0898 582 084

Апикална остеотомия

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 29/06/2022

 

Какво представлява апикалната остеотомия?

Апикална остеотомия е хирургическа манипулация при лечението на гранулом или при лечението на киста. Тази манипулация се прави на резците, кучешките зъби и премоларите. Апикална остеотомия е оперативна интервенция, при която се отстранява механично гранулома или кистата от костта на челюстта.

Кога се прави апикална остеотомия?

Апикална остеотомия се прави в случаите когато има развитие на гранулом или киста, които не могат да се повлияят от конвенционално кореново лечение. Също така тази манипулация може да се направи ако върхът на корена не може да бъде запълнен с каналопълнежно поради наличието на облитерации или счупени инструменти.

апикална остеотомия на киста

апикална остеотомия на киста

Апикална остеотомия се налага когато има персистираща инфекция в тъканите около апексът / върхът на корена /, която не се повлиява от консервативното лечение. Ако тази инфекция се хронифицира и се образува фистула с фистулен ход то може да се превърне във фокална инфекция със съпътстващите проблеми от това.

Една фокална инфекция предизвикана от наличието на гранулом например може да даде различни отклонения в организма като например: влошена кръвна картина, анемия, алопеция, мигрена, артрит, неврит и д.р.

Какви изследвания се правят преди апикална остеотомия?

Преди апикална остеотомия е задължително пациента да има образно изследване. Необходима е рентгенова снимка. В някой случай е необходимо да се направи панорамна снимка и скенер CBCT. Ако пациента има алергии или е склонен към алергични прояви е необходима и консултация с алерголог. Ако пациента има други прилежащи заболявания е необходима консултацията и с други специалисти.

В дадения случай е необходимо да се направят кръвни изследвания или други образни изследвания. Ако пациента е диабетик е необходимо да се знае нивото на кръвната му захар и нивата на гликиран хемоглобин .

Как протича процедурата апикална остеотомия?

Хирургична терапия

Първоначално се поставя местна- локална анестезия упойка. След като пациента е добре обезболен се прави т.нар ламбо. С помощта на малки скалпели се прави микро разрез и се екартират меките тъкани.

Наличната кост където се проектира корена на съответният зъб се трепанира / отваря /, от зъболекаря или хирурга извършващ апикалната остеотомия. Това става с помоща на малки костни фрези.

Когато се открие патологично променената тъкан / киста или гранулом /, тя внимателно се отстранява с помощта на специални инструменти наречени кюрети. След като се премахне тази тъкан се премахва и част от върхът на корена на даденият зъб или зъби. Това най-често се случва с ултразвукови инструменти . Ако каналите на зъбите не са запълнени до край те се запълват ретроградно с резорбируем материал.

апикална остеотомия на долна челюст

апикална остеотомия на долна челюс

Накрая на манипулацията се преценява дали да се постави в образувалата се кухина изкуствена кост или да се остави да зараства първично. Ако се остави да се възстановява от само себе си в кухината прорастват фиброзни влакна, от която на по-късен етап се формира нова костна структура.

Освен изкуствена кост образувалата се кухина може да бъде третирана и с обогатена кръвна плазма A-prf. Чрез този похват се стимулира по-бързото възстановяване и по-бързият оздравителен процес.

След като обрзувалият се дефект е внимателно почистен и дезинфекциран следва адаптиране и зашиване на ламбата. Следва контролен преглед на пациента след няколко дни. Ако конците са нерезорбируеми те се свалят на 7 до 10 ден.

Когато е направено правилно операцията по апикална остеотомия пациента се проследява във времето с помощта на рентгенографии на определени периоди от време, както и с контролни прегледи при зъболекар.

Терапевтичен етап.

Терапевтичният етап се прави преди започването на хирургическата процедура. Той включва правилно почистване и инструментиране на кореновите канали на заболелият зъб. Прави се стандартно ендодонтско лечение. То може да бъде първично или да се наложи прелекуване на даденият зъб.

След като бъдат добре запълнени кореновите канали с нерезорбируем материал се прави контролна снимка. Обикновено се препоръчва част от каналопълнежното да бъде препреснато в кистата или гранулома. Това се прави за сигурност при затварянето на каналите.

Какви са противопоказанията за направата на апикална остеотомия?

За всяка интервенция има показания и противопоказания. Това се отнася и за апикалната остеотомия. Противопоказанията може да бъдат от общ и от локален характер.

Локални противопоказания

 • Размерът на лезията е от значение за успехът на манипулацията. Ако дадената лезия обхваща повече от 1/3 от вертикалният размер на корена прилагане на апикална остеотомия не се препоръчва.
 • Силна подвижност на даденият зъб също се явява противопоказание за прилагане на остеотомия. Една неконтролирана пародонтоза свързана със загуба на пародонтални структури и кост щи компрометира лечението. Наличието на костен джоб не води до добри резултати. В такива случай се налага изваждането на зъбът заедно с кистата или грануломът.
 • Ендо Пародонтални лезии също не са подходящи за лечение по този метод. При тях има физическа комуникация между пародонт и периапикален възпалителен процес и изходният резултат не е надежден.
 • Резорбция на корена на зъба също е противопоказание. Когато корена на даден зъб е започнал да се резорбира, провеждането на лечение е безсмислено. При наличие на резорбтивни промени е необходимо да се пристъпи към вадене на зъба.
 • Когато възпалението е в остра фаза-наличие на оток, подуване и болка не се прави апикална остеотомия. Също когато имаме гноен процес и изтичане на гной от фистулният ход.

Общи противопоказания.

 • Неконтролиран захарен диабет;
 • Влошено общо физическо състояние;
 • Сърдечно съдови заболявани, криещи различни рискове за провеждането на манипулацията;
 • Кръвни заболявания;
 • Силна медикаментозна алергия;
 • Психически заболявания;

Какви лекарства се пият след остеотомия?

След остеотомията се предписва прием на антибиотици с костно и мекотъканно разпределение. На пациента се назначава домашен покой и се назначават нестероидни противовъзпалителни и обезболяващи. Препоръчва се прием на витамини и богата храна, но тя трябва да е течно-кашава, а не груба.

Какво да очакваме след апикална остеотомия?

След всяка хирургична манипулация може да се очакват няколко промени от страна на организма. Може да се наблюдава чувствителност, лека болка, подуване, повишаване на температурата, зачервяване, кръвотечение и др.

Болка след апикална остеотомия?

След операцията по премахване на киста или гранулом може да има лека чувствителност. Тя обаче отминава доста бързо, ако манипулацията е направена правилно при подходящи условия. Ако има болка тя се дължи на съотвентана манипулации и травмата на тъканите. Болка бързо премива с употребата на болкоуспокояващи.

Подуване след остеотомия?

След апикална остеотомия може да има лек оток на меките тъкани. Подуването може да се появи след около 24 часа след провеждането й и е нормално да отшуми за няколко дни.

Кървене след апикална остеотомия?

След остеотомия не би следвало да има повишено кървене. Ако пациента е физически здрав не би следвало да има такъв тип усложнение. Кървене след процедура може да има при хора приемащи кръворазреждащи медикаменти-синтром, фраксипарин, аспирин, антикоагулант и др. За да се избегнат усложнения вашият зъболекар трябва да е много добре информиран за вашето здравословно състояние.

Възстановяване след апикална остеотомия?

Възстановяването от апикална остеотомия е бърз процес. Ако операцията е направена правилно от специалиста зъболекар или хирург, при спазване на всички условия по стерилност и безопасност възстановяването е бързо. Когато процедурата е направил както трябва шансът от рецидив на радикуларната киста или гранулом е много малък.

киста на горен централен резец

киста на горен централен резец

Възстановяването на функционалността на зъба и меките тъкани настъпва за период от няколко дни, а възстановяването на самата костана структура се осъществява за около 6 месеца. Ако е успешна манипулацият по остеотомия зъбът може да остена в устата на пациента години наред.

Чрез прилагането на този хирургичен подход, зъбът остава функционален и се избягва лечението с импланти. Зъби претърпели остеотомия може да бъдат протезирани с коронки, цирконеви коронки и дори да са мостоносители в зъбни мостове.

За възстановяването след този тип манипулация е необходимо и пациента да спазва определеният от лекуващият го зъболекар режим и да приема предписаните антибиотици и лекарства.

Апикална остеотомия цена?

Цената на процедурата по апикална остеотомия зависи от обема на самата манипулация и от това дали ще се поставя изкуствена кост или друг вид допълните материали. Когато се поставя изкуствена кост и мембрани цената на апикалната остеотомия е по-висока.

Всеки пациент трябва да знае, че цената на операцият по остеотомия е различна от цената на лечението на зъба. Това са две различни манипулации с различна себестойност.

В дентална клиника СМ-Дентал Консулт правите ли остеотомия?

В дентална клиника СМ-Дентал Консулт правим процедура апикална остеотомия. Ние разполагаме с екип от хирурзи специалисти, които извършват апикална остеотомия. В дентална клиника всяка една такава манипулация се извършва при стерилни условия в денталната ни операционна зала и всеки пациент се проследява до пълното му оздравяване.