се пристъпва към работната част. Поставя се блокче от керамичен материал предназначено за CAD/CAM машини.Това блокче притежава баркод, който се прочита от компютъра отново посредством лазер. Това прочитане дава информация, предварително заложена в софтуера за типа на пилителите, с които да се работи и за качествата на материала. След като материала е поставен в машината започва изработването на исканото от нас. В машината има определен набор от пилители и гумички, чрез които се осъществява изработването. Уредът е свързан с 10 литров воден резервоар.

За какво се използва системата?

Чрез него се охлажда и почиства мястото на работа. Използваните пилители са обикновено диамантени. Програмите, под които работят съвременните CAD/CAM системи използвани в стоматологията са: Frame Work 3D за проектиране на мостове; Vin Corn за проектиране и изработване на коронка или инлей; Wax Up 3D за работа с други видове софтуер. В програмите са заложени бази от данни за анатомичните особености на зъбите техните микро движения функции и д.р. Най-интересното е наблюдението на триизмерния графичен модел през цялото време на работа.

Крайният ефект след поставянето на конструкцията в устата на пациента е поразяващ. Високата естетичност е първото нещо, което се вижда. Изцяло претворената оклузална повърхност с всичките й особености; естественият цвят и не на последно място здравината на изделията са едни от факторите, говорещи за качеството на CAD/CAM системите.
Един от най-големите недостатъци на системите е тяхната висока цена, която е пречка за по-широкото им приложение в практиката. Също недостатък, но субективен е високата точност, с която е нужно да се работи от стана на стоматолога.

При тази система човешкият фактор е сведен до минимум. Чрез машината е възможно правенето ма множество конструкции за изключително кратко време, което пести време и нерви на пациентите. Дискомфорта, от това че трябва да се ходи с временни корони или мостове отпада, което голям плюс. По статистика в света до 2004 година са направени около 25 мил. конструкции. За жалост в България такава статистика няма тъй като ползването на модула CAD-CAM е доста ограничено.