0898 582 084

Детски дентален / зъболекарски / кабинет /

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 22/04/2021

В дентална клиника СМ Дентал консулт имате ли детски зъболекарски кабинет?

Да, в денталната клиника разполагаме с детски зъболекарски кабинет. Ние сме от малкото дентални клиники разполагащи с подобен детски зъболекарски кабинет. Детският зъболекарски кабинет е специализиран за нуждите на децата и подрастващите.

детски зъболекарски кабинет

детски детнален кабинет

По какво се различава детски зъболекарски кабинет от обикновен зъболекарски кабинет?

Не всеки зъболекарски кабинет може да бъде детски. За да бъде обособен като детски зъболекарски кабинет той трябва да отговаря на няколко специфични изисквания. Например в нашата дентална клиника столовете в детския сектор са специално направени за деца.

Детският зъболекарски кабинет е специално оборудван с техника предназначена за лечение и диагностика на деца и тийнейджъри.

играчки в детския зъболекарски кабинет

Играчки в дентална клиника СМ Дентал консулт

Има обособен кът за играчки, с които децата да си играят и да се забавляват. В същото време чрез интерактивни игри и филми те бързо могат да привикнат в обстановката в детския дентален кабинет.

Какви специфики за намаляване на страха от зъболекар има в един детски зъболекарски кабинет?

За намаляване на страха от зъболекар в детския зъболекарски кабинет има няколко особености, които липсват в обикновен зъболекарски кабинет. Например за намаляване на стреса в детския дентален кабинет сме подбрали специална украса от супер герой и приказни такива.

Това оказва много благоприятно въздействие върху децата. Когато детето разбере, че любимия му анимационен герой ходи на зъболекар, защо и то самото да не го прави и да го е страх.

Друго нещо, освен украсата характерно за детския зъболекарски кабинет е и различните цветове в детския кабинет. Те са така предвидени, за да отговарят и на децата със специфични потребности.

За намаляване на стреса и страха от зъболекар сме предвидили точно подбрана музика и осветление. Също така много внимателно се следи за звуците и ароматите в детския дентален кабинет.

Друго важно предимство при работата с деца ни дават и новата съвременна и модерна техника, с която разполага денталната клиника. Много лесно се работи, когато детето гледа любимото си филмче на мултимедийни монитори инсталирани в детския зъболекарски кабинет.

профилактика в денталната клиника

Детска дентална медицана л оекйа.ка у.ркруа СМ Дентал консулт

Всеки един детски зъболекар в денталната клиника е специално облечен, за да не създава допълнителен стрес за младите ни пациенти. В дентална клиника СМ Дентал консулт няма да видите детски зъболекар облечен в страшна бяла престилка.

С каква техника разполага вашия детски дентален / зъболекарски / кабинет?

Техниката в цялата дентална клиника е чисто нова и изключително съвременна. Детският зъболекарски кабинет разполага с детски дентален юнит. Също така разполага с мултимедия и интра орални камери, за да може да се показва на децата и родителите къде има проблеми.

Детският зъболекарски кабинет разполага с модерна съвременна техника за диагностика и лечение на деца и подрастващи.

Също така разполагаме с модерни уреди за профилактика на детския кариес, усложненията му и оралните заболявания.

Колко е важна ролята на един добър детски зъболекар?

Ролята на добър детски зъболекар е изключително важна за доброто здраве на децата. Освен провеждане на правилно и качествено лечение, добрия детски зъболекар трябва да обръща основно внимание на профилактиката.

Орална хигиена в дентална клиника СМ Дентал консулт

орална хигиена и профилактика в детския зъболекарски кабинет

Как в детската дентална практика можете да повлияете на поведението на децата?

Повлияването на децата е доста трудна задача пред всеки зъболекар. За да повлияем децата в детския дентален кабинет всеки един от нашите специалисти е обучен да казва и показва какво и как трябва да прави детето, за да повлияе поведението му.

За повлияване на поведението на децата важна роля имат и родителите. Те могат да оказват доста голяма помощ на зъболекаря. Веднага даваме един прост пример за това:

Всеки един родител преди да заведе детето на зъболекар може да му пусне видео игра на таблет или телефон за зъболекар. Така детето много лесно се адаптира към определени шумове в денталната клиника.

Друг пример са разговорите между детето и самия зъболекар. Зъболекарят трябва да е спокоен и с лек, мек и нежен тон да обяснява на детето как ще си играят със зъбите, как ще ги броят и т.н.

Друг начин за повлияване на поведението в детския зъболекарски кабинет е чрез използването на аудио-визуалната техника.

През цялото време преди и по време на лечението децата и подрастващите може да гледат тематични филми подходящи за съответната възраст.

Само деца ли се лекуват във вашия детски зъболекарски кабинет?

Не, не се лекуват само деца в детския зъболекарски кабинет. В него могат да се лекуват деца, подрастващи, тийнейджъри, както и деца със специални потребности. Всеки човек под 18 г възраст може да бъде обслужен в новия дентален кабинет.

Какви услуги предлагате в детската дентална клиника?

В детския дентален кабинет предлагаме различни услуги. Предлагаме услуги от лечение на зъбен кариес, през лечение на пулпити и периодонтити на детски временни и постояни зъби. Предлагаме лечение на гингивити и пародонтити при деца и юноши.

Особено внимание обръщаме на хигиената и профилактика. Всеки един от специалистите работещи в денталната клиника може да обучи и покаже на всяко дете как да си мие зъбите.

В детския дентален кабинет се обръща и сериозно внимание на проблемите с лицево-челюстните изкривявания. Предлагаме различни видове ортодонтски услуги. Също така предлагаме и профилактични мероприятия с цел предотвратяване на изкривяванията на зъбите.

Къде се намира денталната клиника?

Денталната клиника и детския дентален кабинет се намират в град София, улица Златовръх номер 43. За контакти 0898582084, www.doctor.marinov@gmail.com.