0898 582 084

Цени и услуги на НЗОК за зъболекар

  • Posted by Д-р Стоян Маринов
  • On 29/11/2016

Зъболекар работещ с НЗОК (Национална здравна каса) какво е това?

Множество пациенти задават въпроса: какво покрива Здравната каса като цена за зъболекар? Чрез настоящата статия ние, като зъболекари работещи с Националната здравно осигурителна каса ( НЗОК) ще разясним какво се покрива от нея при ходенето на зъболекар. Първо трябва да уточним, че не всеки зъболекар работи със здравната каса. Това трябва да се знае от пациентите. Със здравана каса работят кабинети или дентални клиники и зъболекари  имащи договорни отношения с касата, посредством сключен договор.Този договр се преподписва всяка календарна година. Това е т.нар Национален рамков договор.

Той се подписва от една страна от НЗОК а от друга, с Български зъболекарски съюз (БЗС). Трябва да отбележим, че само редовни членове на БЗС, които са лигитимни зъболекари имат правото да сключват договор с НЗОК. Това е една от гаранциите за качеството на предлаганите зъболекарскки  услуги. Националната здравно осигурителна каса от своя страна след като има одобрен и подписан рамков договор подисва договорни отношения със зъболекарите, покрили определени изискавания. Когато е налице този договор, съответния зъболекар има право да работи с НЗОК.

Какво покрива здравната каса за зъболекар като цена?

Здравната каса покрива (заплаща) един доста оскъден пакет от услуги за една календарна година на даден пациент. Преди да се опише какво се покрива от здравна каса трябва задължително да обясним, че настоящите цени са определени от здравната каса, а не от стоматолога или зъболекаря, който посещавате. Услугите, които може да се ползват по здравна каса за 2016г бяха същите, каквито и през 2015г до месец Септември 2016г. До месец Август 2016г Националната здравно осигурителна каса заплащаше две манипулации за възрастни пациенти над 18г. С решение на Министерски съвет от Септември 2016г здравната каса заплаща трета манипулация за пациентите над 18г.

Ето и какво заплаща (какво покрива) Здравната каса при посещение на зъболекар:

Съществуват два вида пакети за лица до 18 годишна възраст и за лица над 18 годишна възраст. Тези пакети ще ги опишем по отделно за да може да се добие ясна представа какво се заплаща от касата.

Какво плаща касата за лица до 18 годишна възраст при посещение на зъболекар:

Един обстоен преглед и снемане на зъбен статус за една календарна година.

4 манипулации, които могат да бъдат следните: лечение на  кариес, лечение на детски временен зъб, лечение на детски постоянен зъб, изваждане на детски постоянен или временен зъб при детски зъболекар.

Цените, заплащани от касата формирани и описани в национален рамков договор за 2016 г са:

Цена за обстоен преглед на лица до 18г, заплащан от НЗОК е 6,44лв

Цена за обтурация (пломба) от амалгама или химиополимер 32,40лв

Цена за изваждане на времен зъб ( екстракция на временен зъб ) с упойка (анестезия) 13.00лв

Цена за изваждане на постоянен детски зъб (екстракция на детски постоянен зъб) с упойка (анестезия) 32,00лв.

Цена за лечение на пулпит или периодонтит на детски временен зъб ( млечен зъб) 21,92 лв, като пациента доплаща 4,70лв.

Цена за лечение на пулпит или периодонтит на детски постоянен зъб 68,93лв като пациента доплаща 12,30лв.

За да е по нагледно в следващата таблица ясно е показано какво се заплаща от здравната каса за зъболекар и какво доплаща пациента.

Цени на предлаганите стоматологични услуги по НЗОК за деца

Манипулация Какво заплаща НЗОК Какво заплаща пациента Код на манипулацията
Обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист 6,44лв Разликата до ценоразписа на кабинета 101
Обтурация с амалгама или химичен композит (в това се изразява лечението на кариес) 32,40лв Разликата до ценоразписа на кабинета 301
Екстракция (изваждане) на временен зъб включително анестезията (упойка) 13,00лв Разликата до ценоразписа на кабинета 508
Екстракция (изваждане) на детски постоянен зъб включително анестезията (упойка) 32,40 Разликата до ценоразписа на кабинета 509
Лечение на пулпит или периодонтит на временен детски зъб 21,92лв Разликата до ценоразписа на кабинета 332
Лечение на пулпит или периодонтит на детски постоянен зъб 68,93 Разликата до ценоразписа на кабинета 333

 

Всеки пациент до 18 годишна възраст може да ползва 4 манипулации за една календарна година. Когато се лекуват съответно пулпити или периодонтити може да се използват две манипулации-една за лечението и една за поставянето на обтурацията (пломбата).

Какво плаща Здравната каса за възрастните пациенти над 18г:

Един преглед на година, заплащан от Здравната каса на стойност 6,44лв като пациента заплаща такса от 2,40лв.

Три  манипулации на година, които могат да бъдат лечение на кариес или изваждане на постоянен зъб с анестезия ( упойка ).

Цените заплащани от Здравната каса са:

Цена на обтурация (пломба) на постоянен зъб от амалгама или химиополимер на стойност 28,40лв като пациента доплаща 4,00лв.

Цена за изваждане на зъб ( екстракция) с упойка ( анестезия) заплащана от Здравната каса на стойност  28,40лв, като пациента доплаща 4,00лв.

За по голяма яснота на пациентите също ще представим манипулациите под форма на таблица:

Манипулация Какво заплаща НЗОК Какво заплаща пациента Код на манипулацията
Обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист 6,44лв Разликата до ценоразписа на кабинета 101
Обтурация с амалгама или химиополимер (лечение на кариес) 28,40лв Разликата до ценоразписа на кабинета 301
Екстракция (вадене) на зъб,  включително анестезията (упойката) 28,40лв Разликата до ценоразписа на кабинета 509

 

Всеки здравно осигурен възрастен пациент може да ползва три  манипулации за една календарна година.

Обема на манипулациите за възрастен пациента са един преглед и три манипулации. Пациентите могат да ползват следните комбинации от лечения, заплащани от Националната здравно осигурителна каса:

Преглед и лечение на три  кариеса. Преглед и лечение на един кариес и вадене на един или два зъба. Преглед и вадене на три зъба. Преглед и лечение на два кариеса и вадене на един зъб. Каква комбинация може да се използва от пациентите е индивидуална за всеки пациент и зъболекар според нуждите на здравно осигурения.

Какви материали заплаща здравната каса за направата на пломбите?

Материалите, заплащани от Здравната каса за изработването на обтурации (пломби)  са живачна амалгама или химиополимер. Това не са съвременни материали, но са приети от здравните власти. Те са по-ниско качествени в сравнение с модерните фотополимери. Всеки пациент има право да избере по-добър и качествен  материал за пломбите, които иска да му бъдат направени, като за целта се доплаща разликата в цените. Всеки дентален (зъболекарски) кабинет формира цените индивидуално. Цените определени от Националната здравна каса са фиксирани за всички зъболекари, имащи сключен договор с Касата.

Какво е необходимо за да се възползваме от стоматологичните манипулации заплащани от Националната здравно осигурителна каса?

Първо трябва да сме български граждани.

Трябва да имаме платени здравни осигуровки и да не сте с отнети или прекъснати здравно осигурителни права.

Да изберете съответен стоматолог/зъболекар, който работи със здравна каса, т.е има сключен договор за съответната календарна година година.

Когато посещавате дадения зъболекар трябва да носите със себе си здравна книжка.

Разбира се не трябва да сте изразходвали полагащите се манипулации за съответната календарна година.

Има ли трета манипулация (трета пломба) заплащана от НЗОК за 2016г?

От месец Септемви НЗОК официално заплаща трета манипулация за пациентите над 18г. Тя може да е  поставяне на пломба от амалагама или химио полимер или изваждане на зъб. Цените за тази манипулация са одобрени и отпуснати в бджета на НЗОК за 2016г, като за целта Министрески съвет е предвидил съответните средства, за всички здравно осиурени лица.

Доктор Маринов е зъболекар работещ с НЗОК (Национална здравно осигурителна каса). Ако някой пациент иска да се възползва от здравните си осигуровки може да посети денталната практика. За да се свърже с нас може да се обади на 0898582084 или да използва формата за контакти на сайта: www.zubold.ggwshop.com.