0898 582 084

Избелване на зъбите

Избелване на зъби – мода?

Избелването на зъбите се е наблюдавало от много векове. В миналото са се използвали различни избелващи агенти, докато в наши дни използваме съвременни, доказани от науката средства. Както преди така и сега зъбите и усмивката са имали социално значение. Избелването на зъбите навлезе като мода след 60-те години на миналият век. В съвременният свят белотата и хубостта на усмивката са издигнати в култ, защото хубавите прави и бели зъби са показател за добро здраве и красота.

Избелване на зъбите

Избелване на зъбите

Какво се прави за избелване на зъби?

Избелването е козметична процедура, целяща подобряване или модифициране на цвета на естествените зъби. То се осъществява с помощта на различни химични вещества, наречени избелващи агенти. Такива са водородният пероксид и натриевият перборат. Те биват под различна форма най-често гелообразна и в различни концентрации. Когато тези избелващи агенти се нанесът по зъбните повърхности, те  взаимодействат с преоцветяващите молекули. Чрез този химичен процес се постига модифициране в цвета на зъбите. За да се осъществи  и ускори този процес на взаимодействие е необходимо наличието на катализатори, най-често светлинни. Избелването може да бъде в стоматологичен кабинет- офис избелване или в домашни условия чрез употребата на различни шини. Когато избелването се прави в домашни условия е необходимо да се следи също от стоматолог. При домашното избелване за да е направено правилно е нужно първоначално вземането на един добър отпечатък в стоматологичният кабинет. След това от този отпечатък се изработват индивидуални шини за съответният пациент. Избира се съответен избелващ агент подходящ за пациента. На пациента се обяснява как да избели зъбите си и по колко време на ден да седи с тези шини. Обикновено шините се носят в неактивната част от денонощието докато спим.

Какъв е процеса за избелване на зъби?

При кабинетното избелване (офис избелването) първоначално се премахва натрупаният зъбен камък, отлагания и плака. Зъбите много хубаво се почистват и полират. Ако има гингивални и парадонтални заболявания те трябва да се третират по протокол. Преценява се наличието на променени на цвят девитализирани (умъртвени) зъби,  във видимите части на съзъбието.След като всично е преценено се прибягва към избора на избелващата система. Венците и лигавиците хубаво се изолират с помоща на кофердам. Венците могат да бъдат изолирани и със специален течен фотополимер. Това се прави с цел избелващите химични вещества да не попаднат върху лигавици, защото могат да ги изгорят.След като всичко е добре изолирано, по зъбите се поставя избелващият агент и се катализира по химичен или светлинен начин. Процедурата по офис избелване е с продължителност от 1-2 часа. Това зависи от  желанието за постигане на определен цвят. На края на избелването зъбните тъкани се третират с десензитиращ гел, с който се цели намаляване на чувствителността на зъбите след проведената манипулация. Пациентите се инструктират за провеждане на правилна орална хигиена. Изписва се флуорна паста за зъби за протектиране на емайловата повърхност. При някои пациенти се налага и приложението на нощно избелване в домашни условия с много ниска концентрация на избелващ агент за стабилизиране на постигнатият цвят. Двата вида избелвания – домашното и офис избелването са методи на външно избелване. При тях избелващото вещество се поставя по повърхността на зъбите. Съществува и вътрешно избелване, при което  веществата се поставят във вътрешността на зъба.

Повече за вътрешното избелване на зъби

Този тип избелване се прави на умъртвени зъби. С течение на времето те могат да променят есетественият си цвят. При такива зъби, когато в миналото са правени лечения и зъбите са умъртвени от отделяни радикали от каналопълнежните пасти, зъбите се преоцветяват. Преди да се прибегне към едно такова избелване се прави рентгенография на желаниа зъб. Ако няма проблеми и зъбът не трябва да се прелекува и са налице индикации за едно вътрешно избелване се прибягва към него. Първоначално наличната пломба се премахва от съответния зъб. Премахва се и подложката и част от  кореновата заплънка. Всичко се дезинфекцира и се поставя нова подложка от гласйономерен цимент. Върху нея се поставя тупфер или гелообразен избелващ агент с висока концентрация. Зъбът се затваря с гласйономерен цимент. Този тип избелване е бавно, защото избелващите вещества по-трудно достигат до съответните преоцветявания. Често се налагат няколко подмени на агентите в зъба за постигане на максимален ефект.