0898 582 084

Директни фасети – клиничен случай

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 14/04/2015

Клиничен случай на възстановяване на счупен преден зъб с помоща на директни фасети изработени от висококачествен фотополимер.

Директни Фасети

Директни Фасети

При настоящия клиничен случай е показано леченение на млад пациент с помоща на директни фасети. Пациента е млад мъж претарпял удър от метален предмет по предните зъби. По снета анамнеза и обективни данни след прегледа се установи фрактура на горен десен първи зъб (зъб 11). Пациента съобщаваше за много лека болка в следствие на ударът. Наблюдаваше се коса фрактура засягаща инцизалният ръб и медиалната страна на зъб 11. Странично се забелязваше леко напукана емайлова структура. Имаше и лека травма на горната устна.

На пациента бяха направени фотографски снимки и взет силиконов отпечатък за изработването на гипсови модели за допълнителна информация. Беше направен индивидуален план на лечение. Обсъдихме възможните начини на лечение с директни фасети, с порцеланови фасети и с индиректни фасети. Пациента се съгласина директните фотополимерни фасети с използване на бондинг метод.

Първоначално се направи предварителен моделаж, за да се покаже как може да се възстанови фрактурираният зъбен фрагмент. Направи се избор на цветове и нюанси и работата започна с изолирането на оперативното поле. След това засегнатия от пукнатини емайла внимателно беше препариран (отстранен). Последва ецване на засегнатите повърхности с 37% ортофосфорна киселина. След това бонд техниката, при която внимателно се нанася високоякостен бонд (лепило адхезив) на засегнатите части на зъба. И последва същинската част по изработването на директната фасета. Послоино се нанесоха няколко пласта висококачествен фотополимер. След всяко нанасяне фотополимера се изпича с лампа за предотвратяване на полимеризационното свиване. След като фасетата беше готова с помоща на различни пилители и гумички се дооформиха ръбчетата. Фасетата беше завършена с полиране с гумички четчици и различни абразивни пасти, за да придобие блясък на естествен зъб. Бяха преценени всички фактори за функционалност и естетика. Чрез използването на послоините адхезивни бондиг методи създадохме една високоестетична директна фасета. Пациента се проследява във времето за запазване на дълготрина функция и естетика на директната фасета.

Вижте още:

Какво е порцеланова коронка?

Директни фасети след лечението

Директни фасети след лечението