0898 582 084

Порцеланови и керамични коронки

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 04/05/2022
Порцеланови и керамични коронки

порцеланови коронки

 

Какво са порцелановите коронки?

Порцелановите коронки са зъбни коронки изработени изцяло от керамика /порцелан/ без да съдържат в себе си никакви метали. Наричат се порцеланова коронка или без метални коронки, а също така може да се срещнат и под името изцяло керамични коронки. Те са коронките с едни от най-изявените естетични качества конструкции в съвременната дентална медицина.

Керамична коронка / порцеланова коронка

Керамична коронка / порцеланова коронка

Кога се използват порцеланови коронки?

Порцеланови коронки се използват когато са налице подходящи показания за тяхното прилагане. Те са оптималното решение, когато се търси висока естетика. Поради това те се прилагат най-често за реставрация на предни горни и долни зъби.

Порцеланът е по-крехък от циркония и металокерамиката, които също се използват за възстановявания. Поради този факт порцеланова коронка се поставя предимно във фронта, където силите на натоварване са по-ниски.

Порцелановата коронка или без металната коронка може да задоволи всички естетични изисквания чрез минимално инвазивна интервенция на самите зъби. Разбира се и за този тип коронки се налага изпиляване от твърдите зъбни тъкани.

Също така керамични коронки или циркониеви могат да се използват, когато например искаме да постигнем естетика, но зъбите не могат да бъдат възстановени чрез бондинг методите или методите на директна реставрация.

Те се използват и когато имаме зъби разрушени от кариеси или зъби, които са умъртвени и след това изградени, но са с променен цвят и нарушена естетика. Също така може да се използват при липсата на един или няколко зъба на усмивката. Тогава говорим за керамичен мост.

Преди и след лечение с порцеланови коронки

Преди и след лечение с порцеланови коронки

Предимства на порцелановите коронки?

  • Порцелановите коронки имат редица предимства спрямо металокерамиката.
  • Порцелановата коронка не съдържа метал.
  • Порцелановата коронка е направена от чист порцелан и е инертна което я прави биологично поносима и е подходяща при пациенти с алергия към метали.
  • Много висока естетика.
  • Стабилност на естетиката с времето. Порцелановите коронки не се преоцветяват с течение на времето. Също така не се преоцветяват от кафе, цигари, чай и вино.
  • Порцелановите коронки също така имат и относително добри механични качества, но по този показател отстъпват на металокерамичните корони и най-вече на циркония.

Какви са недостатъците на порцелановите коронки?

цена на порцеланова коронка

цена на порцеланова или керамична коронка

Порцелановите коронки нямат сериозни недостатъци. Основен недостатък на порцелановите коронки е високата им цена. Друг недостатък е малко по сложният протокол на циментирането им, но той не се различава, кой знае колко от протокола на залепване на циркония. По-ниските им механични качества спрямо другите два основни типа коронки също може да се отчете като недостатък, но това се компенсира от много високата естетика.

Съществуват ли противопоказания за поставяне на порцеланови коронки или фасети?

Единственото противопоказание за поставяне на такъв тип коронки са тежките ортодонтски аномалии в позициите на зъбите. Преди поставянето им зъбите трябва да са подредени в горе-долу приемливи зъбни редици. Чрез използването на порцеланови корони може да се коригират малки аномалии в позицията на зъбите но не и големи.

Разбира се преди поставянето на каквито и да са коронки било то порцеланови, металокерамични, циркониеви пародонтът на пациента трябва да бъде здрав. Ако съществува прогресиращо пародонтално заболяване поставянето на какъвто и да е тип конструкции ще доведе до неговото задълбочаване което е неприемливо.

Преди поставянето на коронките трябва да се преценят и взаимоотношенията със съседните зъби и най-вече с антагонистите. Не е добре да се слагат разнотипни видове коронки като например чиста керамика срещу чист цирконий / фул контур/. Това не се прави защото двата материала имат различен модул на еластичност и по-твърдият материал има опасност да счупи по-мекият.

Когато се изработват керамични конструкции било то единични зъби или мостови конструкции зъбите трябва да са изпилени правилно и да няма свръхнапрежения, както и свръх контакти. Това се прави с цел да не се случи пропукване или счупване.

керамични коронки в горен фронт

керамични коронки в горен фронт

Биологични качества на порцелана и керамичната коронка?

Както споменахме вече, порцелановите коронки са направени от керамика. Тя не взаимодейства с меките тъкани в устната кухина и поради това е изключително био поносима. От друга страна порцеланът е инертен и не взаимодейства с киселините в устната кухина. Също така не взаимодейства и с различните течности в устата.

Порцеланът е материал подобен на стъклото не се разтваря от оралните течности, както и няма взаимодействие със слюнка и храна. Той е Неразтворим и няма как да промени цвета си с течение на времето.

циркониеви коронки на задни дъвкателни зъби

циркониеви коронки на задни дъвкателни зъби

Биологичната поносимост на порцелана е много висока, защото не предизвиква алергии и дразнения. Около 10-15% от човешката популация има алергия към метали особено никел, който се е използвал до 90-те години на миналият век в състава на металокерамиката. Съвременната металокерамика няма никелови съставки и е корозионно устойчива.

Друг плюс на порцелановите коронки е че са много гладки и по тях много по-трудно се прикрепват микроорганизми отколкото по нормалните твърди зъбни тъкани. Още един биологичен плюс за порцеланът е че не абразира нормалните зъбни тъкани и не предизвиква изтриване на срещуположните зъби.

Какви са естетичните качества на порцелана?

Естетични качества на порцелана са на много високо ниво както вече се загатна. Красотата на порцелановата коронка и на циркония са без аналог в модерната дентална медицина. Може би в момента IPS- керамиката се доближава до тяхната естетика.

реставрация на цяла горна челюст с керамични коронки

реставрация на цяла горна челюст с керамични коронки

Основното предимство на порцелана е в това, че той е полупрозрачен и пропуска слънчевата светлина през себе си. По този начин се имитира естественият емайл на зъба, който има същото свойство. Когато светлина преминава през порцелана тя се пречупва под ъгъл на пречупване близък до ъгълът на пречупване на светлината на естествените твърди зъбни тъкани.

Друго много хубаво естетично качество е липсата на всякакви метали. Поради тази липса на метли светлината преминава през порцелан и през естествени тъкани. Металът при металокерамичните коронки е непропусклив за светлината и се създава впечатление за плътност, при което може да не изглежда достатъчно красиво.

Коронките от порцелан и порцелановите фасети могат съвършено да имитират естествените зъбни тъкани. Чрез използването не тези материали може да се копират естествените форми на зъба като: уникални особености във форма, цвят, структура на емайла, флуоресценция, опалесценция, прозрачност и д.р.

Съвременните зъботехнически лаборатории разполагат с най-новите керамични маси и бой и могат да направят всяка коронка да изглежда като нормален здрав и красив зъб.

Как се изработват порцелановите коронки?

Изработването на порцеланова, керамична коронка или порцеланова, керамична фасета има няколко клинични и няколко лабораторни етапа. За това пациентът трябва да посети денталната клиника два до три пъти. Времето на изработването им  е около седем дни.

Какви са клиничните етапи на изработване на порцелановите коронки?

Първият клиничен етап от направата на порцелановата коронка е да се уточнят точните изисквания на пациента нужната естетика и показанията за направата й. Ако пациента има желание може да се направи дигитален дизайн на усмивката за да може да види как би изглеждал след приключване на лечението без да е докосвано все още зъбчето или зъбчетата.

Следва да се изпили даденият зъб за порцеланова коронка като изпиляването трябва да бъде задължително прагово изпиляване. Последва взимане на силиконов отпечатък от изпиленото зъбче. Задължително се определя цвета на бъдещата коронка . След което готовият силиконов отпечатък отива в зъботехническата лаборатория.

Избор на цвят за порцеланова коронка

Избор на цвят за порцеланова коронка

Взимането на отпечатък може да бъде направено и дигитално чрез използването на интраорален скенер. Това е дигитален процес по вземане на отпечатък. При него специален лазер сканира цялата уста на пациента и изпраща файл към зъботехническата лаборатория.Там следва първият лабораторен етап.

Когато е готова порцелановата коронка или порцеланова фасета се връща в денталната клиника за проба на сурова керамика. Това е вторият клиничен етап. При него зъболекарят преценява междузъбните / апроксималните контакти /, оклузалните съотношения, формата и цвета на зъбите и куп други показатели. Ако всичко е наред коронката или фасетата се връща в зъботехническата лаборатория за окончателен етап по глазиране и оцветяване.

Последният клиничен етап е  залепване на порцелановата коронка. Това е сложен етап и изисква повишено внимание от лекарят по дентална медицина. Залепването се осъществява след изолиране на работното поле с кофердам. Самата корона се залепва със специални цименти за керамика или цирконий.

Как се прави порцеланова коронка в лабораторните етапи?

Порцелановите коронки може да се изработят ръчно или машинно.

Ръчно изработване.

При ръчното изработване на порцеланови коронки зъботехникът първо отлива или принтира модел на вече изпиленият зъб. Зъботехникът нанася на ръка послойно на няколко много тънки слоя специални порцеланови маси. Всеки слой има определена характеристика и се нанася изключително прецизно. По този начин се пресъздават индивидуалните характеристики на зъба.

След като са нанесени керамичните маси следва процес по печене на самата керамика. Това също е отговорен и многостъпков процес. Когато вече е изпечена керамиката зъботехникът под микроскоп преглежда готовата корона преди да я изпрати на зъболекаря в денталната клиника.

Последният лабораторен етап в зъботехническата лаборатория е глазирането на одобрената от зъболекаря и пациента готова коронка. В този етап ако има определени неща за коригиране се коригират, коронката се оцветява с боички и се глазира. Когато това е свършено короната може да бъде залепена в устата на пациента.

Машинно изработване на керамична коронка.

CAD/CAM и интраорален скенер за машинно изработване на порцеланова коронка

CAD/CAM и интраорален скенер за машинно изработване на порцеланова коронка

Компютърното или машинно изработване на порцеланови или циркониеви коронки се извършва от специални фрезовачни машини известни като CAD/CAM системи. От тук идва името на тези коронки, които се наричат фрезовани коронки. При този метод на направа от керамично блокче или циркониево се изразява готовата коронка.

Първоначално отлятият модел се сканира в лабораторията и се дигитализира освен ако не е взет дигитален отпечатък. Върху този дигитален файл се моделира компютърно от зъботехник виртуално бъдещата коронка. Когато моделажът е готов се задава на фрез системата да изреже от керамичното блокче самата коронка.

При този метод коронката е готова за много кратко време и може да се постави в устата на пациента веднага. Тъй като тези коронки се изрязват от монолитно блокче керамика те са с по-ниски естетични качества в сравнение с ръчно направени. Те са с изключителна здравина и се използват по-често за задни дъвкателни зъби. Съществуват методи при които и на тях може да се нанесе керамика и цветове в много тънки слоеве.

Порцеланови или циркониеви коронки?

Изборът между порцеланови или циркониеви коронки е много труден. Все пак говорим за двата най-добри материала в съвременната стоматология. Обикновено порцелановите коронки се използват за създаването на една красива и привлекателна усмивка. Те се използват за реставрации във фронта на горните и долните зъби където има по-малки сили на натоварване.

След металокерамика коронки подменени от единични порцеланови коронки

След металокерамика коронки подменени от единични порцеланови коронки

Циркониевите коронки от своя страна се използват при възстановяването на задни зъби в дъвкателната част на съзъбието. Особено що се касае за заместването на изваден зъб с изработване на мост, а не на поставяне на зъбен имплант се използва цирконий. Чистата керамика няма да може да издържи огромното натоварване при дъвчене и за това се препоръчва циркония.

Металокерамика или порцелан, кое е по-добро?

За прилагането на всяка една конструкция има показания и противопоказания. Както започва един учебник: „най-добрият тест за материалите е времето“, в изборът между употребата на металокерамика или порцелан това важи изключително много. Металокерамиката е по по-подходяща при използване за протезиране на дистални участъци т.е дъвкателни зъби.

Преди лечение стара металокерамика

Преди лечение стара металокерамика

Порцелановите коронки са по-подходящи за реставрации на усмивката. Те не дават синкаво преоцветяване на венеца и шийката на зъбите, което може да се наблюдава при употребата на металокерамика. Също така естетически този тип зъби изглеждат по-живи и по-красиви.

След подмяна на металокерамика с порцеланови коронки

След подмяна на металокерамика с порцеланови коронки

Издръжливи ли са порцелановите коронки?

Оказва се че порцелановите коронки са доста издръжливи във времето. Издръжливостта на една така коронка е около 8-10г, но практиката показва че при правилно поддържане на зъбите от страна на пациента това време значително се увеличава.

Ако вземем например IPS e.max керамиката, която е последният хит в използването на порцелан в стоматологията нейният модул на еластичност е 400Mpa което е доста здраво и отстъпва само на цирконият. Този тип коронки имат високи механични качества ако се спазват правилата за тяхното правене и са спазени показанията и противопоказанията.

Каква е цената на порцеланова / керамична коронка?

Цената на порцеланова коронка е по-висока от колкото на металокерамична корона. Това е един от недостатъците на този вид протезиране – високата му цена. Това обаче се компенсира от дълготрайността на този вид лечения и високата им естетика.

Как се поддържат керамичните корони и колко време седят в устата?

Керамичните коронки или мостове са много лесни за поддръжка. Ако се поддържат правилно и пациента спазва препоръките му от зъболекаря те могат да останат в устата с години. За да имат издръжливост пациента е необходимо да посещава редовно своят зъболекар и да се прави веднъж на шест месеца пълна професионална хигиена.

При нея ще се отстрани зъбният камък под и над венците. Ще се установи има ли зони на възпаление, наличие на гингивит или кариеси и ще се разбере как пациентът поддържа свойте керамични/порцеланови коронки.

Това ще намали рискът от настъпване на възпаления образуването на джобове, развитието на гингивит и пародонтоза или други възпалителни заболявания. Разбира се пациентите с възстановена, красива усмивка от порцеланови коронки трябва да внимават от захапване на свръх твърди неща като камъчета в ориз или черупки от ядки.