0898 582 084

Лечение на кариес

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 01/12/2013

Какво е кариес и какво е лечение на кариес?

Кариесът е едно от най-разпространените заболявания в целият свят. То засяга всички страни по света независимо от тяхното развитие и местоположение. Също така кариесът засяга, както децата така и възрастните хора.

Лечение на кариес е отговорност на зъболекарите по целият свят. Лечението на кариеса е многостъпков процес, чрез който се цели правилното възстановяване на функцията на засегнатият зъб или зъби. Кариес е бавно протичащо заболяване и често протича без симптоми. Основният наблюдаван симптом при заболелите от кариес е  болката. Тя се усеща когато кариеса е достигнал до емайло-дентиновата граница и токсините от микроорганизмите започнат да навлизат в дентина на зъба.

Лекува ли се кариесът?

Преди лечение на кариес

Преди лечение на кариес

След лечение на кариес

След лечение на кариес

Лечението на кариес е обект на терапевтичната стоматология. То се състои от три основни етапа на лечение: отстраняване на засегнатите тъкани и изработването на кавитет ( preparacio cavy dentis), медикаментозна обработка на дентиновата рана (medication cavy dentis) и пломбиране на зъба obturatio cavy dentis). През всеки един от тези етапи, зъболекарят трябва да е максимално отговорен и да обяснява на пациента за извършваните процедури.

Как се провежда лечение на кариес?

Лечението на кариеса започва първоначално с обезболяването на пациента, ако е налице болкова симптоматика. Болка се усеща при наличието на среден и дълбок кариес, когато е засегнат дентина на зъба. При малък кариес, когато е засегнат само емайла болка се наблюдава рядко. Болка може да се усеща при всеки вид кариес, когато пациентите са по-млади с широки пулпни камери и когато хората страдат от зъбна свръхчувствителност.

При наличие на болка зъболекарят е необходимо да постави съответната местна упойка за максимален комфорт на пациента а и за негово собствено спокойствие при работа. След като пациента е добре обезболен се изолира кариозният зъб с помощта на платно, наречено кофердам. Ако зъбчето не е изолирано с кофердам то може да се изолира и с лигнинова ролка. След изолацията се прибягва към почистването на зъба от кариозната маса.

Това се осъществява с помощта на турбини  с висока скорост в емайла на зъба. Когато се премахва кариес от дентина се използват бавно оборотни наконечници, при които се използват стоманени борчета. След правилно премахване на кариеса в следващият етап от лечението се започва с медикаментозното лечение на зъба. При наличието на дълбок кариес, когато има съмнение за запазване на виталитета на зъба се прибягва към биологично лечение.

През този етап от лечението на кариеса се поставя лекарство в изработената кухина. Пациента може да бъде викнат на следващо посещение при необходимост за поставяне на пломбата. Ако не е необходимо следващо посещение се поставя подложка. Целта на подложката е да се изолира пулпата на зъба от пломбата.

Подложките могат да бъдат изработени от различни видове цименти- фосфат цименти, карбоксилатни цименти, еба цименти, гласйономерни цименти, калциевохидроксидни цименти и др. Това зависи от дълбочината на кариеса, от симптоматиката и от преценката на зъболекаря. След като подложката бъде изработена по необходимите стандарти се прибягва към поставянето на съответната пломба.

Какви видове пломби съществуват?

Пломбите на зъбите са последните етапи от лечението на кариеса. Избора на материал, от който могат да бъдат направени пломбите зависи от това къде се намира кариеса в съзъбието, от желанието на пациента и от преценката на зъболекаря. Пломбите могат да се изработят от амалгама, химиополимер, гласйономер, фотополимер, лабораторно изработени пломби. Последните могат да са направени от метал, злато, фотополимер, керамика. Те се изработват от зъботехник в зъботехническа лаборатория и се наричат инлей. Тяхната изработка и поставяне в зъбите се извършва в няколко етапа и е по-трудоемка за зъболекаря.

Ето и основните типове пломби, предлагани в стоматологичните практики:

  1. Пломби от фотополимер;
  2. Пломби от амалгама;
  3. Пломби от химиополимер;
  4. Пломби от гласйономер;
  5. Лабораторно изработени пломби – инлей.