0898 582 084

Реставрация на горни фронтални зъби с директни фасети или „Бондинг”

Преди започване на лечението пациентката беше консултирана от нас. Беше обяснен целият план на лечение. Пациентката не харесваше външният вид на горните си предни зъби. От прегледа се установи  наличие на стари обтурации от композиционен материал, които бяха преоцветени.

Зъбите бяха ротирани и несиметрично прораснали. На първият фронтален резец в дясно  (зъб 11)  се забелязваше и отчупено пърченце от ъгъла на зъба. Тъй като пациентката страдаше от пародонтоза се наложи предварително да се проведе пародонтално лечение. След неколкократни процедури зъбите бяха стабилизирани, възпаленията премахнати и се пристъпи към лечение с изработването на директни фасети посредствум бондинг техника. Направиха се фотографски снимки и се снеха предварителни отпечатъци.

Преди лечението - директен бондинг

Преди лечението – директен бондинг

Полето беше изолирано и се започна с премахването на старите пломби. След премахването им се пристъпи към ецване на вече изпилените зъби. След ецването се премина към бондинг техниката. Послойно бяха изградени зъбите в горният фронт. Изполваният материал беше фотокомпозит amelogen plus. Направи се корекция в цвета, формата,  размерите и позицията на зъбите. От лингвалната страна на зъбите се изработи шина от фибро стъкло за максимално стабилизиране на зъбите. На пациентката бе възстановена карсива усмивка и след препоръка от нас за спазването на правилен режим на подръжка тя беше изписана усмихната.

След лечението - директен бондинг

След лечението – директен бондинг