0898 582 084

Лечение на кариес с фотокомпозит

  • Posted by admin403VELIK
  • On 13/11/2013
Високоестетичен фотокомпозит

Високоестетичен фотокомпозит

Лечение на кариес клиничени случай:

В този клиничен случай ще Ви покаже и опишем подробно едно лечение на кариес на шести долен ляв зъб.

При настояшият клиничен случай се наблюдава развитие на кариозно заболяване на шести долен ляв първи кътник с пореден номер 36. Пациента е млад мъж на възраст 30 години. Той постъпва в денталната клиника за първи път и иска консултация за провеждане на лечение на кариес.

Оплаквания на пациента:

Оплакванията са от болкова симптоматика при консумирането на студени и сладки храни. Също така пациента се оплаква от задържане на храна между зъбите долу ляво. При снемането на подробна анамнеза се установи също, че пациента изпитва болка подобна на ток при попаднане на храна или консумиране на студени храни и напитки.

Преглед и консултация:

При обективният преглед се установи наличие на две кариозни лезии от медиално и дистално на съответният зъб, както и стара обтурация ( пломба ) от не естетичен материал – дентална амалгама. Краищата на съответната пломба бяха леко преоцветени в следствие на корозионни продукти отделяни от денталната амалгама. На направената рентгенография се виждаха много точно кариозните лезии. Беше поставена диагноза caries profunda-дълбок кариес.

План за лечение на кариес:

След консултация и обсъждане с пациента се взе решение за лечение с високо естетичен материал – фотокомпозит. След поставяне на проводна анестезия и обезболяване на пациента се започна лечението. Оперативното поле се изолира С помоща на когердам и се започна с препарирането на кавитета.

Препарира се медио-оклузо-дистален кавитет (МОД). Беше отстранена цялата некротична кариозна маса, както и  старата амалгамена обтурация. Кавитета беше третиран медикаментозно по протокол. Изработи се подложка от калциево-хидроксиден цимент и гласйономерен цимент. След щателното изолиране на пулпната камера се премина към адхезивна послоина техника с използването на висококачествен естетичен фотокомпозит- amelogen.

С помощта на съвременна матрична система бяха пресъздадени изключително точно интерденталните контакти и междузъбни пространства.

Лечение на кариес с високоестетичен фотокомпозит

Лечение на кариес с високоестетичен фотокомпозит

Първоначално кавитета беше обработен с киселина (ецване). След това третиране се прибегна до обработката с адхезива (бондинг). След бондването се започна послоиното изграждане на зъба с фотокомпозит с различни нюанси завъзстановяване на анатомичната му цялост и за спазването на максимална естетика.

След завършването на възстановяването, зъбът беше полиран с различен набор от четки, гумички и абразиви. Накрая се приложи гланцираща маса. След одобрение от пациента на цвят и функционалност той беше изписан с напътствия за правилно почистване на зъбите и последващо проследяване на клиничният случай.