0898 582 084
Featured Image

Реставрация чрез фасети и циркониеви корони

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 18/05/2021
Реставрация на усмивката на пациет посредствум използване на фасети и циркониеви коронки. Представяме ви един клиничен случай от дентална клиника СМ Дентал консулт на реставрация на усмивката на млад пациент с помощта на циркониеви коронки и керамични фасети.   Как започна лечението на пациента в денталната клиника? Първоначално пациента бе пр
Read More
Featured Image

Клиничен случай – порцеланови фасети и дизайн на усмивката

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 16/03/2021
Цялостно възстановяване чрез използване на керамични фасети и дизайн  на усмивката. Чрез настоящият клиничен случай ще ви представим работата по възстановяване на усмивката в дентална клиника СМ Дентал консулт . Клиничен случай на цялостна рехабилитация на усмивката с използване на порцеланови фасети (керамични фасети) и предварителен дизайн на усм
Read More
Featured Image

Директни фасети- клиничен случай на възстановяване на счупен преден зъб с помоща на директни фасети изработени от висококачествен фотополимер

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 14/04/2015
  При настоящия клиничен случай е показано леченение на млад пациент с помоща на директни фасети. Пациента е млад мъж претарпял удър от метален предмет по предните зъби. По снета анамнеза и обективни данни след прегледа се установи фрактура на горен десен първи зъб (зъб 11). Пациента съобщаваше за много лека болка в следствие на […]
Read More
Featured Image

Реставрация на горни фронтални зъби с директни фасети или „Бондинг”

 • Posted by admin403VELIK
 • On 21/11/2013
Преди започване на лечението пациентката беше консултирана от нас. Беше обяснен целият план на лечение. Пациентката не харесваше външният вид на горните си предни зъби. От прегледа се установи  наличие на стари обтурации от композиционен материал, които бяха преоцветени. Зъбите бяха ротирани и несиметрично прораснали. На първият фронтален резец в д
Read More
Featured Image

Лечение на кариес с високоестетичен фотокомпозит – клиничен случай

 • Posted by admin403VELIK
 • On 13/11/2013
При настояшият клиничен случай се наблюдава развитие на кариозно заболяване на шести долен ляв първи кътник с пореден номер 36. Пациента е млад човек на възраст 30 години. Оплакванията са от болкова симптоматика при консумирането на студени и сладки храни. При обективният преглед се установи наличие на две кариозни лезии от медиално и дистално на с
Read More
Featured Image

Клиничен случай на металокерамични корони

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 18/09/2013
Възстановително лечение на горен фронтален и дистален участък с металокерамични конструкции на човек на средна възраст. След проведеното терапевтично лечение на зъбната редица на горната челюст се прибегна към изпиляването и подготовката на зъбите за ортопедично лечение посредствoм металокерамична конструкция. Беше проведено и пародонтално насочено
Read More

Регенеративна терапия на костен дефект във фронталният участък.

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 27/03/2013
Извършване на операция чрез консервативно отпрепариране на ламбо, във фронталният сегмент. След рефлектиране на ламбото се наблюдава голям вертикален дефект между зъби 11 и 21. В апикалната част на костният дефект се наблюдава грануломатозна тъкан. След премахването на гранулационната тъкан внимателно се почиства дефекта и се промива с воден разтво
Read More
Featured Image

Лечение на Кариес

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 08/02/2013
Лечение на кариес и пломбиране с високоестетичен фотополимер. Преди лечението След лечението
Read More
Featured Image

Остър гноен пулпит на зъб 14 (pulpitis acuta purulenta dents 14).

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 08/02/2013
Клиничен случаи на остър гноен пулпит на зъб 24 (pulpitis acuta purulenta dents 24). Пациентката доиде по спешност в денталната ни практика с неспиращи остри нощни болки в областа на горните леви предкътници. Тя беше изплашена и притеснена, защото болката не се повлиявала от аналгетици. След проведеният от нас обстоен преглед установихме че болката
Read More
Featured Image

Бондинг – възстановяване на горен фронт чрез послойна техника и високоестетичен фотополимер

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 01/02/2013
Зъб 21 (Ляв горен резец) е здрава металокерамична корона. Зъб 11 (Десен горен резец) е с нарушена цялост на стари и неестетични пломби. Зъб 22 (Ляв горен втори резец) е с нарушена цялост на стара и неестетична пломба. Всички зъби са с нарушени контакти и са изкривени в различни посоки. Приложено е бондинг възстановяване с […]
Read More