0898 582 084

Лечение на кариес с фотокомпозит

  • Posted by admin403VELIK
  • On 13/11/2013
Високоестетичен фотокомпозит

Високоестетичен фотокомпозит

При настояшият клиничен случай се наблюдава развитие на кариозно заболяване на шести долен ляв първи кътник с пореден номер 36. Пациента е млад човек на възраст 30 години. Оплакванията са от болкова симптоматика при консумирането на студени и сладки храни. При обективният преглед се установи наличие на две кариозни лезии от медиално и дистално на съответният зъб, както и стара обтурация ( пломба ) от не естетичен материал – дентална амалгама. Краищата на съответната пломба бяха леко преоцветени в следствие на корозионни продукти отделяни от денталната амалгама. На направената рентгенография се виждаха много точно кариозните лезии. Беше поставена диагноза caries profunda-дълбок кариес.

След консултация и обсъждане с пациента се взе решение за лечение с високо естетичен материал. След поставяне на проводна анестезия и обезболяване на пациента се започна лечението. Оперативното поле се изолира и се започна с препарирането на кавитета. Препарира се медио-оклузо-дистален кавитет (МОД). Беше отстранена цялата некротична кариозна маса, както и  старата амалгамена обтурация. Кавитета беше третиран медикаментозно по протокол. Изработи се подложка от калциево-хидроксиден цимент и гласйономерен цимент. След щателното изолиране на пулпната камера се премина към адхезивна послоина техника с използването на висококачествен естетичен фотокомпозит- amelogen.

Лечение на кариес с високоестетичен фотокомпозит

Лечение на кариес с високоестетичен фотокомпозит

Първоначално кавитета беше обработен с киселина (ецване). След това третиране се прибегна до обработката с адхезива (бондинг). След бондването се започна послоиното изграждане на зъба с фотокомпозит с различни нюанси за

възстановяване на анатомичната му цялост и за спазването на максимална естетика. След завършването на възстановяването, зъбът беше полиран с различен набор от четки, гумички и абразиви. Накрая се приложи гланцираща маса. След одобрение от пациента на цвят и функционалност той беше изписан.