0898 582 084

Как да изберем добър зъболекар в София

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 02/02/2015

Как да изберем добър зъболекар в София или някъде другаде?

Изборът на добър зъболекар в София (стоматолог) не е от най-лесните задачи. За да бъде даден зъболекар наистина добър е нужно да се спазват определени фактори. Когато пациент търси да намери своя зъболекар трябва да прецени много неща. Всеки завършил  лекар по дентална медицина (стоматология) е учил в даден медицински университет. В България Медицинските университет, имащи специалност дентална медицина (стоматология) са Медицински университет София, Медицински университет Пловдив и Медицински университет Варна. За да е добър един зъболекар не е задължително да е завършил медицински университет в страната. Той може да е завършил и в друга страна членка на Европейския съюз, но за да практикува в България трябва да е член на Български зъболекарски съюз (БЗС). Избурът на добър зъболекар в София можете да направите в дентална клиника СМ Дентал консулт.

Каква квалификация трябва да има един добър зъболекар в София и страната?

Един от факторите при избора на добър зъболекар в София или страната е професионалната квалификация. Освен, че всеки зъболекар е с научна степен магистър, той може да има завършена специализация и тясно да се е профилирал в дадена сфера на зъболечението. Много зъболекари имат дадена специалност, но тя не е задължителна, за да е добър даден зъболекар. Голяма част от зъболекарите посещават различни лекции, симпозиуми, семинари и курсове за след дипломна квалификация.  Чрез посещения на различни курсове се научават множество професионални тънкости, които не се застъпват през времето на следването в университетите. В стоматологията ежедневно излизат множество нововъведения. За да е в крачка с новите тенденции зъболекарят трябва да има широк мироглед и редовно да посещава лекции и курсове. Чрез редовните посещения на такива мероприятия се подържа високо професионално ниво, на което трябва да отговаря един добър зъболекар.

Какво отношение трябва да има един добър зъболекар?

Отношенията лекар/зъболекар – пациент са доста сложни. Един добър зъболекар в София, или където и да е трябва да има едно човешко и етично поведение към своите пациенти. Той трябва да създаде приятно обстановка, за да може да бъде проведено едно качествено и добро лечение. Никои не обича да ходи на зъболекар. Това е породено от множество фактори един, от които е вроденият ни първичен страх от зъболекарите. Той се поражда от множество фактори като например  неприятният опит преживян в миналото и изпитана болка при минали стоматологични лечения. Всеки пациент трябва да знае, че в съвременната стоматология болката е максимално редуцирана. Всеки добър зъболекар в София или страната трябва да може да предразположи пациента към даденото лечение. Когато пациента е спокоен лечението може да протече безпроблемно.

Как може зъболекар да мотивира даден пациент?

Мотивацията на пациента е сложен процес. Той започва със създаването на доверие между пациент и зъболекар. Доверието се изгражда бавно. Първоначално добрият зъболекар трябва бавно и внимателно да обясни на разбираем език какво е състоянието на пациента и как той може да помогне. Множество лекари и зъболекари използват сложни и трудни за разбиране от пациента термини. Трябва да се обясни с прости и разбираеми думи какво и как трябва да се направи, за да се спечели доверието. Много често е добре да се използват графични методи, чрез рисуване или показване на модели кавко се прави.

Хубаво е при възможност да се показват видео материали за информираност на пациентите. Когато даден зъболекар работи и с деца е малко по- трудно създаването на доверие. Това се поражда от факта, че децата изпитват малко по-голям страх, отколкото възрастните. Това също трябва да бъде повлияно от зъболекарая чрез обяснение. Когато пациента знае какво и как ще се прави той е спокоен и тогава лечението се провежда лесно.

Какви качества трябва да има добрият зъболекар?

Освен професионалната квалификация добрият зъболекар трябва да е мотивиран. Той трябва с лекота да обяснява на пациентите си за манипулациите, които прави. Трябва да предразполага пациентите си и да може да ги изслушва. Трябва да е честен и всеотдаен към работата си. Трябва да подобрява професионалната си квалификация и да е наясно с новите тенденции в модерната стоматология.

Добрият зъболекар трябва ли да има опит?

Да. За да се нарече един зъболекар добър той трябва да има опит и да може да общува с хората. Опитът натрупан през годините работа и множеството различни клинични случай разширяват познанията на всеки зъболекар.

Какво трябва да знаем при избора на зъболекарски кабинет и зъболекар?

Избора на добър зъболекар и хубав кабинет е труден. Всеки зъболекарски кабинет отговаря на редица изисквания наложени от министерство на здравеопазването. Почти всеки кабинет е с различно обурудване, което зависи от манипулациите, които се извършват в дадения кабинет. От особена важност при избора ни на зъболекар е индивидуалният подход на доктора към пациента.

Добрият зъболекар трябва да спазва редица изисквания за качеството на оказваната стоматологична помощ. Например трябва да се спазва абсолютна хигиена и чистота при работата. Всички инструменти трябва да са стерилни, както и да се ползват лични предпазни средства като маски, ръкавици, очила и шапки. Зъболекарят трябва да следи и да отговаря за качеството на извършената работа. Подбора на хубави и качествени материали е огромен фактор за провеждането на качественото стоматологично лечение. Доброто обслужване и работа на ниво е гаранция за здравето на зъбите на пациента. Колкото и да е труден изборът на стоматолог той се прави от пациента. Изборът на добър зъболекар в София и страната е индивидуален и личен за всеки пациент.