0898 582 084

Какво се прави преди поставяне на фасети?

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 29/09/2016
Порцеланови фасети

Порцеланови фасети

Първо посещение преди поставяне на фасети

През този преглед зъболекаря ( стоматолога) разяснява на пациента показанията и противопоказанията за използване на порцеланови фасети. Зъболекарят трябва да знае какво изисква пациента. Неговите мотиви за лечението с фасети и очакванията му  след проведенето  лечение. След като бъде уточнен зъбният статус на пациента той бива записан в съответният дентален картон. На пациента се предоставя информирано съгласие в което много точно е описано  както как и кога ще бъде извършено. Уточнява се разбира се предварително и финансовите аспекти на даденото лечение. След като бъдат уточнени тези подробности се прибягва към снемане на отпечатъци. Първоначално се взима предварителен отпечатък от захапката на пациента. Чрез нея се виждат първоначалните размери и форми на зъбите преди предприемането на изпиляване за фасети. Чрез тези диагностични отпечатъци се извършва анализ на оклузията (контактите)  между зъбите. Отчитат се контактите в задният (дистален) сегмент на челюстите и в предният ( фронтален)  участък. Също така се гледат междузъбните контакти между съседните зъби от зъбната редица. Отчита се състоянието на зъбите-размери, форма, цвят, плътност на зъбните структури. Отчита се възраста на пациента, неговия пол, цвят на кожата, цвят на склерата на окото, цвят на очите, размерите на лицето. Също така се гледа формата на челюстта, изпъкналостта на скулите, големината на носа. Оразмерява се лицето, като се гледа ширината на усмивката, лабиалните гънки, контурите на устните, увисването на горна или долна устна. Правят се серия от снимки с висока резолюция на усмивката на пациента в различни пози. Снима се централно и в профил като се оразмеряват лицевите етажи. Чрез снимките се вижда предварителния вид и цвят на зъбите. Те служат много добре на зъботехниците за ориентир какво е било преди започване на лечението с фасети.

Създаване на дизайн на усмивката

Това е един важен предклиничен етап от цялото лечение. В този етап се изработва дигитален дизайн на усмивката на пациента и той може да придобие известна представа за своя външен вид след протезирането с фасетите. Зъболекаря и зъботехника с помоща на специален софтуеър изработват предварителен модел, по който може да се работи. На базата на предварително събраните данни се прави оптимална усмивка според изискванията на пациента и анатомичните му дадености.

Създаване на восъчен моделаж.

Восъчния моделаж е един препоръчителен етап преди изпиляването на зъбите за фасети. Той се прави от зъботехника в зъботехническата лаборатория. Чрез този восъчен моделаж се насочва зъболекаря в своята работа с пациента. Също така пациента може да види какъв прибризителен вид биха  имали вече готовите фасети. Моделажът се прави върху модели, които са включени в артикулатор, на който са нанесени предварителните стойности, които са снети от пациента. Това гарантира един успех при изработването на фасетите.

Изработване на временни фасети.

Временните фасети се изработват от зъботехник и служат за протекция на зъбните тъкани след изпиляването на зъбите. От друга страна времениите фасети позволяват на пациента да може да се усмихва без притеснение от вече изпилените зъби. Една особеност е че времениите фасети пречат на венците да прорастват преди циментирането на постоянните фасети. Времените фасети се залепват за зъбите с помоща на временни цименти.

Следващ най-важен етап е изпиляването на зъбите за фасети.

Това е можеби е най-важният етап от планирането и изработването на зъбните  фасети. Това е второ или трето посещение на пациента в зъболекарският кабинет. При това посещение се изпилява емайла на зъба/зъбите за да се осигури площ за поставяне на естетичния материал-керамика ( порцелани), фотополимер. Изпиляването на зъбите за фасети е сложен и трудоемък процес, за това ще бъде описан в друга статия. След като зъбите са изпилени те се подготвят за взимане на отпечатък. Взимането на отпечатък се извършва с висококачествен силикон. След като се вземат отпечатъци от вече изпилените зъби за фасети, се ажустират и циментират времените зъби.  В този етап пациента  одобрябва цвета на зъбите за да могат да бъдат изработени фасетите по неговите изисквания. След вземане на отпечатъците следват няколко лабораторни етапа.

Последен клиничен етап е залепването на фасетите.

Залепването на фасетите се извършва от стоматолога в последния клиничен етап. Преди циментирането фасетите те се ажустират към подлежащите зъби. Следи се как контактуват с зъбите антагонисти и как контактуват помежду си. Ако пациента удобри вида, формата и цвета на фасетите те се циментират със специални лепила. Циментирането е доста важен и отговорен етап от направата на фасетите и за това ще бъде разгледан в отделна статия.

Вижте още:

Какво е порцеланова коронка?