0898 582 084

Директни фасети – клиничен случай

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 14/04/2015

Клиничен случай на възстановяване на счупен преден зъб с помоща на директни фасети изработени от висококачествен фотополимер.

При настоящия клиничен случай е показано леченение на млад пациент с помоща на директни фасети. Пациента е млад мъж претарпял удър от метален предмет по предните зъби.

Съсътояние на пациента преди постъпване в дентална клиника СМ-Дентал Консулт:

Директни Фасети

Директни Фасети

Снемане на анамнеза:

На пациента бе снета подробна анамнеза за случилото се. Какъв вид травма бе възникнала, с каква сила от какъв предмед. Всичко бе описано в дентален амбулаторен лист. Последва преглед на пациента.

Преглед:

По снета анамнеза и обективни данни след прегледа се установи фрактура на горен десен първи зъб (зъб 11). Пациента съобщаваше за много лека болка в следствие на ударът. Наблюдаваше се коса фрактура засягаща инцизалният ръб и медиалната страна на зъб 11. Странично се забелязваше леко напукана емайлова структура. Имаше и лека травма на горната устна.

На пациента бяха направени фотографски снимки и взет силиконов отпечатък за изработването на гипсови модели за допълнителна информация. Беше направен индивидуален план на лечение. Обсъдихме възможните начини на лечение с директни фасети, с порцеланови фасети и с индиректни фасети. Пациента се съгласи на директните фотополимерни фасети с използване на бондинг метод.

Изработване на директи фасети / бондинг/

Първоначално се направи предварителен моделаж т.нар wax up, за да се покаже как може да се възстанови фрактурираният зъбен фрагмент. За щастие самата фрактура не беше усложнена и не бе предизвикала отваряне на пулпната камера и не се наложи да се провеждат мероприятия за запазване на виталитета на зъба-биологично лечение.

Направи се избор на цветове и нюанси на фотополимера за директни фасети. Използваха се няколко цветови гами фотополимер. Използвахме висококачествен фотополимер за максимално естетичен резултат.

Изолиране на работното поле за директи фасети.

Работата започна с изолирането на оперативното поле. То бе изолирано с помоща на кофердам и гингивална бариера за да се попречи на преминаване на течности към фрактурираният зъб.

Препариране.

След това засегнатия от пукнатини емайла внимателно беше препариран (отстранен). Бяха премахнати всички неправилни пукнати ръбове и засегнати структури. Премахна се засегнат емайл и дентин и се оформи кавите, структури и повърхности подходящи за прилагане на дентален бондинг за направата на директни фасети.

Обработка на емайл и дентин.

Последва ецване на засегнатите повърхности с 37% ортофосфорна киселина. Това се прави с цел да се получи химически чиста повърхност. Също така се постига и микро ретенция на самият фотополимер в кавитета на зъба. След това бонд техниката, при която внимателно се нанася високоякостен бонд (лепило адхезив) на засегнатите части на зъба.

Послойно нанасяне на полимер за директни  бондинг фасети.

И последва същинската част по изработването на директната фасета. Направи се трансфериране от предварителният модел в устата на пациента. Послоино се нанесоха няколко пласта висококачествен фотополимер. След всяко нанасяне фотополимера се изпича с лампа за предотвратяване на полимеризационното свиване.

 

След като фасетата беше готова с помоща на различни пилители и гумички се дооформиха ръбчетата. Фасетата беше завършена с полиране с гумички четчици и различни абразивни пасти, за да придобие блясък на естествен зъб. Бяха преценени всички фактори за функционалност и естетика. Чрез използването на послоините адхезивни бондиг методи създадохме една високоестетична директна фасета. Пациента се проследява във времето за запазване на дълготрина функция и естетика на директната фасета.

Вижте още:

Какво е порцеланова коронка?

Директни фасети след лечението

Директни фасети след лечението