0898 582 084

Реставрация на горни фронтални зъби с директни фасети или „Бондинг”

  • Posted by admin403VELIK
  • On 21/11/2013

Преди започване на лечението пациентката беше консултирана от нас. Беше обяснен целият план на лечение. Пациентката не харесваше външният вид на своите горни фронтални  / предни зъби. От прегледа се установи  наличие на стари обтурации от композиционен материал, които бяха преоцветени.

Зъбите бяха ротирани и несиметрично прораснали. На първият фронтален резец в дясно  (зъб 11)  се забелязваше и отчупено пърченце от ъгъла на зъба. Тъй като пациентката страдаше от пародонтоза се наложи предварително да се проведе пародонтално лечение. След неколкократни процедури зъбите бяха стабилизирани, възпаленията премахнати и се пристъпи към лечение с изработването на директни фасети посредствум бондинг техника. Направиха се фотографски снимки и се снеха предварителни отпечатъци.

Полето беше изолирано и се започна с премахването на старите пломби. След премахването им се пристъпи към ецване на вече изпилените зъби. След ецването се премина към бондинг техниката. Послойно бяха изградени зъбите в горният фронт. Изполваният материал беше фотокомпозит amelogen plus. Направи се корекция в цвета, формата,  размерите и позицията на зъбите. От лингвалната страна на зъбите се изработи шина от фибро стъкло за максимално стабилизиране на зъбите. На пациентката бе възстановена карсива усмивка и след препоръка от нас за спазването на правилен режим на подръжка тя беше изписана усмихната.

След лечението - директен бондинг

След лечението – директен бондинг

Преди лечението - директен бондинг

Преди лечението – директен бондинг