0898 582 084

Зъбни протези

 • Posted by Д-р Стоян Маринов
 • On 29/11/2016

Какво представляват зъбните протези?

Зъбните протези са ортопедични приспособления, изработвани от зъболекар и зъботехници. Те целят да  заместват  вече изгубените естествени зъби. Когато дадени зъби са извадени в следствие на някакви заболявания като перодонтити, грануломи, пулпити, пародонтоза и друго, се създават различни участъци от нашата челюст, които биват обеззъбении. Когато тези обеззъбени участъци не могат да се възстановят чрез използването намостове, корони и импланти, трябва да бъдат изработени зъбни протези. Зъбните протези биват различни видове и зависят от това колко и какви зъби ще заместват.

Протезите също така са известни и с наименованието ченета. Обикновенно почти всички видове зъбни протези са снемаеми конструкции и принадлежат към клас снемаеми зъбни конструкции. Те са малко по-неудобни от неснемаемите мостове, корони и импланти. Има и протези, който се поставят върху зъбни импланти, които могат да са неснемаеми.

Какви видове протези има?

Протезите са снемаеми конструкции, които могат да бъдат частични, когато липсват само определен малък брои зъби или тотални когато липсват всички зъби от дадената челюст (горна или долна). Протезите могат да бъдат класифицирани по множество фактори. Те биват микропротези, частични протези, тотални протези. Най-често протезите се разделят на тотални протези и частични протези. Класификацията може да бъде разгледана в следният ред:

Според  липсата на зъби протезите се делят на:

Частична и тотална зъбни протези

Частична и тотална зъбни протези

 • Тотални протези.

 • Частични протези.

 • Микро протези.

Според материала, от който се изработват протезите се делят на:

 • Пластмасови (плакови) обикновенни протези.
 • Пластмасови от хипоалергична пластмаса.
 • Моделно ляти протези (имат метален скелет).
 • Валпласт протези (силиконови протези) изработвани от мека пластмаса.
 • Термосенс протези.

Според начина на предаване на дъвкателното налягане( това се отнася най-вече за частичните протези ), те

Микро протеза

Микро протеза

се делят на:

 • Физиологично предаване на дъвкателното налягане.
 • Парафизиологично предаване на дъвкателното налягане.
 • Патофизиологично предаване на дъвкателното налягане.
 • Смесен тип.

Според начина на задържане на протезите те се делят на:

Става за протеза

Става за протеза

Ставна зъбна микро протеза

Ставна микро протеза

 • Без опорно задръжни средства (тотални зъбни протези-цели зъбни протези).
 • Чрез телени куки-частични зъбни протези.
 • Чрез пластмасови еластични куки-частични протези.
 • Чрез куки по Ней.
 • Чрез пелоти.
 • Чрез стави.
 • Чрез копчета.
 • Чрез траверси.
 • Чрез телескоп коронки.
 • Моделно ляти куки.
 • Назъбни.
 • Чрез фрез техника.
 • Протези, държащи се от имланти.

Според начина на изработване и времето за престой в устата:

 • Имедиатни (протези, които се създават веднага след екстракцията /изваждането/  на зъби или преди тях ).
 • Постоянни зъбни протези.
Траверсна зъбна протеза

Траверсна зъбна протеза

Траверса за зъбна протеза

Траверса за зъбна протеза

Каква е разлиаката между частичните и тоталните протези?

Разликата между тотални и частични протези е в броя на липсващите зъби. Частични протези са протезите, при които липсват няколко зъба. Например ако липсват 4 5 зъба се прави частична протеза. При тоталните протези липсват всички зъби от устата на пациента. Каква протеза ще се изработва зависи от много фактори. Както показания така има и противопоказания за изаботването им.

От какво зависи изработването на зъбните протези?

Както вече беше споменато, изработването на зъбните протези зависи от множество фактори и особености.  Най-важното е вида на обеззъбяването. От това колко зъба липсват в устата на пациента зависи каква протеза ще се направи. Протезирането с подвижни конструкции (протези) зависи и от изискванията на пациента. Изработването зависи от наличието на зъби при избор на частични протези. От типа на пародонта на запазените зъби зависи какви биха били задръжните елементи на частичните протези.

При тотално обеззъбяване когато трябва да се правят тотални протези е важно податливостта на лигавицата. Също много важно нещо при избора на протези е типа на захапката на пациента. Важен момент е и това дали протезата (било то частични или тотална) се прави на една челюст или и на двете съответно горна и долна. Всички тези фактори трябва да се помислят преди протезирането от зъболекар, който работи в колаборация със зъботехник и пациент.Важна особеност е функцията, която ще изпълнява самата протеза. Отношение има разбира се и естетиката, която трябва да е на ниво.

От какво се изработват протезите?

Според материалите, от които се изработват протезите биват от пластмаса: обиновенни плакови протези ( те са най-разспространени), валпласт протези (протези от мека пластмаса), термосенс протези, моделно ляти протези (протези, при които е интегриран специален метален скелет). Според задръжните елементи при частичните протези те могат да бъдат чрез използването на телени куки, чрез използването на пластмасови еластични куки, чрез моделно ляти куки, чрез траверси, чрез стави.

Класификацията на протезните конструкции е голяма и сложна. Най-често протезите се изработват от пластмаса. Пластмасата, от която се изработват може да бъде розава пластмаса или бяла пластмаса. Съвременните пластмаси за зъбни протези са хипоалергични и с добри механични качества. Зъбите, които се слагат на зъбните протези също са изработени от пластмаса. Те са запечатани фабрично към пластмасата на протезата и могат да варират според индивидуалните изисквания на пациента.

горна и долна тотални зъбни протези

горна и долна тотални зъбни протези

Зъбите може да се изберат индивидуално по форма, големина, цвят, размер, опалесцентност, трансперентност. Пациента заедно с лекуващият го зъболекар заедно избират цвета и формата на зъбите. Когато се изработват зъбни протези, било то плакови протези или от мека пластмаса може да се използват и индивидуални характеристика на пациента. На изкуствените зъби могат да се имитират диастеми ( разстояние можду предните зъби), могат да се имитират треми, (разстояния между отделните зъби), могат да се сложат различни петънца по зъбите, имитиращи кариес или тютюнево преоцветяване.

Това зависи от изискванията на пациента и от способностите на зъболекаря. Всички тези манипулации се правят индивидуално и целят да се създадът по такъв начин, че зъбите на пациента да се доближават максимално реалистично, като истински. От голямо значение е пациента да покаже своя снимка с усмивка, на която се харесва за да може зъболекаря и зъботехника да могат да пресъздадат точно зъбите, за да изглеждат истински.

Как се изработват зъбните протези?

Зъбните протези се изработват в няколко клинични (кабинетни) етапа и в няколко лабораторни (зъботехнически) етапа. Общо взето всичко започва с един правилен план на лечение. Първоначално се взимат отпечатъци от челюстите или местата, които ще се протезират. Тези отпечатъци се изпращат в зъботехническата лаборатория. С това завършва първият клиничен етап. В лабораторията се прави отливка от взетия отпечатък от специялен гипс.

От нея се изработва специална индивидуална лъжица, която много точно пасва на обезъбените участъци в устата на пациента.Индивидуалната лъжица е много важна за да може да се вземе точен и хубав отпечатък. През вторият клиничен етап, зъболекаря взима втори индивидуален отпечатък от устата на пациента. Това е функционален отпечатък, тъй като чрез неговото взимане се симулира движение на меките тъкъни при извършване на дъвкателен акт. Този отпечатък е в пъти по точен от първия. Той се изпраща в лабораторията за втория лабораторен етап. През него зъботехниците изработват восъчен шаблон.Той служи за да се разбере бъдещата големина на зъбите, които ще седят в устата на пациента.

През следващият клиничен етап съответният зъболекар с помощта на готовия шаблон преценява каква ще е височината на захапката на пациента. През този етап има множество изследвания, които прави зъболекаря. Всички събрани данни се нанасят на специални таблици и уреди, наречени артикуларатори. Това се прави за максимално удобство на пациента след като бъде създадена протезата. Важен момент в този клиничен етап е избирането на цвят на зъбите и форма. Това се прави от пациента заедно със зъболекаря. През лабораторният етап се нареждат избраните от пациента зъби. В следващият клиничен етап пациента оценява вида и разположението на зъбите на протезата. Ако всичко е наред протезата се връща на зъботехническата лаборатория за окончателно завършване.

През последният лабораторен етап протезата се ажустира и дава на пациента. Следват няколко посещения за доизглаждане на някои дребни несъответствия, ако има такива. Това е приблизителният процес на създаване на обикновенни плакови протези. Описахме този начин на направа, тъй като това са най-разспространените видове протези.

Какви плюсове и минуси имат протезите?

Всеки вид протези има своите плюсове и минуси. Те са разгледани поотделно в различните статии за всеки отделен вид протези. Общо казано е, че големият им плюс е  замесването на  загубените зъбни структури. А големият минус е, че трябва да се свалят от самия пациент.Всички качества на различните протеси са описани в отделните статии за отделните видове протези, които са:

 1. Тотални протези
 2. Частични протези
 3. Силиконови протези
 4. Скелетирани моделно ляти протези
 5. Траверсни протези
 6. Фрез протези
 7. Протези върху имлпанти

Как трябва пациента да се грижи за свойте протези?

Грижите за протезите не са сложни. Пациента трябва да почиства свойте протези редовно, тъй като те са чужди тела в устната кухина. Те също като нормалните зъби задържат зъбна плака и храна. Протезите трябва да се мият всяка вечар с четка и вода. Не се използва паста за зъби, защото в нея може да има абразивни вещества, които могат да надраскат пластмасата на протезата. Вместо паста за зъби може да се използва сапун.

След като е измита протезата тя се поставя в чаша с вода за през нощта. Протезата може да се дезинфекцира с помощта на таблетки за дезинфекция. Протезите не трябва да се оставят на сухо, защото пласмасата се разрушава при изсушаване. Протезите трябва да се подържат ежедневно особено когато се използват лепила за протези.

Как се използват лепилата за зъбните протези?

Лепилата за зъбни протези служат за фиксиране на протезите към лигавиците, особено при тоталните протези. Обикновенно се нанася по една капка лепило колкото грахово зърно на частта на протезите, която приляга към лигавиците. След това протезата се притиска към лигавицата. Лепилото за протези държи протезите фиксирани стабилни за около 10-12 часа.